NYHET13 februari 2019

Bostadsbyggandet en viktig fråga för Ludvika

Före årsskiftet meddelade ABB i Ludvika att de säljer sin division för kraftöverföring, Power Grids, till japanska Hitachi. "Vi har två stora händelser som kan påverka hela kommunen. Den ena är utvecklingen på ABB och den andra är om gruvan i Blötberget öppnar. Jag hoppas att man törs vara försiktig positiv kring båda sakerna", säger kommunalrådet Leif Pettersson (S).

Leif Pettersson, kommunalråd i Ludvika

ABB:s försäljning av Power Grids till Hitachi är en av de största affärerna i svensk näringslivshistoria, med en prislapp på runt 100 miljarder kronor. Hitachi har ännu inte offentliggjort sina planer efter köpet.

– Det finns inte så mycket kommunen kan uttolka av affären än, men man kan väl anta att ingen köper något för den prislappen för att avveckla det. Vi hoppas förstås på det bästa, säger Leif Pettersson.

Ludvikas näringsliv påverkas mycket av vad som händer på de två största företagen i kommunen, ABB och Spendrups. Gruvbolaget Nordic Iron Ore kan också bli en stor arbetsgivare i kommunen, om gruvan i Blötberget öppnas.

– Vi har en struktur där kommunen står i beroendeförhållande till de stora aktörerna och därför är det viktigt att vi jobbar för att bredda basen på näringen mot små och medelstora företag. Vi har haft en positiv sysselsättningsutveckling på den privata sidan under många år och har många duktiga företag i flera segment, säger Leif Pettersson.

Ludvika hamnade på plats 242 (av 290) i Svenskt Näringslivs senaste mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. De företag som deltog i enkäten rankade bostadsbyggandet som den viktigaste frågan för kommunen att ta tag i. Leif Pettersson håller med.

– Vi ser en ökad inpendling från flera håll och det gör att bostadsbyggandet måste få bättre fart. En del av inpendlingen beror just på bristen på bostäder. Vi har tagit fram flera byggfärdiga planer under den förra mandatperioden och nu jobbar vi för att få igång byggandet och attrahera finansiärer.

En annan viktig fråga som seglar upp i enkäten är förbättrad dialog mellan kommunen och företagandet.

– Där har vi flera bra initiativ som har kommit fram den senaste tiden. Ett är nätverket Mod Framåt 2021 som dragits igång av företagare. Ett annat är Mötesplats Näringsliv, där vi har samlat näringslivsenheten i gamla Tingshuset. Det gör det lättare för näringsidkare att kunna komma in och få en första kontakt.

Handeln har en tuff situation, med konkurrens både från näthandeln och större köpcentrum utanför kommunen. Leif Pettersson hoppas att det faktum att Ludvika firar 100-årsjubileum i år kan innebära ett lyft.

– Vi har bland annat anmält oss till tävlingen Årets stadskärna, vilket vi hoppas drar uppmärksamheten till oss. Sedan tidigare har vi samverkansorganisationen Unika Ludvika som jobbar för att stärka handeln och det arbetet fortsätter förstås.

En utmaning för Ludvika att ta tag i är höga socialbidragskostnader.

– Vi har satt ihop en arbetsgrupp som ska försöka ta fram en mer arbetsinriktad modell. En person som söker försörjningsstöd ska först kallas till ett möte med inriktning på att komma ut på arbetsmarknaden, innan man träffar en socialsekreterare. Här är det viktigt att vi får företagen med oss, att de tar emot praktikanter och låter folk visa vad de går för. Målet är att göra fler personer anställningsbara.

Leif Pettersson är även ordförande i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, där Ludvika ingår tillsammans med Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Hedemora. I den rollen ser han att arbetet med få fler lokala företag att delta i offentliga upphandlingar går framåt, inte bara i Ludvika utan i flera kommuner.

– Jag tycker vi ser en positiv vändning. Många företag har tyckt att upphandling mest är byråkrati och krångel, men nu börjar många förstå de möjligheter som finns. De lagändringar som kom för något år sedan gör också att vi kan ställa andra krav på våra leverantörer, till exempel utifrån en hållbarhetsaspekt. Det har öppnat upp för fler lokala och regionala aktörer som lämnar anbud. Men det måste finnas en balans, vi behöver värna både om konkurrensen och om våra lokala företag.

Företagskommentar, Christer Rosén, Säfsen Resort:

”Vi har en bra dialog mellan kommunen och näringslivet, bland annat genom Mod Framåt 2021, Mötesplats Näringsliv, frukostmöten och kommunens företagsbesök. Jag tycker att det finns en ömsesidig förståelse för varandras vardag.

De två viktigaste sakerna kommunen måste göra nu är att ta fram mer attraktiva boendeområden och att satsa mer på skolan. För att locka både inpendlare och återvändare att flytta hit behöver helheten fungera och då är bostaden en väldigt viktig del. Gärna sjönära eller med bra utsikt och nära till service. Fortsätt den pågående satsningen på gymnasieskolan och yrkesutbildningar och stärk upp grundskolan med fler behöriga lärare.”

Ludvikas mål för mandatperioden:

  • Ta fram en gemensam strategi för näringslivet tillsammans med övriga partier i den styrande koalitionen
  • Bygga fler bostäder och attrahera finansiärer
  • Höja planberedskapen för industrimark och företagsmark
  • Minska kostnaderna för socialbidrag genom att få ut fler i arbete
  • Fortsätta arbetet inom de samverkansmodeller som redan finns, för att jobba med kompetensförsörjningsfrågan

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Ludvika kommun den 27 maj 2019

UpphandlingKompetensförsörjning
Skriven avKarin Janson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist