NYHET3 september 2021

Byrån som tror på det lokala  

När de stora revisions- och redovisningsbyråernas närvaro minskade i Ludvika passade några tidigare medarbetare på att starta egen verksamhet med ett starkt lokalt fokus. Nu hoppas de kunna rekrytera framtidens medarbetare från den lokala gymnasieskolan.  

Mattias Ericson och Rose-Marie Engström är delägare i DALACC.Foto: Hasselströms

Mattias Ericson är delägare, auktoriserad revisor och företagsrådgivare samt en av grundarna till DALACC. Efter 25 år i branschen kände han att när de större aktörerna lämnade orten var det läge att starta en egen verksamhet. Nu har verksamheten varit igång i knappt ett år och det har varit en snabb tillväxt.  

– Vi hade en förhoppning om att marknaden skulle uppskatta vår lokala kompetens och att det kunde ge en större kundnytta om vi fanns lokalt. Vi har verkligen fått en positiv respons att vi har etablerat oss, vilket är väldigt roligt säger Mattias.  

– Det är tydligt att många värdesätter att kunna träffas fysiskt och att vi finns nära våra kunder. Tack vare att vi har ett luftigt kontor har det varit möjligt att göra detta på ett bra sätt trots pandemin.  

Under året har det tillkommit många kunder och byrån har därför kunnat växa genom att rekrytera nya medarbetare.  

– Vi nyanställde i maj och hoppas få en ytterligare anställning på plats i höst. Då är vi uppe i åtta medarbetare, fortsätter han.  

Kompetensförsörjning en utmaning  

Det är just kompetensförsörjningen som är en av de största utmaningarna för en växande byrå på landsbygden, berättar Mattias Ericson.  

– Att hitta personer med rätt erfarenhet som passar in på byrån är inte alltid lätt. Vi har därför för avsikt att utbilda en del av våra framtida medarbetare själva, det blir som en form av traineeupplägg.   

Han sätter därför stort hopp till den lokala gymnasieskolans egna ekonomiutbildning.  

– Vår ambition är att framåt kunna rekrytera vissa medarbetare direkt efter studenten. Med de arbetsuppgifter vi har är det möjligt att kunna växa in i yrket successivt med hjälp av handledning från erfarna kollegor. Det är såväl en möjlighet för oss att forma våra medarbetare samtidigt som det känns bra att kunna rekrytera lokalt. 

Han avslutar med att säga att han har stor förhoppning det lokala näringslivet i Ludvika och Smedjebacken.  

– Under pandemin har det blivit extra tydligt vilket driv och initiativförmåga många lokala företagare besitter när det kommer till att ställa om verksamheten och få företagen att överleva. Likaså har de generationsskiften som skett skänkt förhoppning inför framtiden. Det gör också att vi vågar fortsätta satsa, avslutar Mattias Ericson. 

Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist