NYHET5 oktober 2023

Dalaföretag vill lösa industrins rekryteringsproblem

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för industriföretag i Dalarna. För att möta denna utmaning startades Dala Industrisupport, som består av personer med erfarenhet av både industri och bemanning.

Foto: Mostphotos

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät uppger 69 procent av företagen i Dalarna att det är mycket eller ganska svårt att rekrytera. Allra svårast är det att rekrytera personer som har gått ett yrkesprogram på gymnasieskolan. Personer med genomfört yrkesprogram på gymnasieskolan var också den kategori som 53 procent av företagen svarade att de efterfrågar. 28 procent av företagen uppgav att de söker eftergymnasial yrkesutbildning.

Vill bidra till att lösa rekryteringssvårigheterna

Emil Thelin

Emil Thelin är försäljningschef och affärsområdesansvarig för Dalarna. Han har varit med sedan Dala Industrisupport startade för cirka 1,5 år sedan och känner väl igen svårigheten att hitta personer med rätt kompetens, särskilt sådana som riktar sig mot industrin. Han har både en bakgrund från processindustrin och olika rekryterande roller.

– Ett av de största problemen för industrin i Dalarna är att de inte hittar medarbetare. Vår uppgift är därför att försöka lösa denna svårighet. Industriföretagen har betydligt tightare marginaler idag än förr i tiden och hinner därför sällan själva utbilda ny personal. Man har i många fall inte möjlighet att avvara en handledare eftersom det skulle påverka den dagliga produktionen negativt. Det är där våra tjänster kommer in i bilden, säger han.

Målet är en fast anställning

Dala Industrisupport är inte ett klassiskt bemanningsbolag utan syftar till att ge personer den utbildning och färdigheter som krävs – för att de sedan ska anställas i ett företag.

– Vårt uppdrag är att utbilda och målsättningen är att varje person som vi tar in ska få en fast anställning på ett företag. All utbildning sker hos kunden och det handlar mer om praktik än teori, även om vi lägger på den utbildning som krävs.

Med tanke på att det är så svårt att hitta personer som redan har yrkeserfarenhet som exempelvis CNC-operatör, svetsare eller liknande menar Emil Thelin att det viktigaste är att hitta personer med rätt inställning.

– Jag vill hitta en person som är intresserad, kommer i tid och vill lära sig yrket. Lyckas man hitta rätt person så löser sig den resterande biten med utbildning och praktik.

Tror att utvecklingen fortsätter

Emil Thelin tror att svårigheterna med att rekrytera bara kommer att fortsätta.

– Det är som sagt jättesvårt redan nu och de befolkningsprognoser vi ser framför oss bådar inte gott när det gäller arbetskraft. Lägger vi dessutom till de stora industrisatsningar som sker i norra Sverige blir det ännu svårare. Fortsätter utvecklingen på samma sätt kommer vissa industriföretag förr eller senare att behöva stänga ner sin verksamhet, avslutar han.

Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist