Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET19 november 2020

Framgångsfaktor för Falu kommun

Hur kan skattepengarna åstadkomma största möjliga nytta för samhället, för kompetensförsörjningen och för personers möjligheter att få ett arbete? För Falun blev svaret auktorisationsmodell. 

”Den kommunala utbildningsledningen behöver vara en saklig och oberoende beställare som åstadkommer största möjliga samhällsnytta för varje skattekrona” säger Sofie Viklund. 
Foto: Falu kommun

– Auktorisation är en långsiktigt hållbar lösning för att få både kvalitet och flexibilitet till lägre kostnad än tidigare, konstaterar Sofie Viklund, chef för vuxenutbildning i Falu kommun, som sedan 2017 har en auktorisationsmodell för den gymnasiala vuxenutbildningen. 

Dialog och uppföljning 

Sofie Viklund lyfter fram fyra framgångsfaktorer för Faluns införande av en auktorisationsmodell:  

Samverkan. Kommunen som beställare och utförare tillsammans med privata aktörer utgör gemensamt kommunens vuxenutbildning och behöver skapa ett samarbetsklimat där alla aktörer är inkluderade i arbetet. 

Kvalitetsuppföljning. Kommunen har regelbunden kvalitetsdialog med anordnarna om utbildningens kvalitet och resultat och gör också stickprovskontroller och följer upp fakturor.  

Studie- och yrkesvägledning. Falun har behållit vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledning i kommunal regi, som både är en oberoende vägledare och fångar upp signaler om kvaliteten från eleverna. 

Ersättningsmodellen. Kommunen har utformat en ersättningsmodell som ger ett brett utbildningsutbud och gör det mest attraktivt att starta utbildningar där behovet är som störst. 

Arbetet med att skapa en stark samverkan med både näringsliv och utbildningsanordnare har gett resultat. 

– När näringslivet behöver rekrytera inom ett kompetensområde sätter vi oss tillsammans med arbetsgivaren, går igenom kompetensbehoven och sätter ihop en specifikation. Sedan går vi till utbildningsanordnarna och ser vilka som kan sätta ihop en sådan utbildning. Inom fyra till sex veckor kan vi ha igång en utbildning som svarar mot arbetsgivarnas behov och där alla går direkt in i en anställning. Den flexibiliteten hade inte varit möjlig utan auktorisationsmodellen, menar Sofie Viklund. 

Fler i utbildning och arbete för samma budget 

Innan auktorisationsmodellen infördes bedrevs all vuxenutbildning i egen regi. Den nya modellen med fler aktörer och konkurrens sänkte därför kommunens kostnader markant inom både SFI och gymnasial vuxenutbildning. Till exempel minskade kostnaden för en SFI-plats från 80 600 till 24 900 kronor.  

– Pengarna vi sparat har gått till att skapa fler utbildningsplatser så att fler ska kunna lämna försörjningsstödet och komma ut i arbetslivet. Vi har betydligt fler elever än tidigare och har gått från 7 till 22 yrkesutbildningar på bara tre år, med oförändrad ram, säger Sofie Viklund. 

Införandet av modellen har inte skett helt utan intern kritik. Röster inom egenregin har ifrågasatt att privata aktörer bjudits in och det har uppstått en politisk diskussion om vinst i välfärden. Men Sofie Viklund och hennes kolleger har ändå haft ögonen på målet. 

– I slutändan faller det tillbaka på att den kommunala utbildningsledningen behöver vara en saklig och oberoende beställare som åstadkommer största möjliga samhällsnytta för varje skattekrona. 

KompetensförsörjningUtbildning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist