NYHET13 december 2022

Hjälper företagen genom att spara el

Ludvika kommun vill minska på elanvändningen i sina fastigheter – trots att kommunen har ett bundet elpris. Syftet är att göra vad kommunen kan för att underlätta för lokala hushåll och företag.

”Vi gör vad vi kan för att minska kommunens belastning av elnätet nu när det är väldigt svårt för många”, säger Robin Lund som är energicontroller. Foto: Privat

Dalarna ligger i elprisområde 3 och har under en längre period fått kämpa med höga elpriser, något som slagit hårt mot många lokala företag. Detta har noterats av kommunen och därför har Ludvika Kommunfastigheter AB tillsammans med kommunens tjänstemän fått i uppdrag att ta fram en checklista på vad hyresgästerna kan göra för att minska sina energikostnader.

Robin Lund är energicontroller och en av dem som har tagit fram den checklista som bolagets hyresgäster har möjlighet att använda sig av.

– Det är i grund och botten ganska enkelt och det handlar om många bäckar små. Varje energibesparing minskar efterfrågan på el för varje givet tillfälle, vilket också bidrar till att sänka elpriset i elprisområde 3. Lyckligtvis värms cirka 95 procent av fastigheterna upp med fjärrvärme, varför vi inte ser något behov av att sänka inomhustemperaturen.

Exempel på åtgärder i checklistan är att anpassa ventilationen så att den inte står och går året runt på alla dygnets timmar, släcka lampor och stänga av datorn när den inte används. 

– Det är stort och smått. Men ventilationen är en av de mest energikrävande processerna vi har i våra byggnader, så där finns mycket el att spara, fortsätter han.

Positivt besked från hyresgästerna

Hittills har mottagandet av checklistan varit positivt och Robin Lund har tillsammans med kollegor varit tillgängliga för frågor.

– Vi kan inte tvinga någon till att göra besparingar, utan det är upp till varje enhetschef att gå igenom checklistan under sina APT-er (arbetsplatsträffar). Därför är det roligt att biblioteket tog sig an denna utmaning på en gång och dessutom gjorde en egen åtgärdslista.

Det finns även ytterligare åtgärder som ligger utanför checklistan som kommer att vidtas. Exempelvis ska markvärmen på gågatan och utanför stadshuset stängas av till förmån för skottning och sandning. Kommunen kommer också att införa energispar på kommunens kaffeautomater, så att de inte står och värmer när maskinen inte kommer att användas. 

– Det finns mycket som kan göras om man tänker efter. Vi kommer också att förkorta tiden för utomhusbelysning med 15 minuter på morgon och kväll. Det kanske låter som en liten besparing, men är en femprocentig besparing och detta under timmar när elnätet är som mest ansträngt. Här har vi dock sagt att om otrygghet skapas som en följd av detta så får vi korta ner tiden något.

Robin Lund hoppas att gesten uppskattas av invånarna och de lokala företagen.

– Vi gör vad vi kan för att minska kommunens belastning av elnätet nu när det är väldigt svårt för många. Framtiden får också utvisa om ytterligare åtgärder kommer vidtas, men då krävs ett ännu tuffare läge på elmarknaden och nya beslut i kommunstyrelsen, avslutar Robin Lund.  

ElpriserEl
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist