NYHET12 februari 2019

Infrastruktur en utmaning för Älvdalen

Precis som grannkommunen Malung-Sälen har Älvdalen en stark utveckling inom fjällturismen. Nu hoppas kommunalrådet Kjell Tenn (C) få gehör för att flera turistvägar behöver rustas upp. – Om vi ska få ta del av flygplatsbygget i Sälen måste vägarna rusta upp så att folk kan ta sig över till Särna och Idre utan att bli åksjuka.

Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalen

Kjell Tenn är nytt kommunalråd i Älvdalen efter årsskiftet. Kommunen hamnade på plats 87 (av 290) i Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i landets kommuner. De senaste åren har Älvdalen klättrat uppåt i rankingen.

– Vi är på rätt väg, men allt kan naturligtvis bli bättre. Jag har en viktig roll att spela när det gäller att åka runt och hälsa på företagen och försöka bilda mig en uppfattning om läget, säger Kjell Tenn.

I den norra delen av kommunen händer det mycket för tillfället. Både Idre Himmelfjäll och Fjätervålen storsatsar på nya turistanläggningar. Något som innebär utmaningar för kommunen, inte minst när det gäller bostadsbyggandet.

– Vi har fått propåer från fjällanläggningarna om att de måste ha boenden för sina anställda, samtidigt som utvecklingen lockar flera fastboende. Vi ska bygga mellan åtta och 16 bostäder i Idre i ett första skede. Kommunen håller också på med en ny översiktsplan där vi kommer att planlägga mer mark, både för bostadsbyggande och industri och företag. Vi håller även på med en ny VA-plan. När vi byggde det nya reningsverket i Idre var det många som tyckte att vi byggde för stort, men nu börjar det nästan bli för litet. Om allt går som vi tänkt så kan vi anta de båda planerna i kommunfullmäktige i mars.

Eventuellt kan kommunen behöva anställa fler bygglovshandläggare.

– Vi har en regel om att man ska få ett svar inom tio veckor och där har vi halkat över med några ärenden. Och om man inte har fyllt i blanketten rätt hamnar man tillbaka på ruta ett, eftersom det är så många ärenden i pipen. Våra handläggare har fullt upp och vi kan nog få lov att anställa någon ytterligare.

Älvdalens kommun arrangerar regelbundna företagsfrukostar i Älvdalen, Särna och Idre.

– De brukar vara väldigt välbesökta. Vi har engagerade företagare här som dyker upp när vi ordnar saker, sist fanns inte en stol ledig.

En fråga som Kjell Tenn återkommer till är infrastruktur.

– Vi är en stor kommun med stora avstånd. När vi diskuterar kompetensförsörjningsfrågor med företagen så är kollektivtrafik en fråga som kommer upp, att människor måste kunna ta sig till och från jobbet. Här får vi försöka göra det bästa med de resurser vi har. En annan utmaning är att vi har Mora som ett centrum för vuxenutbildning, men nu har flera utbildningar lagts ner där och det oroar mig. En älvdaling som behöver förkovra sig kanske inte har möjlighet att ligga borta i veckorna och här diskuterar vi med Mora om hur vi ska kunna lösa det. Jag tycker också att regeringen behöver prioritera landsbygden nu och ta tag i den kompetensförsörjningsproblematik som finns. Det är en svår utmaning för kommunerna att tackla på egen hand.

I Älvdalen finns flera vägsträckor som behöver rustas, inte minst med tanke på flygplatsbygget i Sälen.

– Vi vill göra klart vägen den sista sträcken från Särna till Idre, och så är det vägen från flygplatsen från Sälen över Transtrand och Sörsjön som måste förbättras. Här får vi försöka påverka Trafikverket och det regionala infrastrukturutskottet. Det kan vara svårt att få gehör som en liten kommun, men jag menar att alla på vägen tjänar på om vi drar turister hit upp till norr. Vi vill förstås också vara med och få en del av turismen från flygplatsbygget till våra fjällanläggningar.

Bland de företagare som svarat på Svenskt Näringslivs enkät seglar sänkta skatter upp som en prioriterad fråga, efter bostadsbyggande. Men där har Kjell Tenn inga lättnader att komma med.

– Förra majoriteten gjorde en skattehöjning och vi har beslutat i kommunfullmäktige att den nivån ska ligga kvar. Det handlar om att vi ska klara våra kostnader som liten landsbygdskommun med utmaningar som nyinflyttningen innebär, inte minst VA-utbyggnaden.

Företagskommentar: Torbjörn Wallin, Idre Himmelfjäll AB

Torbjörn Wallin, Idre Himmelfjäll AB

”Från mitt håll är jag mycket nöjd och tacksam över det stora engagemang som Älvdalens kommun uppvisat de senaste åren. De närmaste åren ser vi på Idre Himmelfjäll framför oss en extrem volym bygglovsansökningar som måste hanteras. Kommunens organisation behöver prioritera resurser till Idre för att möta den stora volymen.

Alla vi företag som jobbar med den stora expansionen i Idre har mängder av myndighetskontakter framför oss. Det handlar till exempel om tillståndsfrågor, infrastruktur och olika typer av bidrag. Kommunen behöver nu ha rätt bemanning för att möta utvecklingen. De närmaste åren kan vara oerhört avgörande för om det kan skapas hundratals nya arbetstillfällen i Idre.”

Älvdalens mål för mandatperioden:

  • Ta fram en ny översiktsplan
  • Ta fram en ny VA-plan
  • Fortsätta företagsdialogen i olika forum, bland annat företagsfrukostar
  • Påverka Trafikverket och regionsutskottet om upprustning av vägar
  • Svar inom tio veckor på bygglovsansökningar

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Älvdalens kommun den 23 maj 2019

Kompetensförsörjning
Skriven avKarin Janson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist