Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalens kommun och Torbjörn Wallin, Idre Himmelfjäll AB

Infrastruktur en utmaning för Älvdalen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Precis som grannkommunen Malung-Sälen har Älvdalen en stark utveckling inom fjällturismen. Nu hoppas kommunalrådet Kjell Tenn (C) få gehör för att flera turistvägar behöver rustas upp. – Om vi ska få ta del av flygplatsbygget i Sälen måste vägarna rusta upp så att folk kan ta sig över till Särna och Idre utan att bli åksjuka.

Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalen

Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalen

Kjell Tenn är nytt kommunalråd i Älvdalen efter årsskiftet. Kommunen hamnade på plats 87 (av 290) i Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i landets kommuner. De senaste åren har Älvdalen klättrat uppåt i rankingen.

– Vi är på rätt väg, men allt kan naturligtvis bli bättre. Jag har en viktig roll att spela när det gäller att åka runt och hälsa på företagen och försöka bilda mig en uppfattning om läget, säger Kjell Tenn.

I den norra delen av kommunen händer det mycket för tillfället. Både Idre Himmelfjäll och Fjätervålen storsatsar på nya turistanläggningar. Något som innebär utmaningar för kommunen, inte minst när det gäller bostadsbyggandet.

– Vi har fått propåer från fjällanläggningarna om att de måste ha boenden för sina anställda, samtidigt som utvecklingen lockar flera fastboende. Vi ska bygga mellan åtta och 16 bostäder i Idre i ett första skede. Kommunen håller också på med en ny översiktsplan där vi kommer att planlägga mer mark, både för bostadsbyggande och industri och företag. Vi håller även på med en ny VA-plan. När vi byggde det nya reningsverket i Idre var det många som tyckte att vi byggde för stort, men nu börjar det nästan bli för litet. Om allt går som vi tänkt så kan vi anta de båda planerna i kommunfullmäktige i mars.

Eventuellt kan kommunen behöva anställa fler bygglovshandläggare.

– Vi har en regel om att man ska få ett svar inom tio veckor och där har vi halkat över med några ärenden. Och om man inte har fyllt i blanketten rätt hamnar man tillbaka på ruta ett, eftersom det är så många ärenden i pipen. Våra handläggare har fullt upp och vi kan nog få lov att anställa någon ytterligare.

Älvdalens kommun arrangerar regelbundna företagsfrukostar i Älvdalen, Särna och Idre.

– De brukar vara väldigt välbesökta. Vi har engagerade företagare här som dyker upp när vi ordnar saker, sist fanns inte en stol ledig.

En fråga som Kjell Tenn återkommer till är infrastruktur.

– Vi är en stor kommun med stora avstånd. När vi diskuterar kompetensförsörjningsfrågor med företagen så är kollektivtrafik en fråga som kommer upp, att människor måste kunna ta sig till och från jobbet. Här får vi försöka göra det bästa med de resurser vi har. En annan utmaning är att vi har Mora som ett centrum för vuxenutbildning, men nu har flera utbildningar lagts ner där och det oroar mig. En älvdaling som behöver förkovra sig kanske inte har möjlighet att ligga borta i veckorna och här diskuterar vi med Mora om hur vi ska kunna lösa det. Jag tycker också att regeringen behöver prioritera landsbygden nu och ta tag i den kompetensförsörjningsproblematik som finns. Det är en svår utmaning för kommunerna att tackla på egen hand.

I Älvdalen finns flera vägsträckor som behöver rustas, inte minst med tanke på flygplatsbygget i Sälen.

– Vi vill göra klart vägen den sista sträcken från Särna till Idre, och så är det vägen från flygplatsen från Sälen över Transtrand och Sörsjön som måste förbättras. Här får vi försöka påverka Trafikverket och det regionala infrastrukturutskottet. Det kan vara svårt att få gehör som en liten kommun, men jag menar att alla på vägen tjänar på om vi drar turister hit upp till norr. Vi vill förstås också vara med och få en del av turismen från flygplatsbygget till våra fjällanläggningar.

Bland de företagare som svarat på Svenskt Näringslivs enkät seglar sänkta skatter upp som en prioriterad fråga, efter bostadsbyggande. Men där har Kjell Tenn inga lättnader att komma med.

– Förra majoriteten gjorde en skattehöjning och vi har beslutat i kommunfullmäktige att den nivån ska ligga kvar. Det handlar om att vi ska klara våra kostnader som liten landsbygdskommun med utmaningar som nyinflyttningen innebär, inte minst VA-utbyggnaden.

Företagskommentar: Torbjörn Wallin, Idre Himmelfjäll AB

Torbjörn Wahlin

Torbjörn Wallin, Idre Himmelfjäll AB

”Från mitt håll är jag mycket nöjd och tacksam över det stora engagemang som Älvdalens kommun uppvisat de senaste åren. De närmaste åren ser vi på Idre Himmelfjäll framför oss en extrem volym bygglovsansökningar som måste hanteras. Kommunens organisation behöver prioritera resurser till Idre för att möta den stora volymen. 

Alla vi företag som jobbar med den stora expansionen i Idre har mängder av myndighetskontakter framför oss. Det handlar till exempel om tillståndsfrågor, infrastruktur och olika typer av bidrag. Kommunen behöver nu ha rätt bemanning för att möta utvecklingen. De närmaste åren kan vara oerhört avgörande för om det kan skapas hundratals nya arbetstillfällen i Idre.”  

Älvdalens mål för mandatperioden:
  • Ta fram en ny översiktsplan
  • Ta fram en ny VA-plan
  • Fortsätta företagsdialogen i olika forum, bland annat företagsfrukostar
  • Påverka Trafikverket och regionsutskottet om upprustning av vägar
  • Svar inom tio veckor på bygglovsansökningar

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Älvdalens kommun den 23 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Det handlar bara om att överleva”  

CORONAKRISEN "Just nu är det helt värdelöst, det kommer inte in någonting", säger Lasse Söderberg, vd för Bergeå kem & vattentvätt AB.
NYHET Publicerad:

Ung företagsamhet lyfter Mora kommun

UNG FÖRETAGSAMHET Morapolitikernas uttalade fokus på Ung Företagsamhet i skolorna börjar ge resultat. Fler lärare har gått UF-utbildning och fler gymnasieprogram får möjlighet att driva UF-företag som en del av utbildningen. UF har blivit en strategi för kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Dags att återstarta Dalarnas ekonomi

KRÖNIKA Corona-krisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Hur utvecklas företagsklimatet i Dalarna just nu

FÖRETAGSKLIMAT Det är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken. Lite paradoxalt är detta kärnan i det som kännetecknar ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stor lättnad efter beskedet om slopat inreseförbud

VÄLKOMMET BESKED "Jag känner en stor lättnad. Det här förändrar allt. Jag blir precis mållös", säger Fredrik Gundhe, ägare och vd på Dala Kvalitetsskog i Insjön. Glädjen är inte att ta miste på sedan regeringen, efter en rekommendation från Europeiska rådet och kommissionen, meddelat att man kommer att införa undantag i inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Mörka siffror för Dalarnas företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Dalarna har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Siffrorna är alarmerande, säger Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna.
NYHET Publicerad:

Bemanningsförmedling istället för uppsägningar

CORONAKRISEN För att inte behöva säga upp sina anställda har dalaföretagaren Robin Sjöblom utvecklat bemanningsförmedlingen Uniser. Tjänsten gör det möjligt för företag som har tappat efterfrågan på grund av coronakrisen att hyra ut sin personal till verksamheter där behovet av arbetskraft är större.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot företag i Dalarna

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Dalarna. Bara 13 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 52 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Vi behöver se ökad inhemsk turism i sommar

CORONAKRISEN Garpenbergs slott har funnits i över tvåhundra år, men har sällan varit så öde som nu. Coronakrisen har fått till följd att i princip samtliga gäster uteblivit. – Ju fler svenskar som väljer att semestra i Sverige, desto fortare kommer det gå att få näringslivet på fötter igen, menar ägaren John Sandh.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen är Sveriges största integrationsmotor

CORONAKRISEN När restauranger, caféer och butiker tvingar säga upp sin personal till följd av corona-krisen försvinner den språngbräda in på arbetsmarknaden som dessa verksamheter har inneburit för många. Urban Italian Groups vd Brazer Bozlak varnar för konsekvenserna av detta.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

CORONAKRISEN Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.