Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalens kommun och Torbjörn Wallin, Idre Himmelfjäll AB

Infrastruktur en utmaning för Älvdalen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Precis som grannkommunen Malung-Sälen har Älvdalen en stark utveckling inom fjällturismen. Nu hoppas kommunalrådet Kjell Tenn (C) få gehör för att flera turistvägar behöver rustas upp. – Om vi ska få ta del av flygplatsbygget i Sälen måste vägarna rusta upp så att folk kan ta sig över till Särna och Idre utan att bli åksjuka.

Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalen

Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalen

Kjell Tenn är nytt kommunalråd i Älvdalen efter årsskiftet. Kommunen hamnade på plats 87 (av 290) i Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i landets kommuner. De senaste åren har Älvdalen klättrat uppåt i rankingen.

– Vi är på rätt väg, men allt kan naturligtvis bli bättre. Jag har en viktig roll att spela när det gäller att åka runt och hälsa på företagen och försöka bilda mig en uppfattning om läget, säger Kjell Tenn.

I den norra delen av kommunen händer det mycket för tillfället. Både Idre Himmelfjäll och Fjätervålen storsatsar på nya turistanläggningar. Något som innebär utmaningar för kommunen, inte minst när det gäller bostadsbyggandet.

– Vi har fått propåer från fjällanläggningarna om att de måste ha boenden för sina anställda, samtidigt som utvecklingen lockar flera fastboende. Vi ska bygga mellan åtta och 16 bostäder i Idre i ett första skede. Kommunen håller också på med en ny översiktsplan där vi kommer att planlägga mer mark, både för bostadsbyggande och industri och företag. Vi håller även på med en ny VA-plan. När vi byggde det nya reningsverket i Idre var det många som tyckte att vi byggde för stort, men nu börjar det nästan bli för litet. Om allt går som vi tänkt så kan vi anta de båda planerna i kommunfullmäktige i mars.

Eventuellt kan kommunen behöva anställa fler bygglovshandläggare.

– Vi har en regel om att man ska få ett svar inom tio veckor och där har vi halkat över med några ärenden. Och om man inte har fyllt i blanketten rätt hamnar man tillbaka på ruta ett, eftersom det är så många ärenden i pipen. Våra handläggare har fullt upp och vi kan nog få lov att anställa någon ytterligare.

Älvdalens kommun arrangerar regelbundna företagsfrukostar i Älvdalen, Särna och Idre.

– De brukar vara väldigt välbesökta. Vi har engagerade företagare här som dyker upp när vi ordnar saker, sist fanns inte en stol ledig.

En fråga som Kjell Tenn återkommer till är infrastruktur.

– Vi är en stor kommun med stora avstånd. När vi diskuterar kompetensförsörjningsfrågor med företagen så är kollektivtrafik en fråga som kommer upp, att människor måste kunna ta sig till och från jobbet. Här får vi försöka göra det bästa med de resurser vi har. En annan utmaning är att vi har Mora som ett centrum för vuxenutbildning, men nu har flera utbildningar lagts ner där och det oroar mig. En älvdaling som behöver förkovra sig kanske inte har möjlighet att ligga borta i veckorna och här diskuterar vi med Mora om hur vi ska kunna lösa det. Jag tycker också att regeringen behöver prioritera landsbygden nu och ta tag i den kompetensförsörjningsproblematik som finns. Det är en svår utmaning för kommunerna att tackla på egen hand.

I Älvdalen finns flera vägsträckor som behöver rustas, inte minst med tanke på flygplatsbygget i Sälen.

– Vi vill göra klart vägen den sista sträcken från Särna till Idre, och så är det vägen från flygplatsen från Sälen över Transtrand och Sörsjön som måste förbättras. Här får vi försöka påverka Trafikverket och det regionala infrastrukturutskottet. Det kan vara svårt att få gehör som en liten kommun, men jag menar att alla på vägen tjänar på om vi drar turister hit upp till norr. Vi vill förstås också vara med och få en del av turismen från flygplatsbygget till våra fjällanläggningar.

Bland de företagare som svarat på Svenskt Näringslivs enkät seglar sänkta skatter upp som en prioriterad fråga, efter bostadsbyggande. Men där har Kjell Tenn inga lättnader att komma med.

– Förra majoriteten gjorde en skattehöjning och vi har beslutat i kommunfullmäktige att den nivån ska ligga kvar. Det handlar om att vi ska klara våra kostnader som liten landsbygdskommun med utmaningar som nyinflyttningen innebär, inte minst VA-utbyggnaden.

Företagskommentar: Torbjörn Wallin, Idre Himmelfjäll AB

Torbjörn Wahlin

Torbjörn Wallin, Idre Himmelfjäll AB

”Från mitt håll är jag mycket nöjd och tacksam över det stora engagemang som Älvdalens kommun uppvisat de senaste åren. De närmaste åren ser vi på Idre Himmelfjäll framför oss en extrem volym bygglovsansökningar som måste hanteras. Kommunens organisation behöver prioritera resurser till Idre för att möta den stora volymen. 

Alla vi företag som jobbar med den stora expansionen i Idre har mängder av myndighetskontakter framför oss. Det handlar till exempel om tillståndsfrågor, infrastruktur och olika typer av bidrag. Kommunen behöver nu ha rätt bemanning för att möta utvecklingen. De närmaste åren kan vara oerhört avgörande för om det kan skapas hundratals nya arbetstillfällen i Idre.”  

Älvdalens mål för mandatperioden:
  • Ta fram en ny översiktsplan
  • Ta fram en ny VA-plan
  • Fortsätta företagsdialogen i olika forum, bland annat företagsfrukostar
  • Påverka Trafikverket och regionsutskottet om upprustning av vägar
  • Svar inom tio veckor på bygglovsansökningar

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Älvdalens kommun den 23 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen ett tillväxthinder för Dalab

KOMPETENSFÖRSÖRJNING De senaste åren har Dalab i Borlänge, som jobbar med luftbehandling, VVS och el, vuxit stort. Men bristen på kompetent arbetskraft gör det svårare för företaget att utvecklas ytterligare. ­"Det behövs ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv för att lösa den här frågan", säger Henrik Ekgren, vd för Dalab Sverige AB.
NYHET Publicerad:

Inspirerande Arbetsgivardag i Mora

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Dalarna en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Dagen bjöd på nyttig information och kunskap varvat med mingel och inspiration. "Bra innehåll och rätt frågor på det som presenteras vid de olika seminarierna. Verkligen höjd på de som medverkar här idag" är några av kommentarerna som vi fick av Patrik Eriksson, Anette Schönberg och Marielle Broberg Lund från Clockwork Mora AB.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

RANKING 2019 Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.