Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalens kommun och Torbjörn Wallin, Idre Himmelfjäll AB

Infrastruktur en utmaning för Älvdalen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Precis som grannkommunen Malung-Sälen har Älvdalen en stark utveckling inom fjällturismen. Nu hoppas kommunalrådet Kjell Tenn (C) få gehör för att flera turistvägar behöver rustas upp. – Om vi ska få ta del av flygplatsbygget i Sälen måste vägarna rusta upp så att folk kan ta sig över till Särna och Idre utan att bli åksjuka.

Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalen

Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalen

Kjell Tenn är nytt kommunalråd i Älvdalen efter årsskiftet. Kommunen hamnade på plats 87 (av 290) i Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i landets kommuner. De senaste åren har Älvdalen klättrat uppåt i rankingen.

– Vi är på rätt väg, men allt kan naturligtvis bli bättre. Jag har en viktig roll att spela när det gäller att åka runt och hälsa på företagen och försöka bilda mig en uppfattning om läget, säger Kjell Tenn.

I den norra delen av kommunen händer det mycket för tillfället. Både Idre Himmelfjäll och Fjätervålen storsatsar på nya turistanläggningar. Något som innebär utmaningar för kommunen, inte minst när det gäller bostadsbyggandet.

– Vi har fått propåer från fjällanläggningarna om att de måste ha boenden för sina anställda, samtidigt som utvecklingen lockar flera fastboende. Vi ska bygga mellan åtta och 16 bostäder i Idre i ett första skede. Kommunen håller också på med en ny översiktsplan där vi kommer att planlägga mer mark, både för bostadsbyggande och industri och företag. Vi håller även på med en ny VA-plan. När vi byggde det nya reningsverket i Idre var det många som tyckte att vi byggde för stort, men nu börjar det nästan bli för litet. Om allt går som vi tänkt så kan vi anta de båda planerna i kommunfullmäktige i mars.

Eventuellt kan kommunen behöva anställa fler bygglovshandläggare.

– Vi har en regel om att man ska få ett svar inom tio veckor och där har vi halkat över med några ärenden. Och om man inte har fyllt i blanketten rätt hamnar man tillbaka på ruta ett, eftersom det är så många ärenden i pipen. Våra handläggare har fullt upp och vi kan nog få lov att anställa någon ytterligare.

Älvdalens kommun arrangerar regelbundna företagsfrukostar i Älvdalen, Särna och Idre.

– De brukar vara väldigt välbesökta. Vi har engagerade företagare här som dyker upp när vi ordnar saker, sist fanns inte en stol ledig.

En fråga som Kjell Tenn återkommer till är infrastruktur.

– Vi är en stor kommun med stora avstånd. När vi diskuterar kompetensförsörjningsfrågor med företagen så är kollektivtrafik en fråga som kommer upp, att människor måste kunna ta sig till och från jobbet. Här får vi försöka göra det bästa med de resurser vi har. En annan utmaning är att vi har Mora som ett centrum för vuxenutbildning, men nu har flera utbildningar lagts ner där och det oroar mig. En älvdaling som behöver förkovra sig kanske inte har möjlighet att ligga borta i veckorna och här diskuterar vi med Mora om hur vi ska kunna lösa det. Jag tycker också att regeringen behöver prioritera landsbygden nu och ta tag i den kompetensförsörjningsproblematik som finns. Det är en svår utmaning för kommunerna att tackla på egen hand.

I Älvdalen finns flera vägsträckor som behöver rustas, inte minst med tanke på flygplatsbygget i Sälen.

– Vi vill göra klart vägen den sista sträcken från Särna till Idre, och så är det vägen från flygplatsen från Sälen över Transtrand och Sörsjön som måste förbättras. Här får vi försöka påverka Trafikverket och det regionala infrastrukturutskottet. Det kan vara svårt att få gehör som en liten kommun, men jag menar att alla på vägen tjänar på om vi drar turister hit upp till norr. Vi vill förstås också vara med och få en del av turismen från flygplatsbygget till våra fjällanläggningar.

Bland de företagare som svarat på Svenskt Näringslivs enkät seglar sänkta skatter upp som en prioriterad fråga, efter bostadsbyggande. Men där har Kjell Tenn inga lättnader att komma med.

– Förra majoriteten gjorde en skattehöjning och vi har beslutat i kommunfullmäktige att den nivån ska ligga kvar. Det handlar om att vi ska klara våra kostnader som liten landsbygdskommun med utmaningar som nyinflyttningen innebär, inte minst VA-utbyggnaden.

Företagskommentar: Torbjörn Wallin, Idre Himmelfjäll AB

Torbjörn Wahlin

Torbjörn Wallin, Idre Himmelfjäll AB

”Från mitt håll är jag mycket nöjd och tacksam över det stora engagemang som Älvdalens kommun uppvisat de senaste åren. De närmaste åren ser vi på Idre Himmelfjäll framför oss en extrem volym bygglovsansökningar som måste hanteras. Kommunens organisation behöver prioritera resurser till Idre för att möta den stora volymen. 

Alla vi företag som jobbar med den stora expansionen i Idre har mängder av myndighetskontakter framför oss. Det handlar till exempel om tillståndsfrågor, infrastruktur och olika typer av bidrag. Kommunen behöver nu ha rätt bemanning för att möta utvecklingen. De närmaste åren kan vara oerhört avgörande för om det kan skapas hundratals nya arbetstillfällen i Idre.”  

Älvdalens mål för mandatperioden:
  • Ta fram en ny översiktsplan
  • Ta fram en ny VA-plan
  • Fortsätta företagsdialogen i olika forum, bland annat företagsfrukostar
  • Påverka Trafikverket och regionsutskottet om upprustning av vägar
  • Svar inom tio veckor på bygglovsansökningar

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Älvdalens kommun den 23 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Snickeriföretag efterlyser standard för miljöbedömningar

REGELKRÅNGEL Omsorg om människa och miljö har ända sedan starten för 22 år sedan varit en viktig ledstjärna för Dala Ledstång och Snickeri. Därför är det ett hårt slag för delägaren Anna-Karin Tyskhagen, när hon numera förlorar affärer på grund av att företaget inte mäktar med att få verksamheten godkänd enligt branschens alla olika miljöbedömningar.
NYHET Publicerad:

Utbildningssystemet för yrkesbytare måste bli bättre

VUXENUTBILDNING "Systemet för vuxna som vill byta arbete fungerar inte, detta trots att många branscher skriker efter kompetent personal". Det menar Anneli Gunnars som är vd och skolchef vid Älvdalens Utbildningscentrum. På sikt ger detta mycket negativa effekter för företagen i utsatta branscher.
NYHET Publicerad:

Miljöomställning ger sur bi(l)effekt

SKATTER Politiska beslut minskar omsättningen med över 15 miljoner kronor hos Kents Bilcentrum. När argumenten dessutom inte håller då säger en irriterad bilhandlare Per Gruvris ifrån. Han får medhåll från stora delar av bilförsäljningsbranschen när han hävdar att bonus/malus-systemet varken är bra för företagen eller miljön.
NYHET Publicerad:

Brist på lönsamhet en utmaning för logistikbranschen

TRANSPORT Frakter och logistik får inte kosta pengar, det ska bara finnas och det ska fungera. Tyvärr är det en bild många har av en bransch som går på knäna för att överleva. ”Fler måste förstå att branschen har stora utmaningar på grund av bristen på lönsamhet”, säger Anna Gåsste som är CFO hos DalaFrakt.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.