Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalens kommun och Torbjörn Wallin, Idre Himmelfjäll AB

Infrastruktur en utmaning för Älvdalen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Precis som grannkommunen Malung-Sälen har Älvdalen en stark utveckling inom fjällturismen. Nu hoppas kommunalrådet Kjell Tenn (C) få gehör för att flera turistvägar behöver rustas upp. – Om vi ska få ta del av flygplatsbygget i Sälen måste vägarna rusta upp så att folk kan ta sig över till Särna och Idre utan att bli åksjuka.

Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalen

Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalen

Kjell Tenn är nytt kommunalråd i Älvdalen efter årsskiftet. Kommunen hamnade på plats 87 (av 290) i Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i landets kommuner. De senaste åren har Älvdalen klättrat uppåt i rankingen.

– Vi är på rätt väg, men allt kan naturligtvis bli bättre. Jag har en viktig roll att spela när det gäller att åka runt och hälsa på företagen och försöka bilda mig en uppfattning om läget, säger Kjell Tenn.

I den norra delen av kommunen händer det mycket för tillfället. Både Idre Himmelfjäll och Fjätervålen storsatsar på nya turistanläggningar. Något som innebär utmaningar för kommunen, inte minst när det gäller bostadsbyggandet.

– Vi har fått propåer från fjällanläggningarna om att de måste ha boenden för sina anställda, samtidigt som utvecklingen lockar flera fastboende. Vi ska bygga mellan åtta och 16 bostäder i Idre i ett första skede. Kommunen håller också på med en ny översiktsplan där vi kommer att planlägga mer mark, både för bostadsbyggande och industri och företag. Vi håller även på med en ny VA-plan. När vi byggde det nya reningsverket i Idre var det många som tyckte att vi byggde för stort, men nu börjar det nästan bli för litet. Om allt går som vi tänkt så kan vi anta de båda planerna i kommunfullmäktige i mars.

Eventuellt kan kommunen behöva anställa fler bygglovshandläggare.

– Vi har en regel om att man ska få ett svar inom tio veckor och där har vi halkat över med några ärenden. Och om man inte har fyllt i blanketten rätt hamnar man tillbaka på ruta ett, eftersom det är så många ärenden i pipen. Våra handläggare har fullt upp och vi kan nog få lov att anställa någon ytterligare.

Älvdalens kommun arrangerar regelbundna företagsfrukostar i Älvdalen, Särna och Idre.

– De brukar vara väldigt välbesökta. Vi har engagerade företagare här som dyker upp när vi ordnar saker, sist fanns inte en stol ledig.

En fråga som Kjell Tenn återkommer till är infrastruktur.

– Vi är en stor kommun med stora avstånd. När vi diskuterar kompetensförsörjningsfrågor med företagen så är kollektivtrafik en fråga som kommer upp, att människor måste kunna ta sig till och från jobbet. Här får vi försöka göra det bästa med de resurser vi har. En annan utmaning är att vi har Mora som ett centrum för vuxenutbildning, men nu har flera utbildningar lagts ner där och det oroar mig. En älvdaling som behöver förkovra sig kanske inte har möjlighet att ligga borta i veckorna och här diskuterar vi med Mora om hur vi ska kunna lösa det. Jag tycker också att regeringen behöver prioritera landsbygden nu och ta tag i den kompetensförsörjningsproblematik som finns. Det är en svår utmaning för kommunerna att tackla på egen hand.

I Älvdalen finns flera vägsträckor som behöver rustas, inte minst med tanke på flygplatsbygget i Sälen.

– Vi vill göra klart vägen den sista sträcken från Särna till Idre, och så är det vägen från flygplatsen från Sälen över Transtrand och Sörsjön som måste förbättras. Här får vi försöka påverka Trafikverket och det regionala infrastrukturutskottet. Det kan vara svårt att få gehör som en liten kommun, men jag menar att alla på vägen tjänar på om vi drar turister hit upp till norr. Vi vill förstås också vara med och få en del av turismen från flygplatsbygget till våra fjällanläggningar.

Bland de företagare som svarat på Svenskt Näringslivs enkät seglar sänkta skatter upp som en prioriterad fråga, efter bostadsbyggande. Men där har Kjell Tenn inga lättnader att komma med.

– Förra majoriteten gjorde en skattehöjning och vi har beslutat i kommunfullmäktige att den nivån ska ligga kvar. Det handlar om att vi ska klara våra kostnader som liten landsbygdskommun med utmaningar som nyinflyttningen innebär, inte minst VA-utbyggnaden.

Företagskommentar: Torbjörn Wallin, Idre Himmelfjäll AB

Torbjörn Wahlin

Torbjörn Wallin, Idre Himmelfjäll AB

”Från mitt håll är jag mycket nöjd och tacksam över det stora engagemang som Älvdalens kommun uppvisat de senaste åren. De närmaste åren ser vi på Idre Himmelfjäll framför oss en extrem volym bygglovsansökningar som måste hanteras. Kommunens organisation behöver prioritera resurser till Idre för att möta den stora volymen. 

Alla vi företag som jobbar med den stora expansionen i Idre har mängder av myndighetskontakter framför oss. Det handlar till exempel om tillståndsfrågor, infrastruktur och olika typer av bidrag. Kommunen behöver nu ha rätt bemanning för att möta utvecklingen. De närmaste åren kan vara oerhört avgörande för om det kan skapas hundratals nya arbetstillfällen i Idre.”  

Älvdalens mål för mandatperioden:
  • Ta fram en ny översiktsplan
  • Ta fram en ny VA-plan
  • Fortsätta företagsdialogen i olika forum, bland annat företagsfrukostar
  • Påverka Trafikverket och regionsutskottet om upprustning av vägar
  • Svar inom tio veckor på bygglovsansökningar

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Älvdalens kommun den 23 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord ny regionchef för Svenskt Näringsliv Dalarna

NY REGIONCHEF Den första september tillträder Henrik Navjord tjänsten som ny regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. Han kommer närmast från en tjänst som chef för en specialistgrupp inom Länsförsäkringar Bank i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälen och Orsa tar stora steg framåt

FÖRETAGSKLIMAT Malung-Sälen och Orsa kommun tar stora steg framåt i årets undersökning av företagsklimatet i Dalarna och Vansbro kommun har länets allra bästa företagsklimat. Det framgår av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet för 2019.
NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.