Inget utrymme för bättring med snäva lastbilsregler

NYHET Publicerad

TRANSPORTER Transportbranschens kör- och vilotider är så hårt hållna att man riskerar att få näringsförbud vid småfel. En missad paus på en minut kostar 500 kronor i böter. ”Det är inte bara lätt att göra fel, det är även svårt att göra rätt”, säger Fredrik Fagerström, vd för transportföretaget Godsservice.

Fredrik Fagerström

Fredrik Fagerström riktar kritik mot Trafikverkets agerande.

Fusk och svartarbete i branschen har skapat de regleringar som gäller för kör- och vilotider. Grundtanken är god, men Sverige har krånglat till det i onödan. Det menar Fredrik Fagerström, vd för transportföretaget Godsservice.

– Lagstiftningen i Sverige är för hård, speciellt jämfört med andra länder som Danmark. Man tror att man gör rätt, men ändå blir det fel. Branschen vet inte hur man ska göra för att göra rätt i alla lägen, säger han.

Tider och regler kontrolleras av färdskrivaren, i vilken chauffören stoppar i sitt personliga kort innan avfärd. Det är en känslig apparatur, som känner av om bilen bara rullar någon meter för att släppa fram ett annat fordon. Sitter inte kortet i då, så är det körning utan kort, vilket klassas som en mycket allvarlig överträdelse.

Ett annat exempel är när föraren överskrider körtiden med en minut, innan pengarna börjar rinna iväg. Transportstyrelsens kontroller omöjliggör utrymme för fel på grund av den mänskliga faktorn, menar Fredrik Fagerström.

– Missar chauffören sin rast med tre minuter så kostar det pengar direkt. En bilkö kan komma att bli väldigt dyr. En flexibilitet är något vi behöver, som i Danmark. Där har man ”råd” med en avvikelse i tiden på fem procent.

Nu har Fredrik Fagerströms företag Godsservice varslats om sanktionsavgifter. Det tar dock sex-tolv månader innan företaget får veta vad de ska betala och varför.

Det finns en maxgräns för hur stor sanktionsavgift man får ta ut. Den är på 200 000 kronor och förslag finns på en ändring till 800 000 kronor. Det innebär att Transportstyrelsen får in omkring 47, 2 miljoner kronor per år, istället för tidigare 31,2 miljoner i sanktionsavgifter.

Fredrik Fagerström misstänker att felen i hans fall beror på sådant han redan vet. En medarbetare glömmer bort att fylla i startland i färdskrivaren, trots att färden bara går inom Sverige. En chaufför glömmer att plocka ut kortet på kvällen, då tror maskineriet att körningen har pågått hela natten.

Fredrik Fagerström riktar kritik mot stelbentheten i systemet.

– Vem som helst inser, att det inte handlar om medvetet fusk utan om klantigheter och den mänskliga faktorn. Medvetet fusk är att inte ta ut någon rast alls, inte att göra det fem minuter för sent. Det måste gå att tolka handhavandefel på något annat sätt.

Ett stort problem är att kontrollerna inte innebär att man kan bättra sig. Kontrollerna syftar bakåt, till vad som har gjorts, så det går inte att rätta till fel. Fredrik Fagerström drar paralleller till andra myndighetskontroller.

– När Arbetsmiljöverket kommer så får man tid på sig att rätta till eventuella fel innan nästa kontroll. Transportstyrelsen slår tiill direkt, utan möjligheten att korrigera.

Lars Andersson är expert på regelverket, som före detta ombudsman på Biltrafikens Arbetsgivarförbund, och numera konsult åt Transportföretagen. Han instämmer i Fredrik Fagerströms kritik mot regelverkets byråkrati.

– Absurt krångligt. Det är min personliga mening. Jag vet att det är en ärlig mening med regelverket, men de som har gjort det har för lite insikt i hur verkligheten ser ut, säger han.

Fredrik Fagerström hoppas på ändring i regelverket.

– Man tror man gör rätt, men icke. Och då är det för sent att bättra sig. Hänsyn måste tas till den mänskliga faktorn. Det görs i andra länder, varför inte i Sverige?

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport: Länsstyrelsen får bakläxa

REGELKRÅNGLET Kritiken är bitvis hård, ilskan stor hos företagare och kommuner mot länsstyrelsens regeltillämpning ”Det allvarligaste är att handläggningen upplevs som rättsosäker”, säger projektledaren Daniel Andersson. 
NYHET Publicerad:

Skatteverket kräver företagen på ännu fler rapporter

REGELKRÅNGEL Regeringen vill införa ytterligare rapportskyldighet för företagen. Det medför orimliga kostnader, menar Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Riksdagen flaggar för förändringar om ”gold-plating”

EU-DIREKTIV Sverige är överdrivet lydigt när man inför hårdare lagar än EU kräver. Fenomenet "gold-plating", får nu riksdagen att agera.
NYHET Publicerad:

Jacke: Näringsministern måste minska regelkrånglet

REGLER OCH KRAV Regelförbättring är ingen svensk paradgren. Lär av Österrike och undvik ”goldplating”, uppmanar vd Jan-Olof Jacke. ”Näringsminister Ibrahim Baylan kan göra en viktig insats genom att på allvar ta itu med regelkrånglet.”
NYHET Publicerad:

Regelförbättringsarbetet får underbetyg

DEBATT Regelkrånglet fortsätter för svenska företag. Inga förbättringar har skett de senaste åren, enligt rapporten Regulatory Policy Outlook. 22 företrädare för näringslivet uppmanar regeringen att ta initiativ till möten för att vända den negativa trenden.
NYHET Publicerad:

”Brister i nya lagar slår mot näringslivet”

DEBATT Regeringen har under de senaste åren konsekvent producerat regler och låtit göra utredningar där det helt saknas konsekvensbeskrivningar. När även kritik från Lagrådet ibland helt ignoreras är rättssäkerheten på väg att urholkas, skriver chefsjurist Anders Thorstensson och ställföreträdande näringspolitisk chef Göran Grén.
NYHET Publicerad:

”Ifrågasättandet är obehagligt”

BYRÅKRATI 30 år som företagare gör ingen skillnad. Regelkrånglet tar kraft och energi. Anita Roll tycker fortfarande att ”det måste gå att göra enklare”. Ett av hennes råd i mötet med myndigheter är att inte känna sig i underläge.
NYHET Publicerad:

Regelnämndens vd: ”Regeringskansliet saknar helhetssyn”

BYRÅKRATI Regelregnet fortsätter plåga företagare. ”Utvecklingen går åt fel håll. Det saknas en helhetssyn från framför allt regeringskansliet”, konstaterar Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd. Samtidigt är han försiktigt optimistisk, då krisinsikten ökar hos politiker.
NYHET Publicerad:

Ballonger hotas av EU:s kamp mot plastnedskräpning

REGELKRÅNGEL Mindre plastskräp i haven. Det är EU:s ambition med den lista över olika plastprodukter som ska förbjudas eller där företagen måste ta ansvar för nedskräpningen. Det drabbar ett svenskt företag trots att ballongerna inte är gjorda av plast och inte tillverkade i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sverige ger upp kampen mot regelkrånglet

KRÅNGELSVERIGE Sverige tappar ytterligare mark i en internationell studie om arbetet mot regelkrångel. Politikerna tar inte frågan på allvar, de måste gå från ord till handling, hävdar regelexpert Göran Grén.
NYHET Publicerad:

Handlarna: Regelbörda fortfarande ett rött skynke

BYRÅKRATI Nästan 8 av 10 handelsföretag anser att regelbördan har ökat de senaste fem åren. Värst är det i dagligvaruhandeln och järn-, bygg- och färghandeln, visar en ny rapport från Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet har ökat under Löfvens styre

SKATTER Regelkrånglet för företagare har ökat under den senaste mandatperioden, visar en ny rapport. ”Skatter, arbetsrätt och branschspecifika regler är områden som företagen lyfter upp som krångliga, trots Löfvens höga svansföring före mandatperioden”, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

Kommunens fiskförbud upp i rätten

REGELKRÅNGEL Det har gått tre år sedan Jerk Åkerblad kunde erbjuda sina gäster färsk insjöfisk. Anledningen är att kommunen inte anser att fisken är säker att äta. "Varför får jag förbud i min kommun när samma hantering är ok i resten av Sverige", säger han.
NYHET Publicerad:

72 förslag till regelförenkling

BYRÅKRATI Näringslivets Regelnämnd presenterar 72 förslag på förenkling på 17 regelområden i en ny rapport. Orsaken är att krånglet inte bara fortsätter, utan ökar. Politiker får bakläxa för sitt förenklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverket kovänder: Går med på betalning i efterhand

REGLER En delseger har uppnåtts för alla företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll: Livsmedelsverket kräver nu att de omstridda debiteringarna endast ska ske i efterhand, till skillnad från idag. "Äntligen", säger hotellägaren Richard Larson.
NYHET Publicerad:

Storbolag överens om kortare betaltider

SAMARBETE Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer. Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Riskerar konkurs när Jordbruksverket sviker

REGELKRÅNGEL Jordbruksverkets försenade utbetalningar av EU-bidrag slår hårt mot många lantbrukare. Oskar Jonsson och Anna Brate i Österfärnebo riskerade konkurs vid årsskiftet. Jordbruksverket skyller förseningarna på it-krångel i kombination med otydligt regelverk. "Märklig ursäkt. Ingen myndighet skulle väl godta sena inbetalningar från mig på grund av dataproblem", säger Oskar Jonsson.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel besvärligt för grisbilen

REGELKRÅNGEL Hemleveranser av hantverksproducerad mat till privathushåll och restauranger. Det är affärsidén för Edgården i Västerbotten. Nu kräver myndigheterna utökade kontroller av bland annat temperaturen där maten förvaras. Företagets egna kontroller räcker inte.