Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego Säter

– Vi har inga förkunskapskrav, men det är viktigt att man vill jobba och vill vara här, säger Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego Säter

Kabelföretag går för högtryck – anställt 14 medarbetare på ett år

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För två år sedan tog syskonen Marie-Louise och Fredrik Fjägerås över Kablego i Säter. Sedan dess har verksamheten gått på högtryck. "Vi fick en otrolig skjuts från start och nyanställde 14 personer på ett år", säger Fredrik Fjägerås.

Kablego i Säter tillverkar kablage till kunder inom många olika branscher och funktioner, till exempel fläkt- och ventilationer, tåg, flygplansutrustning och medicinteknisk utrustning. Den stora konkurrensfördelen är Kablegos noggrannhet, tror Marie-Louise Fjägerås.

– Inget projekt är det andra likt eftersom vi legotillverkar på ritning. Vi är måna om att ge en korrekt offert redan från start och vi räknar ut på förhand hur lång tid alla moment tar. Det gör att vi lägger ner extra tid i offertstadiet. Det händer att vi inte får beställningar, men det lönar sig ändå i slutändan eftersom kunderna blir nöjda, förklarar hon.

Något som utmärker Kablego är att all tillverkning sker i Sverige. Flera av konkurrenterna har förlagt sin tillverkning till låglöneländer. Något som snedvrider konkurrensen, menar Marie-Louise Fjägerås.

– EU betalar ut bidrag till länder som behöver bygga upp sin konkurrenskraft inom industri, till exempel Litauen. När svenska företag förlägger sin tillverkning där blir det en helt annan prisbild som vi inte kan konkurrera med. Våra konkurrenter är i stället de företag som verkar på samma villkor som vi, förklarar hon.

En annan utmaning har varit att hitta ny personal. I dag arbetar 36 personer på Kablego, varav 14 anställts de två senaste åren. De flesta har kommit via kontakter.

– Vi har annonserat på Blocket jobb, men de flesta som arbetar här har kommit via vänner och kontakter. Vi har inga förkunskapskrav, men det är viktigt att man vill jobba och vill vara här, säger Marie-Louise Fjägerås.

Den nya personalen får provjobba ett par veckor. Om allt fungerar så får man gå med och lära sig. Kablego har arbetsrotation, vilket innebär att man gör olika moment olika dagar. Ungefär hälften av personalen är nyanlända. Svenska är ett krav, så att man kan läsa och förstå produktionsunderlag och ritningar.

– Det har varit tufft att hinna med och utbilda alla, det tar ju tid av de mer rutinerade i personalen. Men nu tror jag att vi kommer att ligga kvar på ungefär den här nivån ett tag framöver, spår Fredrik Fjägerås.

Syskonen Fjägerås var båda anställda på företaget när de valde att köpa det av den tidigare ägaren i januari 2017. Fredrik beskriver de senaste åren som att dammluckorna har öppnats.

– Det började redan hösten 2016 egentligen. Omsättningen ökade från 22 till 33 miljoner och vi har nyanställt tolv personer. En fördel är att vi är medelstora och snabbt kan ställa om produktionen. Kablagen kommer in sent i produktionskedjan och då är det ofta bråttom, säger han.

– Vi tror också att högkonjunkturen har hjälpt till, men vi ska avvakta och se våra konkurrenters årsbokslut innan vi kan uttala oss säger, säger Marie-Louise Fjägerås.

Hon har jobbat på företaget i 23 år och började i monteringen innan hon blev offertberedare, inköpare, platschef och vd.

– Jag tror på branschen. Det finns ett stort behov av kablage i tillverkningsindustrin och just nu ser vi inte att behovet skulle gå ner. Men det är klart att det kan komma en konjunkturmattning framöver.

Fredrik Fjägerås har jobbat på Kablego i fem år och har en bakgrund som skötare inom psykiatrin.

– Vi kompletterar varandra, säger Marie-Louise. Fredrik är lugnare och jag är en känsloperson. Det är en bra kombo, även om vi blir oense ibland så löser vi det.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälen och Orsa tar stora steg framåt

FÖRETAGSKLIMAT Malung-Sälen och Orsa kommun tar stora steg framåt i årets undersökning av företagsklimatet i Dalarna och Vansbro kommun har länets allra bästa företagsklimat. Det framgår av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet för 2019.
NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.