Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego Säter

– Vi har inga förkunskapskrav, men det är viktigt att man vill jobba och vill vara här, säger Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego Säter

Kabelföretag går för högtryck – anställt 14 medarbetare på ett år

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För två år sedan tog syskonen Marie-Louise och Fredrik Fjägerås över Kablego i Säter. Sedan dess har verksamheten gått på högtryck. "Vi fick en otrolig skjuts från start och nyanställde 14 personer på ett år", säger Fredrik Fjägerås.

Kablego i Säter tillverkar kablage till kunder inom många olika branscher och funktioner, till exempel fläkt- och ventilationer, tåg, flygplansutrustning och medicinteknisk utrustning. Den stora konkurrensfördelen är Kablegos noggrannhet, tror Marie-Louise Fjägerås.

– Inget projekt är det andra likt eftersom vi legotillverkar på ritning. Vi är måna om att ge en korrekt offert redan från start och vi räknar ut på förhand hur lång tid alla moment tar. Det gör att vi lägger ner extra tid i offertstadiet. Det händer att vi inte får beställningar, men det lönar sig ändå i slutändan eftersom kunderna blir nöjda, förklarar hon.

Något som utmärker Kablego är att all tillverkning sker i Sverige. Flera av konkurrenterna har förlagt sin tillverkning till låglöneländer. Något som snedvrider konkurrensen, menar Marie-Louise Fjägerås.

– EU betalar ut bidrag till länder som behöver bygga upp sin konkurrenskraft inom industri, till exempel Litauen. När svenska företag förlägger sin tillverkning där blir det en helt annan prisbild som vi inte kan konkurrera med. Våra konkurrenter är i stället de företag som verkar på samma villkor som vi, förklarar hon.

En annan utmaning har varit att hitta ny personal. I dag arbetar 36 personer på Kablego, varav 14 anställts de två senaste åren. De flesta har kommit via kontakter.

– Vi har annonserat på Blocket jobb, men de flesta som arbetar här har kommit via vänner och kontakter. Vi har inga förkunskapskrav, men det är viktigt att man vill jobba och vill vara här, säger Marie-Louise Fjägerås.

Den nya personalen får provjobba ett par veckor. Om allt fungerar så får man gå med och lära sig. Kablego har arbetsrotation, vilket innebär att man gör olika moment olika dagar. Ungefär hälften av personalen är nyanlända. Svenska är ett krav, så att man kan läsa och förstå produktionsunderlag och ritningar.

– Det har varit tufft att hinna med och utbilda alla, det tar ju tid av de mer rutinerade i personalen. Men nu tror jag att vi kommer att ligga kvar på ungefär den här nivån ett tag framöver, spår Fredrik Fjägerås.

Syskonen Fjägerås var båda anställda på företaget när de valde att köpa det av den tidigare ägaren i januari 2017. Fredrik beskriver de senaste åren som att dammluckorna har öppnats.

– Det började redan hösten 2016 egentligen. Omsättningen ökade från 22 till 33 miljoner och vi har nyanställt tolv personer. En fördel är att vi är medelstora och snabbt kan ställa om produktionen. Kablagen kommer in sent i produktionskedjan och då är det ofta bråttom, säger han.

– Vi tror också att högkonjunkturen har hjälpt till, men vi ska avvakta och se våra konkurrenters årsbokslut innan vi kan uttala oss säger, säger Marie-Louise Fjägerås.

Hon har jobbat på företaget i 23 år och började i monteringen innan hon blev offertberedare, inköpare, platschef och vd.

– Jag tror på branschen. Det finns ett stort behov av kablage i tillverkningsindustrin och just nu ser vi inte att behovet skulle gå ner. Men det är klart att det kan komma en konjunkturmattning framöver.

Fredrik Fjägerås har jobbat på Kablego i fem år och har en bakgrund som skötare inom psykiatrin.

– Vi kompletterar varandra, säger Marie-Louise. Fredrik är lugnare och jag är en känsloperson. Det är en bra kombo, även om vi blir oense ibland så löser vi det.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Bygg- och tjänstesektorn visar starkast konjunktur i Dalarna

KONJUNKTUREN Arbetsmarknaden inom den privata sektorn i Dalarna har utvecklats något bättre det senaste halvåret jämfört med snittet för övriga Sverige. Störst tillväxt kommande halvår väntas inom bygg- och tjänstesektorn. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Gagnef vill vända den negativa trenden

FÖRETAGSKLIMAT "Det är genom växande och välmående företag vi skapar förutsättningar för hela kommunen med vård, skola och omsorg. Därför är det viktigt att ha ett välfungerande och positivt företagsklimat", säger Fredrik Jarl (C) som är nytt kommunalråd i Gagnef.
NYHET Publicerad:

Leksand vill fortsätta växa

FÖRETAGSKLIMAT Leksands kommun har satt upp ett mål om 18000 invånare år 2025. "Det är en rimlig befolkningsmängd om vi ska kunna behålla offentlig service och handel och klara kompetensförsörjningen till företagen", säger kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).
NYHET Publicerad:

Falun behöver jobba på förtroendet för att främja tillväxten

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har haft en del olyckliga omständigheter som dragit ner förtroendet" säger kommunalrådet Joakim Storck (C). För att bygga upp förtroendet igen vill han att kommunen ska jobba för att främja tillväxten, samtidigt som myndighetsutövningen ska förbättras.
NYHET Publicerad:

Företagen gillar när han drar i kommuntyglarna

FÖRETAGSKLIMAT Han är kommunalrådet som var med om att varsla 55 anställda, avvecklade näringslivskontoret och uppmanar företagare att ringa till honom. Möt Hans Unander (S) som leder Malung/Sälen, kommunen som har byggboom och attraherar flera livskraftiga företag.
NYHET Publicerad:

Bostadsbrist orsakar kompetensbrist för Mora

FÖRETAGSKLIMAT Mora kommun jobbar för att lösa kompetensförsörjningen till både lokala företag och kommunens egna verksamheter. En viktig fråga att lösa är bostadsbristen. "Vi får hit kompetent personal, men om de inte hittar någonstans att bo så flyttar de igen", säger kommunalrådet Anna Hed (C).
NYHET Publicerad:

Industrins konkurrenskraft högt på agendan i Borlänge

FÖRETAGSKLIMAT För några år sedan kunde en pappersrulle från Borlänge ta sig till Göteborgs hamn på åtta timmar. I dag tar det tolv timmar. Jan Bohman, kommunalråd i Borlänge, tycker det är dags att frågan om industrins konkurrenskraft lyfts regionalt.
NYHET Publicerad:

Orsa vill klättra i statistiken

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har som mål att vara bland de 100 bästa företagen i Svenskt Näringslivs kommunranking, senast år 2020. Det säger Mikael Thalin (C), kommunalråd i Orsa. För att nå dit ska kommunen bland annat jobba med bemötande och kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bostadsbyggandet en viktig fråga för Ludvika

FÖRETAGSKLIMAT Bostadsbyggandet rankades som den viktigaste frågan för Ludvika kommun att ta tag i vid den senaste mätningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Något som kommunalrådet Leif Pettersson (S) håller med om. "Vi ser en ökad inpendling från flera håll och det gör att bostadsbyggandet måste få bättre fart".
NYHET Publicerad:

Vansbro behöver både industrilokaler och bostäder för att utvecklas

FÖRETAGSKLIMAT För att vara en landsbygdskommun ligger Vansbro förhållandevis högt i Svenskt Näringslivs ranking. Men för att kommunen ska kunna utvecklas behövs fler bostäder. "Vi letar med ljus och lykta efter någon som vill bygga", säger kommunalrådet Stina Munters (C).
NYHET Publicerad:

För Rättvik är bygglovshanteringen en akilleshäl

FÖRETAGSKLIMAT Rättvik har i flera års tid hamnat i topp bland dalakommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. "Vi har jobbat långsiktigt för att komma hit", säger kommunalrådet Annette Riesbeck (C). Nu vill hon ta tag i bygglovshanteringen för att planprocesserna ska gå snabbare.
NYHET Publicerad:

Smedjebacken vill utveckla besöksnäringen

FÖRETAGSKLIMAT Efter några år på botten i Svenskt Näringslivs ranking har Smedjebackens kommun vänt uppåt i statistiken. För att behålla den positiva utvecklingen vill kommunalrådet Fredrik Rönning (S) satsa på nyetableringar och turism. – Vi vill inte bli jättestora inom besöksnäringen, men det finns potential att växa.