Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego Säter

– Vi har inga förkunskapskrav, men det är viktigt att man vill jobba och vill vara här, säger Marie-Louise och Fredrik Fjägerås, Kablego Säter

Kabelföretag går för högtryck – anställt 14 medarbetare på ett år

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För två år sedan tog syskonen Marie-Louise och Fredrik Fjägerås över Kablego i Säter. Sedan dess har verksamheten gått på högtryck. "Vi fick en otrolig skjuts från start och nyanställde 14 personer på ett år", säger Fredrik Fjägerås.

Kablego i Säter tillverkar kablage till kunder inom många olika branscher och funktioner, till exempel fläkt- och ventilationer, tåg, flygplansutrustning och medicinteknisk utrustning. Den stora konkurrensfördelen är Kablegos noggrannhet, tror Marie-Louise Fjägerås.

– Inget projekt är det andra likt eftersom vi legotillverkar på ritning. Vi är måna om att ge en korrekt offert redan från start och vi räknar ut på förhand hur lång tid alla moment tar. Det gör att vi lägger ner extra tid i offertstadiet. Det händer att vi inte får beställningar, men det lönar sig ändå i slutändan eftersom kunderna blir nöjda, förklarar hon.

Något som utmärker Kablego är att all tillverkning sker i Sverige. Flera av konkurrenterna har förlagt sin tillverkning till låglöneländer. Något som snedvrider konkurrensen, menar Marie-Louise Fjägerås.

– EU betalar ut bidrag till länder som behöver bygga upp sin konkurrenskraft inom industri, till exempel Litauen. När svenska företag förlägger sin tillverkning där blir det en helt annan prisbild som vi inte kan konkurrera med. Våra konkurrenter är i stället de företag som verkar på samma villkor som vi, förklarar hon.

En annan utmaning har varit att hitta ny personal. I dag arbetar 36 personer på Kablego, varav 14 anställts de två senaste åren. De flesta har kommit via kontakter.

– Vi har annonserat på Blocket jobb, men de flesta som arbetar här har kommit via vänner och kontakter. Vi har inga förkunskapskrav, men det är viktigt att man vill jobba och vill vara här, säger Marie-Louise Fjägerås.

Den nya personalen får provjobba ett par veckor. Om allt fungerar så får man gå med och lära sig. Kablego har arbetsrotation, vilket innebär att man gör olika moment olika dagar. Ungefär hälften av personalen är nyanlända. Svenska är ett krav, så att man kan läsa och förstå produktionsunderlag och ritningar.

– Det har varit tufft att hinna med och utbilda alla, det tar ju tid av de mer rutinerade i personalen. Men nu tror jag att vi kommer att ligga kvar på ungefär den här nivån ett tag framöver, spår Fredrik Fjägerås.

Syskonen Fjägerås var båda anställda på företaget när de valde att köpa det av den tidigare ägaren i januari 2017. Fredrik beskriver de senaste åren som att dammluckorna har öppnats.

– Det började redan hösten 2016 egentligen. Omsättningen ökade från 22 till 33 miljoner och vi har nyanställt tolv personer. En fördel är att vi är medelstora och snabbt kan ställa om produktionen. Kablagen kommer in sent i produktionskedjan och då är det ofta bråttom, säger han.

– Vi tror också att högkonjunkturen har hjälpt till, men vi ska avvakta och se våra konkurrenters årsbokslut innan vi kan uttala oss säger, säger Marie-Louise Fjägerås.

Hon har jobbat på företaget i 23 år och började i monteringen innan hon blev offertberedare, inköpare, platschef och vd.

– Jag tror på branschen. Det finns ett stort behov av kablage i tillverkningsindustrin och just nu ser vi inte att behovet skulle gå ner. Men det är klart att det kan komma en konjunkturmattning framöver.

Fredrik Fjägerås har jobbat på Kablego i fem år och har en bakgrund som skötare inom psykiatrin.

– Vi kompletterar varandra, säger Marie-Louise. Fredrik är lugnare och jag är en känsloperson. Det är en bra kombo, även om vi blir oense ibland så löser vi det.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hur utvecklas företagsklimatet i Dalarna just nu

FÖRETAGSKLIMAT Det är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken. Lite paradoxalt är detta kärnan i det som kännetecknar ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stor lättnad efter beskedet om slopat inreseförbud

VÄLKOMMET BESKED "Jag känner en stor lättnad. Det här förändrar allt. Jag blir precis mållös", säger Fredrik Gundhe, ägare och vd på Dala Kvalitetsskog i Insjön. Glädjen är inte att ta miste på sedan regeringen, efter en rekommendation från Europeiska rådet och kommissionen, meddelat att man kommer att införa undantag i inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Mörka siffror för Dalarnas företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Dalarna har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Siffrorna är alarmerande, säger Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna.
NYHET Publicerad:

Bemanningsförmedling istället för uppsägningar

CORONAKRISEN För att inte behöva säga upp sina anställda har dalaföretagaren Robin Sjöblom utvecklat bemanningsförmedlingen Uniser. Tjänsten gör det möjligt för företag som har tappat efterfrågan på grund av coronakrisen att hyra ut sin personal till verksamheter där behovet av arbetskraft är större.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot företag i Dalarna

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Dalarna. Bara 13 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 52 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Vi behöver se ökad inhemsk turism i sommar

CORONAKRISEN Garpenbergs slott har funnits i över tvåhundra år, men har sällan varit så öde som nu. Coronakrisen har fått till följd att i princip samtliga gäster uteblivit. – Ju fler svenskar som väljer att semestra i Sverige, desto fortare kommer det gå att få näringslivet på fötter igen, menar ägaren John Sandh.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen är Sveriges största integrationsmotor

CORONAKRISEN När restauranger, caféer och butiker tvingar säga upp sin personal till följd av corona-krisen försvinner den språngbräda in på arbetsmarknaden som dessa verksamheter har inneburit för många. Urban Italian Groups vd Brazer Bozlak varnar för konsekvenserna av detta.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

CORONAKRISEN Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Snickeriföretag efterlyser standard för miljöbedömningar

REGELKRÅNGEL Omsorg om människa och miljö har ända sedan starten för 22 år sedan varit en viktig ledstjärna för Dala Ledstång och Snickeri. Därför är det ett hårt slag för delägaren Anna-Karin Tyskhagen, när hon numera förlorar affärer på grund av att företaget inte mäktar med att få verksamheten godkänd enligt branschens alla olika miljöbedömningar.
NYHET Publicerad:

Utbildningssystemet för yrkesbytare måste bli bättre

VUXENUTBILDNING "Systemet för vuxna som vill byta arbete fungerar inte, detta trots att många branscher skriker efter kompetent personal". Det menar Anneli Gunnars som är vd och skolchef vid Älvdalens Utbildningscentrum. På sikt ger detta mycket negativa effekter för företagen i utsatta branscher.
NYHET Publicerad:

Miljöomställning ger sur bi(l)effekt

SKATTER Politiska beslut minskar omsättningen med över 15 miljoner kronor hos Kents Bilcentrum. När argumenten dessutom inte håller då säger en irriterad bilhandlare Per Gruvris ifrån. Han får medhåll från stora delar av bilförsäljningsbranschen när han hävdar att bonus/malus-systemet varken är bra för företagen eller miljön.
NYHET Publicerad:

Brist på lönsamhet en utmaning för logistikbranschen

TRANSPORT Frakter och logistik får inte kosta pengar, det ska bara finnas och det ska fungera. Tyvärr är det en bild många har av en bransch som går på knäna för att överleva. ”Fler måste förstå att branschen har stora utmaningar på grund av bristen på lönsamhet”, säger Anna Gåsste som är CFO hos DalaFrakt.