NYHET7 april 2022

”Lyssna på arbetsgivarna när utbildningarna utformas” 

Intec Dalarna får ofta in spontanansökningar, i huvudsak från nyexaminerade. Det är en viktig rekryteringsgrupp. Nackdelen är deras brist på erfarenhet och specialisering inom områden där företaget verkar.

”Lyssna på arbetsgivarna när utbildningarna utformas. Jag tror att de flesta företag efterfrågar mer specifika utbildningar än vad som finns idag. De har många gånger blivit för breda så att vi får en lång intern upplärningsperiod”, säger Ronny Tenggren, vd på teknikkonsultföretaget Intec Dalarna AB.  

   – Högskoleutbildningarna blir bredare och bredare. Du är inte färdig elkonsult eller VVS-specialist efter examen, men en mix av konsulter som varit med länge och ett antal nyexaminerade blir ofta bra, säger Ronny Tenggren.  

Som en styrka vid rekryteringar pekar han på att företaget har ett gott anseende och är en mycket attraktiv arbetsgivare.  

Flygande start   

Intec Dalarna AB har fått en flygande start. Man har redan 50 medarbetare och fortsätter expansionen. 

Det har bara gått ett och ett halvt år sedan verksamheten rullade igång. Det är alltså ett ungt företag som ändå genomsyras av kunskap och erfarenhet. Många av medarbetarna har varit i branschen i två-tre decennier.  

Intec Dalarna kan beskrivas som en installationskonsult med inriktning mot VVS, el och brand. Företaget arbetar också med till exempel energi, miljö, styr- och reglerteknik, installationssamordning och fastighetsrelaterade tjänster.  

– Våra kunder finns främst bland offentliga och privata fastighetsägare och bland bygg- och installationsentreprenörer, berättar Ronny Tenggren. 

Tre kontor  

Intec Dalarna har kontor i Falun, Borlänge och Avesta.    

Efter själva startperioden har företaget i genomsnitt anställt en ny medarbetare varje månad.  

– Nu dämpas kanske takten något. Vi kommer ändå att anställa två-fem personer per år. Det finns en marknad och det finns jobb. Branschen skriker efter kompetens, men det är inte nyttigt att växa hur fort som helst, säger Ronny Tenggren. 

Med kunder i den offentliga sektorn är Intec naturligtvis beroende av upphandlingsrutiner som fungerar så effektivt som möjligt.  

– Vid starten var vi förstås i ett läge utan ramavtal. De flesta upphandlingar sker i treårscykler. Nu har vi fått chansen att vara med och det har gått bra, menar Ronny Tenggren. 

Olika varje gång  

Men hans bild av upphandlingarna av installationskonsulter, som är ett centralt område för Intec, ser olika ut varje gång trots att de borde vara lika.  

– En variant är att man frågar efter enbart en leverantör och att det enda avgörande egentligen är priset. Resultatet blir att uppemot 10 anbudsgivare får slåss om ett avtal. Det är sällan bra varken för beställaren eller för leverantören, poängterar Ronny Tenggren.   

Att etablera och driva ett företag under en pandemi ställer förstås extra höga krav. 

– Den personliga relationen med kunderna är avgörande i vår bransch. Det har gjort det något svårare. Projekten har varit mindre, men visst har det byggts också under pandemin, påpekar Ronny Tenggren.  

Intec Dalarna har precis gjort sitt första bokslut.  

– Resultatet ser jättebra ut och framtiden är ljus, säger Ronny Tenggren.  

Intec är idag en rikstäckande teknikkonsultkoncern med 250 medarbetare fördelade på tio bolag, vart och ett med sitt geografiska och tekniska område. Intec Dalarna var det första bolaget. 

 

UtbildningKompetensförsörjning
Skriven avSören Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist