NYHET1 april 2022

Mondo anställer gärna om man hittar de rätta 

Mondo arkitekter Dalarna har 21 medarbetare. Nio är arkitekter, lika många är byggnadsingenjörer och tre arbetar med administration. Under Gabriella Hagmans tid på företaget har antalet anställda ökat med åtta.  

” Jag är inte främmande för att anställa fler om vi hittar de rätta personerna. Samtidigt är det en balansgång. Vi är lagom stora som vi är och ska kanske inte anställa till varje pris”, säger Gabriella Hagman, vd på Mondo arkitekter Dalarna i Falun.  

Åtta av de 21 medarbetarna är kvinnor. Gabriella Hagman vill gärna att andelen kvinnor ökar. 

– Det är fortfarande så att byggbranschen är en av de sämsta i Sverige när det gäller jämställdhet. Minst dåligt är det dock bland arkitektfirmorna, säger hon.  

Skräms bort  

Gabriella Hagman varnar för att många unga – främst tjejer men också åtskilliga killar – skräms bort från byggbranschen. 

– Det kan handla om bilden av ett tufft jobb där du ska vara stor och stark. Den bilden stämmer sällan överens med verkligheten. Ibland finns en olämplig jargong som givetvis ska motarbetas. Vi måste med gemensamma ansträngningar förändra den negativa framtoningen och få fler att söka utbildningar inom byggbranschen och sedan få dem stanna kvar här.  

Gabriella Hagman poängterar betydelsen av att företagen gör sig attraktiva genom exempelvis en bra arbetsmiljö, intressanta projekt, möjligheter att utvecklas och en genomtänkt balans mellan arbete och privatliv.  

– Målet måste vara att alla trivs och mår bra, säger hon.  

Ut till skolor   

För Gabriella Hagman är det också viktigt att komma ut till skolor för att berätta om branschen och att det finns en bra samverkan mellan skolor och näringsliv.  

– Både jag och en del kollegor är ibland ute i gymnasieskolor och på högskolan och berättar om det vi gör. Jag har fingrarna i många syltburkar för att bidra till ett ökat intresse för branschen.  

Hon sitter med i styrgruppen för Teknikcollege i Falun och ingår i styrelsen för Byggdialog Dalarna, en förening som samlar hela byggbranschen och som kopplar ihop den med högskolan. Gabriella Hagman är djupt engagerad i arbetet med att locka fler kvinnor till byggbranschen. För två år sedan startade hon tillsammans med Kristina Hansen på Structor Byggteknik nätverket Women Building Sweden. 

Villazero i Borlänge   

Något högaktuellt är dessutom invigningen av projektet Villazero, en villa på området Paradiset i Borlänge närmare bestämt. Också här är Gabriella Hagman en av initiativtagarna.  

Ambitionen var att så långt möjligt anlita kvinnliga medarbetare för markbearbetning, plåtslageri, snickerijobb och allt annat som krävs innan huset står färdigt.  

Målet för Villazero har varit att bygga ett koldioxidneutralt småhus med hållbara byggtekniska lösningar och hållbara byggmaterial och att dessutom sätta fokus på jämställdhet i branschen. Bakom projektet står Mondo arkitekter, Structor och Fiskarhedenvillan.  

– Vi ville ha ett bygglag av enbart kvinnor för att göra en markering och få igång diskussionen, men lyckades inte nå 100 procent kvinnor utan fick ta hjälp av några män för en del moment, säger Gabriella Hagman. 

Kvinnliga förebilder    

Hon är övertygad om att det krävs kvinnliga förebilder för att få fler kvinnor att välja den här branschen. 

– Idag finns det inte tillräckligt många förebilder, men nu har vi i alla fall visat några av dem som finns i branschen, konstaterar Gabriella Hagman. 

Villazero är ett mycket konkret exempel för förbättrad könsfördelning, Women Building Sweden ett annat.  

– Män har en förmåga att prata ihop sig och att knyta kontakter på arbetstid. För att hitta något motsvarande startade Kristina Hansen och jag nätverket Women Building Sweden. Vi vänder oss till kvinnor på ledande befattningar och i en beslutsfattande position i byggbranschen, berättar Gabriella Hagman. 

Women Building Sweden har för närvarande ett 30-tal medlemmar i Dalarna. Gruppen ordnar möten fyra-fem gånger per år. Det kan vara i form av studiebesök, föreläsningar eller erfarenhetsutbyten.  

För fyra år sedan    

Gabriella Hagman började som vd på Mondo arkitekter Dalarna för fyra år sedan. Med sig i bagaget hade hon gedigna erfarenheter bland annat som fastighetsmäklare, byggprojektledare och lokalstrateg.  

– Jag hade kommit i kontakt med arkitektkontor från beställarsidan och visste vad jag gav mig in på, säger hon. 

Mondo startade 1984. Filosofin är att finnas med under hela byggprocessen, från de första tankarna fram till den färdiga byggnaden.  

– Vi är väldigt breda och ritar allt från detaljplaner, bostäder, kontor och industrier till skolor och äldreboenden, förklarar Gabriella Hagman.   

Offentliga sektorn    

Mondos beställare finns ofta inom den offentliga sektorn. Det kan vara kommuner, främst i Dalarna men även i Hälsingland och Gästrikland. Region Dalarna är också med på kundlistan.  

– Vi är väldigt beroende av ramavtal. Vad jag efterlyser vid offentliga upphandlingar är en bättre dialog mellan parterna. Pratar man inte med varandra blir allt förstås mycket svårare än vad det behöver vara.  

Gabriella Hagman menar att upphandlingarna ibland omfattar orimligt stora volymer.  

– Mindre aktörer är närmast chanslösa då. Genom att dela upphandlingarna i lite mindre enheter kan fler få vara med, betonar hon.   

Kompetensförsörjning
Skriven avSören Karlsson 
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist