Daniel Erlandsson, Din Elonbutik och Ola Gilén, kommunalråd i Hedemora

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).

Ola Gilén, kommunalråd Hedemora 2019

I den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv hamnade Hedemora på plats 247 av landets 290 kommuner. Nu har den styrande koalitionen, bestående av C, S och V, beslutat att lyfta näringslivsfrågorna på den politiska agendan.

– Vi jobbar på flera fronter. Bland annat har vi tagit fram ett förslag på en utbildning i bemötande för kommunanställda och vi kommer att hålla workshops på förvaltningarna i hur vi kan förbättra företagsklimatet. Vi kommer att följa upp viktiga nyckeltal halvårsvis för att se hur vi ligger till, säger Ola Gilén, som också tycker att företagen kan engagera sig mer i enkäten.

– Svarsfrekvensen har varit lite dålig. Av de 166 företag som fick enkäten förra gången svarade 96. Det är olyckligt att företagen inte är mer engagerade, det vore bra om så många som möjligt svarade så att vi kan få en tydlig bild av var vi behöver förbättra oss.

En åtgärd som kommunen redan har satt in är att man har anställt en företagslots. Lotsen kan till exempel hjälpa till att ordna möten mellan företagarna och de tjänstemän från kommunen som behöver vara med, beroende på frågeställning.

– Och sedan tidigare har vi ju vårat näringslivsbolag, HNAB, som är en motor i navet. Dit kan företagen höra av sig och få hjälp med olika frågor. De har många olika kanaler och är kommunens experter på näringslivsfrågor, säger Ola Gilén.

Han har suttit i lite över ett år på posten och har inte hunnit sätta sig in i näringslivsfrågorna i detalj.

– Jag brukar hänga med på företagsbesöken varje fredag och den bild jag har fått så här långt är att vi har många välmående företag i kommunen, men att kompetensbristen är ett problem. Där behöver vi förmodligen anpassa gymnasieskolan för att bättre möta företagens behov.

En annan utmaning är den stora efterfrågan på industrimark.

– Vi har en snabb utveckling, många företag vill etablera sig i kommunen. Kommunen har nog inte riktigt hunnit med, men vi försöker möta det här så gott vi kan. Vi måste få fram nya områden för industrimark, Ivarshyttevägen/ Moränget börjar bli fullt. Det är svårt att rekrytera planingenjörer och vi har därför diskuterat med Avesta och Norberg om att kunna få vara med i den gemensamma nämnden V-Dala Miljö & Bygg, för att kunna snabba på planprocesserna och få tillgång till mer personal.

Det råder också stor efterfrågan på bostäder, framför allt i centrala Hedemora.

– Vi har konstaterat att vi har 500 ensamboende personer i kommunen och därför är det viktigt att försöka få igång flyttkedjorna och bygga olika typer av boenden. Vi vet att många äldre vill flytta till centrala Hedemora, där det är gångavstånd till allting. Hedemorabostäder har flera projekt på gång, bland annat ett seniorboende. Kommunen har även ställt i ordning tomter i Stjärnsund och så ska vi sälja två hyresfastigheter nedanför Vasaskolan till Statens omvandlingsbolag. Vi säljer dem för en krona, de omvandlar husen till trygghetsboende och äger dem i tio år innan kommunen kan köpa tillbaka dem. Det är en bra modell som vi har sett att andra kommuner testat med lyckat resultat.  

Kommunen har nyligen beställt en utredning från Handelns Utredningsinstitut, HUI, om den lokala handeln. Utredaren på HUI anser bland annat att Åsgatan saknar en tydlig knutpunkt och att utbudet på gatan behöver utvecklas. Frågan om Åsgatans utformning är uppe för politisk diskussion och gatan kommer att prioriteras i den nya trafikplanen.

– Vi har ett trevligt centrum och en affärsgata som lockar många kunder utifrån att handla. Centrum känns levande och det tror jag är en stor konkurrensfördel som vi måste ta vara på, säger Ola Gilén.

Företagskommentar: Daniel Erlandsson, Din Elonbutik

Daniel Erlandsson

”Hedemora har optimala förutsättningar för att växa, något som vi behöver för att stärka den lokala handeln bland annat. Vi har nära till natur, service och en storstad mindre än två timmar bort. Det kommunen behöver göra är att bygga nya bostäder och satsa mer på skolan för att locka barnfamiljer att flytta hit. Hedemoras skolor är starka, men kan bli ännu bättre. Det är också viktigt att vi behåller byskolorna, de lockar lärare med hög kompetens till kommunen.”

Hedemoras mål för mandatperioden:
  • Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet och utvecklas avseende arbetssätt, uppdrag och ett förbättrat företagsklimat
  • Kommunen ska främja en näringslivspolitik som skapar fler arbetstillfällen
  • Öka planberedskapen för att möjliggöra för handel och industri
  • Utveckla handläggningen av bygglov och planfrågor
  • Utveckla och skapa bättre förutsättningar för handel utmed Åsgatan i Hedemora, bland annat genom att prioritera de delar i trafikplanen som syftar till att göra Åsgatan mer attraktiv som handelsstråk
  • Vid upphandling ska krav ställas på arbetsrättsliga och kollektivavtalsliknande villkor
  • Leverantörer med egen arbetskraft prioriteras för att motverka långa entreprenadkedjor
  • Delad upphandling för att öka möjligheterna för mindre företag att lämna anbud
  • Fler e-tjänster för att underlätta för företag och allmänhet
  • Utbildning i bemötande gentemot företag

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett diaglogmöte om företagsklimatet i Hedemora kommun den 28 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Snickeriföretag efterlyser standard för miljöbedömningar

REGELKRÅNGEL Omsorg om människa och miljö har ända sedan starten för 22 år sedan varit en viktig ledstjärna för Dala Ledstång och Snickeri. Därför är det ett hårt slag för delägaren Anna-Karin Tyskhagen, när hon numera förlorar affärer på grund av att företaget inte mäktar med att få verksamheten godkänd enligt branschens alla olika miljöbedömningar.
NYHET Publicerad:

Utbildningssystemet för yrkesbytare måste bli bättre

VUXENUTBILDNING "Systemet för vuxna som vill byta arbete fungerar inte, detta trots att många branscher skriker efter kompetent personal". Det menar Anneli Gunnars som är vd och skolchef vid Älvdalens Utbildningscentrum. På sikt ger detta mycket negativa effekter för företagen i utsatta branscher.
NYHET Publicerad:

Miljöomställning ger sur bi(l)effekt

SKATTER Politiska beslut minskar omsättningen med över 15 miljoner kronor hos Kents Bilcentrum. När argumenten dessutom inte håller då säger en irriterad bilhandlare Per Gruvris ifrån. Han får medhåll från stora delar av bilförsäljningsbranschen när han hävdar att bonus/malus-systemet varken är bra för företagen eller miljön.
NYHET Publicerad:

Brist på lönsamhet en utmaning för logistikbranschen

TRANSPORT Frakter och logistik får inte kosta pengar, det ska bara finnas och det ska fungera. Tyvärr är det en bild många har av en bransch som går på knäna för att överleva. ”Fler måste förstå att branschen har stora utmaningar på grund av bristen på lönsamhet”, säger Anna Gåsste som är CFO hos DalaFrakt.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.