Daniel Erlandsson, Din Elonbutik och Ola Gilén, kommunalråd i Hedemora

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).

Ola Gilén, kommunalråd Hedemora 2019

I den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv hamnade Hedemora på plats 247 av landets 290 kommuner. Nu har den styrande koalitionen, bestående av C, S och V, beslutat att lyfta näringslivsfrågorna på den politiska agendan.

– Vi jobbar på flera fronter. Bland annat har vi tagit fram ett förslag på en utbildning i bemötande för kommunanställda och vi kommer att hålla workshops på förvaltningarna i hur vi kan förbättra företagsklimatet. Vi kommer att följa upp viktiga nyckeltal halvårsvis för att se hur vi ligger till, säger Ola Gilén, som också tycker att företagen kan engagera sig mer i enkäten.

– Svarsfrekvensen har varit lite dålig. Av de 166 företag som fick enkäten förra gången svarade 96. Det är olyckligt att företagen inte är mer engagerade, det vore bra om så många som möjligt svarade så att vi kan få en tydlig bild av var vi behöver förbättra oss.

En åtgärd som kommunen redan har satt in är att man har anställt en företagslots. Lotsen kan till exempel hjälpa till att ordna möten mellan företagarna och de tjänstemän från kommunen som behöver vara med, beroende på frågeställning.

– Och sedan tidigare har vi ju vårat näringslivsbolag, HNAB, som är en motor i navet. Dit kan företagen höra av sig och få hjälp med olika frågor. De har många olika kanaler och är kommunens experter på näringslivsfrågor, säger Ola Gilén.

Han har suttit i lite över ett år på posten och har inte hunnit sätta sig in i näringslivsfrågorna i detalj.

– Jag brukar hänga med på företagsbesöken varje fredag och den bild jag har fått så här långt är att vi har många välmående företag i kommunen, men att kompetensbristen är ett problem. Där behöver vi förmodligen anpassa gymnasieskolan för att bättre möta företagens behov.

En annan utmaning är den stora efterfrågan på industrimark.

– Vi har en snabb utveckling, många företag vill etablera sig i kommunen. Kommunen har nog inte riktigt hunnit med, men vi försöker möta det här så gott vi kan. Vi måste få fram nya områden för industrimark, Ivarshyttevägen/ Moränget börjar bli fullt. Det är svårt att rekrytera planingenjörer och vi har därför diskuterat med Avesta och Norberg om att kunna få vara med i den gemensamma nämnden V-Dala Miljö & Bygg, för att kunna snabba på planprocesserna och få tillgång till mer personal.

Det råder också stor efterfrågan på bostäder, framför allt i centrala Hedemora.

– Vi har konstaterat att vi har 500 ensamboende personer i kommunen och därför är det viktigt att försöka få igång flyttkedjorna och bygga olika typer av boenden. Vi vet att många äldre vill flytta till centrala Hedemora, där det är gångavstånd till allting. Hedemorabostäder har flera projekt på gång, bland annat ett seniorboende. Kommunen har även ställt i ordning tomter i Stjärnsund och så ska vi sälja två hyresfastigheter nedanför Vasaskolan till Statens omvandlingsbolag. Vi säljer dem för en krona, de omvandlar husen till trygghetsboende och äger dem i tio år innan kommunen kan köpa tillbaka dem. Det är en bra modell som vi har sett att andra kommuner testat med lyckat resultat.  

Kommunen har nyligen beställt en utredning från Handelns Utredningsinstitut, HUI, om den lokala handeln. Utredaren på HUI anser bland annat att Åsgatan saknar en tydlig knutpunkt och att utbudet på gatan behöver utvecklas. Frågan om Åsgatans utformning är uppe för politisk diskussion och gatan kommer att prioriteras i den nya trafikplanen.

– Vi har ett trevligt centrum och en affärsgata som lockar många kunder utifrån att handla. Centrum känns levande och det tror jag är en stor konkurrensfördel som vi måste ta vara på, säger Ola Gilén.

Företagskommentar: Daniel Erlandsson, Din Elonbutik

Daniel Erlandsson

”Hedemora har optimala förutsättningar för att växa, något som vi behöver för att stärka den lokala handeln bland annat. Vi har nära till natur, service och en storstad mindre än två timmar bort. Det kommunen behöver göra är att bygga nya bostäder och satsa mer på skolan för att locka barnfamiljer att flytta hit. Hedemoras skolor är starka, men kan bli ännu bättre. Det är också viktigt att vi behåller byskolorna, de lockar lärare med hög kompetens till kommunen.”

Hedemoras mål för mandatperioden:
  • Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet och utvecklas avseende arbetssätt, uppdrag och ett förbättrat företagsklimat
  • Kommunen ska främja en näringslivspolitik som skapar fler arbetstillfällen
  • Öka planberedskapen för att möjliggöra för handel och industri
  • Utveckla handläggningen av bygglov och planfrågor
  • Utveckla och skapa bättre förutsättningar för handel utmed Åsgatan i Hedemora, bland annat genom att prioritera de delar i trafikplanen som syftar till att göra Åsgatan mer attraktiv som handelsstråk
  • Vid upphandling ska krav ställas på arbetsrättsliga och kollektivavtalsliknande villkor
  • Leverantörer med egen arbetskraft prioriteras för att motverka långa entreprenadkedjor
  • Delad upphandling för att öka möjligheterna för mindre företag att lämna anbud
  • Fler e-tjänster för att underlätta för företag och allmänhet
  • Utbildning i bemötande gentemot företag

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett diaglogmöte om företagsklimatet i Hedemora kommun den 28 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen ett tillväxthinder för Dalab

KOMPETENSFÖRSÖRJNING De senaste åren har Dalab i Borlänge, som jobbar med luftbehandling, VVS och el, vuxit stort. Men bristen på kompetent arbetskraft gör det svårare för företaget att utvecklas ytterligare. ­"Det behövs ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv för att lösa den här frågan", säger Henrik Ekgren, vd för Dalab Sverige AB.
NYHET Publicerad:

Inspirerande Arbetsgivardag i Mora

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Dalarna en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Dagen bjöd på nyttig information och kunskap varvat med mingel och inspiration. "Bra innehåll och rätt frågor på det som presenteras vid de olika seminarierna. Verkligen höjd på de som medverkar här idag" är några av kommentarerna som vi fick av Patrik Eriksson, Anette Schönberg och Marielle Broberg Lund från Clockwork Mora AB.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

RANKING 2019 Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälen och Orsa tar stora steg framåt

FÖRETAGSKLIMAT Malung-Sälen och Orsa kommun tar stora steg framåt i årets undersökning av företagsklimatet i Dalarna och Vansbro kommun har länets allra bästa företagsklimat. Det framgår av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet för 2019.
NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.