Daniel Erlandsson, Din Elonbutik och Ola Gilén, kommunalråd i Hedemora

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).

Ola Gilén, kommunalråd Hedemora 2019

I den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv hamnade Hedemora på plats 247 av landets 290 kommuner. Nu har den styrande koalitionen, bestående av C, S och V, beslutat att lyfta näringslivsfrågorna på den politiska agendan.

– Vi jobbar på flera fronter. Bland annat har vi tagit fram ett förslag på en utbildning i bemötande för kommunanställda och vi kommer att hålla workshops på förvaltningarna i hur vi kan förbättra företagsklimatet. Vi kommer att följa upp viktiga nyckeltal halvårsvis för att se hur vi ligger till, säger Ola Gilén, som också tycker att företagen kan engagera sig mer i enkäten.

– Svarsfrekvensen har varit lite dålig. Av de 166 företag som fick enkäten förra gången svarade 96. Det är olyckligt att företagen inte är mer engagerade, det vore bra om så många som möjligt svarade så att vi kan få en tydlig bild av var vi behöver förbättra oss.

En åtgärd som kommunen redan har satt in är att man har anställt en företagslots. Lotsen kan till exempel hjälpa till att ordna möten mellan företagarna och de tjänstemän från kommunen som behöver vara med, beroende på frågeställning.

– Och sedan tidigare har vi ju vårat näringslivsbolag, HNAB, som är en motor i navet. Dit kan företagen höra av sig och få hjälp med olika frågor. De har många olika kanaler och är kommunens experter på näringslivsfrågor, säger Ola Gilén.

Han har suttit i lite över ett år på posten och har inte hunnit sätta sig in i näringslivsfrågorna i detalj.

– Jag brukar hänga med på företagsbesöken varje fredag och den bild jag har fått så här långt är att vi har många välmående företag i kommunen, men att kompetensbristen är ett problem. Där behöver vi förmodligen anpassa gymnasieskolan för att bättre möta företagens behov.

En annan utmaning är den stora efterfrågan på industrimark.

– Vi har en snabb utveckling, många företag vill etablera sig i kommunen. Kommunen har nog inte riktigt hunnit med, men vi försöker möta det här så gott vi kan. Vi måste få fram nya områden för industrimark, Ivarshyttevägen/ Moränget börjar bli fullt. Det är svårt att rekrytera planingenjörer och vi har därför diskuterat med Avesta och Norberg om att kunna få vara med i den gemensamma nämnden V-Dala Miljö & Bygg, för att kunna snabba på planprocesserna och få tillgång till mer personal.

Det råder också stor efterfrågan på bostäder, framför allt i centrala Hedemora.

– Vi har konstaterat att vi har 500 ensamboende personer i kommunen och därför är det viktigt att försöka få igång flyttkedjorna och bygga olika typer av boenden. Vi vet att många äldre vill flytta till centrala Hedemora, där det är gångavstånd till allting. Hedemorabostäder har flera projekt på gång, bland annat ett seniorboende. Kommunen har även ställt i ordning tomter i Stjärnsund och så ska vi sälja två hyresfastigheter nedanför Vasaskolan till Statens omvandlingsbolag. Vi säljer dem för en krona, de omvandlar husen till trygghetsboende och äger dem i tio år innan kommunen kan köpa tillbaka dem. Det är en bra modell som vi har sett att andra kommuner testat med lyckat resultat.  

Kommunen har nyligen beställt en utredning från Handelns Utredningsinstitut, HUI, om den lokala handeln. Utredaren på HUI anser bland annat att Åsgatan saknar en tydlig knutpunkt och att utbudet på gatan behöver utvecklas. Frågan om Åsgatans utformning är uppe för politisk diskussion och gatan kommer att prioriteras i den nya trafikplanen.

– Vi har ett trevligt centrum och en affärsgata som lockar många kunder utifrån att handla. Centrum känns levande och det tror jag är en stor konkurrensfördel som vi måste ta vara på, säger Ola Gilén.

Företagskommentar: Daniel Erlandsson, Din Elonbutik

Daniel Erlandsson

”Hedemora har optimala förutsättningar för att växa, något som vi behöver för att stärka den lokala handeln bland annat. Vi har nära till natur, service och en storstad mindre än två timmar bort. Det kommunen behöver göra är att bygga nya bostäder och satsa mer på skolan för att locka barnfamiljer att flytta hit. Hedemoras skolor är starka, men kan bli ännu bättre. Det är också viktigt att vi behåller byskolorna, de lockar lärare med hög kompetens till kommunen.”

Hedemoras mål för mandatperioden:
  • Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet och utvecklas avseende arbetssätt, uppdrag och ett förbättrat företagsklimat
  • Kommunen ska främja en näringslivspolitik som skapar fler arbetstillfällen
  • Öka planberedskapen för att möjliggöra för handel och industri
  • Utveckla handläggningen av bygglov och planfrågor
  • Utveckla och skapa bättre förutsättningar för handel utmed Åsgatan i Hedemora, bland annat genom att prioritera de delar i trafikplanen som syftar till att göra Åsgatan mer attraktiv som handelsstråk
  • Vid upphandling ska krav ställas på arbetsrättsliga och kollektivavtalsliknande villkor
  • Leverantörer med egen arbetskraft prioriteras för att motverka långa entreprenadkedjor
  • Delad upphandling för att öka möjligheterna för mindre företag att lämna anbud
  • Fler e-tjänster för att underlätta för företag och allmänhet
  • Utbildning i bemötande gentemot företag

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett diaglogmöte om företagsklimatet i Hedemora kommun den 28 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ingen vanlig semester för Dalarnas företagare

I dagsläget har närmare 11 700 personer korttidspermitterats i länet. Hela 1 500 personer har varslats. Det är ytterst allvarligt.
NYHET Publicerad:

”Det handlar bara om att överleva”  

CORONAKRISEN "Just nu är det helt värdelöst, det kommer inte in någonting", säger Lasse Söderberg, vd för Bergeå kem & vattentvätt AB.
NYHET Publicerad:

Ung företagsamhet lyfter Mora kommun

UNG FÖRETAGSAMHET Morapolitikernas uttalade fokus på Ung Företagsamhet i skolorna börjar ge resultat. Fler lärare har gått UF-utbildning och fler gymnasieprogram får möjlighet att driva UF-företag som en del av utbildningen. UF har blivit en strategi för kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Dags att återstarta Dalarnas ekonomi

KRÖNIKA Corona-krisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Hur utvecklas företagsklimatet i Dalarna just nu

FÖRETAGSKLIMAT Det är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken. Lite paradoxalt är detta kärnan i det som kännetecknar ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stor lättnad efter beskedet om slopat inreseförbud

VÄLKOMMET BESKED "Jag känner en stor lättnad. Det här förändrar allt. Jag blir precis mållös", säger Fredrik Gundhe, ägare och vd på Dala Kvalitetsskog i Insjön. Glädjen är inte att ta miste på sedan regeringen, efter en rekommendation från Europeiska rådet och kommissionen, meddelat att man kommer att införa undantag i inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Mörka siffror för Dalarnas företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Dalarna har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Siffrorna är alarmerande, säger Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna.
NYHET Publicerad:

Bemanningsförmedling istället för uppsägningar

CORONAKRISEN För att inte behöva säga upp sina anställda har dalaföretagaren Robin Sjöblom utvecklat bemanningsförmedlingen Uniser. Tjänsten gör det möjligt för företag som har tappat efterfrågan på grund av coronakrisen att hyra ut sin personal till verksamheter där behovet av arbetskraft är större.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot företag i Dalarna

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Dalarna. Bara 13 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 52 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Vi behöver se ökad inhemsk turism i sommar

CORONAKRISEN Garpenbergs slott har funnits i över tvåhundra år, men har sällan varit så öde som nu. Coronakrisen har fått till följd att i princip samtliga gäster uteblivit. – Ju fler svenskar som väljer att semestra i Sverige, desto fortare kommer det gå att få näringslivet på fötter igen, menar ägaren John Sandh.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen är Sveriges största integrationsmotor

CORONAKRISEN När restauranger, caféer och butiker tvingar säga upp sin personal till följd av corona-krisen försvinner den språngbräda in på arbetsmarknaden som dessa verksamheter har inneburit för många. Urban Italian Groups vd Brazer Bozlak varnar för konsekvenserna av detta.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

CORONAKRISEN Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.