Daniel Erlandsson, Din Elonbutik och Ola Gilén, kommunalråd i Hedemora

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).

Ola Gilén, kommunalråd Hedemora 2019

I den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv hamnade Hedemora på plats 247 av landets 290 kommuner. Nu har den styrande koalitionen, bestående av C, S och V, beslutat att lyfta näringslivsfrågorna på den politiska agendan.

– Vi jobbar på flera fronter. Bland annat har vi tagit fram ett förslag på en utbildning i bemötande för kommunanställda och vi kommer att hålla workshops på förvaltningarna i hur vi kan förbättra företagsklimatet. Vi kommer att följa upp viktiga nyckeltal halvårsvis för att se hur vi ligger till, säger Ola Gilén, som också tycker att företagen kan engagera sig mer i enkäten.

– Svarsfrekvensen har varit lite dålig. Av de 166 företag som fick enkäten förra gången svarade 96. Det är olyckligt att företagen inte är mer engagerade, det vore bra om så många som möjligt svarade så att vi kan få en tydlig bild av var vi behöver förbättra oss.

En åtgärd som kommunen redan har satt in är att man har anställt en företagslots. Lotsen kan till exempel hjälpa till att ordna möten mellan företagarna och de tjänstemän från kommunen som behöver vara med, beroende på frågeställning.

– Och sedan tidigare har vi ju vårat näringslivsbolag, HNAB, som är en motor i navet. Dit kan företagen höra av sig och få hjälp med olika frågor. De har många olika kanaler och är kommunens experter på näringslivsfrågor, säger Ola Gilén.

Han har suttit i lite över ett år på posten och har inte hunnit sätta sig in i näringslivsfrågorna i detalj.

– Jag brukar hänga med på företagsbesöken varje fredag och den bild jag har fått så här långt är att vi har många välmående företag i kommunen, men att kompetensbristen är ett problem. Där behöver vi förmodligen anpassa gymnasieskolan för att bättre möta företagens behov.

En annan utmaning är den stora efterfrågan på industrimark.

– Vi har en snabb utveckling, många företag vill etablera sig i kommunen. Kommunen har nog inte riktigt hunnit med, men vi försöker möta det här så gott vi kan. Vi måste få fram nya områden för industrimark, Ivarshyttevägen/ Moränget börjar bli fullt. Det är svårt att rekrytera planingenjörer och vi har därför diskuterat med Avesta och Norberg om att kunna få vara med i den gemensamma nämnden V-Dala Miljö & Bygg, för att kunna snabba på planprocesserna och få tillgång till mer personal.

Det råder också stor efterfrågan på bostäder, framför allt i centrala Hedemora.

– Vi har konstaterat att vi har 500 ensamboende personer i kommunen och därför är det viktigt att försöka få igång flyttkedjorna och bygga olika typer av boenden. Vi vet att många äldre vill flytta till centrala Hedemora, där det är gångavstånd till allting. Hedemorabostäder har flera projekt på gång, bland annat ett seniorboende. Kommunen har även ställt i ordning tomter i Stjärnsund och så ska vi sälja två hyresfastigheter nedanför Vasaskolan till Statens omvandlingsbolag. Vi säljer dem för en krona, de omvandlar husen till trygghetsboende och äger dem i tio år innan kommunen kan köpa tillbaka dem. Det är en bra modell som vi har sett att andra kommuner testat med lyckat resultat.  

Kommunen har nyligen beställt en utredning från Handelns Utredningsinstitut, HUI, om den lokala handeln. Utredaren på HUI anser bland annat att Åsgatan saknar en tydlig knutpunkt och att utbudet på gatan behöver utvecklas. Frågan om Åsgatans utformning är uppe för politisk diskussion och gatan kommer att prioriteras i den nya trafikplanen.

– Vi har ett trevligt centrum och en affärsgata som lockar många kunder utifrån att handla. Centrum känns levande och det tror jag är en stor konkurrensfördel som vi måste ta vara på, säger Ola Gilén.

Företagskommentar: Daniel Erlandsson, Din Elonbutik

Daniel Erlandsson

”Hedemora har optimala förutsättningar för att växa, något som vi behöver för att stärka den lokala handeln bland annat. Vi har nära till natur, service och en storstad mindre än två timmar bort. Det kommunen behöver göra är att bygga nya bostäder och satsa mer på skolan för att locka barnfamiljer att flytta hit. Hedemoras skolor är starka, men kan bli ännu bättre. Det är också viktigt att vi behåller byskolorna, de lockar lärare med hög kompetens till kommunen.”

Hedemoras mål för mandatperioden:
  • Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet och utvecklas avseende arbetssätt, uppdrag och ett förbättrat företagsklimat
  • Kommunen ska främja en näringslivspolitik som skapar fler arbetstillfällen
  • Öka planberedskapen för att möjliggöra för handel och industri
  • Utveckla handläggningen av bygglov och planfrågor
  • Utveckla och skapa bättre förutsättningar för handel utmed Åsgatan i Hedemora, bland annat genom att prioritera de delar i trafikplanen som syftar till att göra Åsgatan mer attraktiv som handelsstråk
  • Vid upphandling ska krav ställas på arbetsrättsliga och kollektivavtalsliknande villkor
  • Leverantörer med egen arbetskraft prioriteras för att motverka långa entreprenadkedjor
  • Delad upphandling för att öka möjligheterna för mindre företag att lämna anbud
  • Fler e-tjänster för att underlätta för företag och allmänhet
  • Utbildning i bemötande gentemot företag

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett diaglogmöte om företagsklimatet i Hedemora kommun den 28 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Bygg- och tjänstesektorn visar starkast konjunktur i Dalarna

KONJUNKTUREN Arbetsmarknaden inom den privata sektorn i Dalarna har utvecklats något bättre det senaste halvåret jämfört med snittet för övriga Sverige. Störst tillväxt kommande halvår väntas inom bygg- och tjänstesektorn. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Gagnef vill vända den negativa trenden

FÖRETAGSKLIMAT "Det är genom växande och välmående företag vi skapar förutsättningar för hela kommunen med vård, skola och omsorg. Därför är det viktigt att ha ett välfungerande och positivt företagsklimat", säger Fredrik Jarl (C) som är nytt kommunalråd i Gagnef.
NYHET Publicerad:

Leksand vill fortsätta växa

FÖRETAGSKLIMAT Leksands kommun har satt upp ett mål om 18000 invånare år 2025. "Det är en rimlig befolkningsmängd om vi ska kunna behålla offentlig service och handel och klara kompetensförsörjningen till företagen", säger kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).
NYHET Publicerad:

Falun behöver jobba på förtroendet för att främja tillväxten

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har haft en del olyckliga omständigheter som dragit ner förtroendet" säger kommunalrådet Joakim Storck (C). För att bygga upp förtroendet igen vill han att kommunen ska jobba för att främja tillväxten, samtidigt som myndighetsutövningen ska förbättras.
NYHET Publicerad:

Företagen gillar när han drar i kommuntyglarna

FÖRETAGSKLIMAT Han är kommunalrådet som var med om att varsla 55 anställda, avvecklade näringslivskontoret och uppmanar företagare att ringa till honom. Möt Hans Unander (S) som leder Malung/Sälen, kommunen som har byggboom och attraherar flera livskraftiga företag.
NYHET Publicerad:

Bostadsbrist orsakar kompetensbrist för Mora

FÖRETAGSKLIMAT Mora kommun jobbar för att lösa kompetensförsörjningen till både lokala företag och kommunens egna verksamheter. En viktig fråga att lösa är bostadsbristen. "Vi får hit kompetent personal, men om de inte hittar någonstans att bo så flyttar de igen", säger kommunalrådet Anna Hed (C).
NYHET Publicerad:

Industrins konkurrenskraft högt på agendan i Borlänge

FÖRETAGSKLIMAT För några år sedan kunde en pappersrulle från Borlänge ta sig till Göteborgs hamn på åtta timmar. I dag tar det tolv timmar. Jan Bohman, kommunalråd i Borlänge, tycker det är dags att frågan om industrins konkurrenskraft lyfts regionalt.
NYHET Publicerad:

Orsa vill klättra i statistiken

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har som mål att vara bland de 100 bästa företagen i Svenskt Näringslivs kommunranking, senast år 2020. Det säger Mikael Thalin (C), kommunalråd i Orsa. För att nå dit ska kommunen bland annat jobba med bemötande och kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bostadsbyggandet en viktig fråga för Ludvika

FÖRETAGSKLIMAT Bostadsbyggandet rankades som den viktigaste frågan för Ludvika kommun att ta tag i vid den senaste mätningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Något som kommunalrådet Leif Pettersson (S) håller med om. "Vi ser en ökad inpendling från flera håll och det gör att bostadsbyggandet måste få bättre fart".