Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 november 2020

Tidigarelägg investeringar för att rädda Dalarnas företag

Coronakrisen har inneburit enorma prövningar för stora delar av näringslivet. Många kommuner har under krisen gjort betydelsefulla insatser för att underlätta för företagen. Krisen är dock inte över och ett viktigt steg att underlätta för näringslivet är att tidigarelägga planerade investeringar. 

”Dalarnas kommuner kan genom att tidigarelägga redan planerade investeringar, underhållsåtgärder, offentliga inköp, hjälpa till att bidra till en uppehållen efterfrågan från företag i länet som nu kämpar för sin överlevnad”, säger Henrik Navjord, regionchef, Svenskt Näringsliv Dalarna.  
Foto: Ernst Henry Photography AB

Under coronakrisen har det skett en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag, vilket fått till följd att företagens investeringar har minskat drastiskt. Minskade investeringar slår hårt mot arbetstillfällena i Dalarna.  

Såväl staten, som kommuner, regioner och länsstyrelser har vidtagit åtgärder för att underlätta för krisande företag, vilket varit helt avgörande för att många av dessa kunnat överleva. Många företag kämpar dock fortfarande för sin överlevnad och en återupprepning av vårens situation kan vara det som leder många företag till konkurs.   

För att ekonomin ska kunna återstartas måste efterfrågan hållas uppe. I den svenska ekonomin, som har ett relativt högt skatteuttag, är den offentliga konsumtionen en betydande andel av BNP och har således en stor påverkan på företagen. Därför är det viktigt att den offentliga köpkraften används på ett effektivt sätt för att stimulera ekonomin.  

– Dalarnas kommuner kan genom att tidigarelägga redan planerade investeringar, underhållsåtgärder, offentliga inköp, hjälpa till att bidra till en uppehållen efterfrågan från företag i länet som nu kämpar för sin överlevnad, säger Henrik Navjord, regionchef, Svenskt Näringsliv Dalarna.  

Ökade investeringar handlar inte om att det offentliga ska hitta på kreativa lösningar för att stimulera efterfrågan. Det handlar om att genomföra de investeringar som redan är planerade, säger Henrik Navjord. Exempel på sådana investeringar kan vara underhållsåtgärder, anläggning av nya gator, cykelvägar, VA-nät och fortsatt fiberutbyggnad.  

– Länets kommuner vet självklart bäst om vilka åtgärder som planeras framåt, vilket renoveringsbehov som finns och vilka gator som behöver rustas upp. Det avgörande är att dessa planerade insatser inte skjuts på framtiden. Dessa åtgärder bör sättas igång så snart som möjligt, då det är nu den samhällsekonomiska effekten blir som störst. Genom att hålla efterfrågan uppe minskas risken för konkurser och således också en ökad arbetslöshet för länets kommuner att hantera, avslutar Henrik Navjord.   

Återstarta SverigeInvesteringar
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist