Anneli Gunnars, Älvdalens Utbildningscentrum

Utbildningssystemet för yrkesbytare måste bli bättre

NYHET Publicerad

VUXENUTBILDNING "Systemet för vuxna som vill byta arbete fungerar inte." Det menar Anneli Gunnars som är vd och skolchef vid Älvdalens Utbildningscentrum. "Resultatet har blivit att företag i många branscher skriker efter kompetent personal".

Älvdalens Utbildningscentrum är en friskola med framför allt yrkesutbildningar på gymnasienivå. Här finns bland annat skogs-, jakt-, transport- och äventyrsgymnasium som utbildar eleverna till allt från äventyrsguider och jaktviltvårdare till anläggnings- och skogsmaskinförare.

Skolan började som en skogsbruksskola i mitten av 1960-talet. I dag drivs den av Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Älvdalens kommun samt skogsföretag och besparingsskogar i regionen. Omkring 250 elever går på skolan, varav närmare en tredjedel är kvinnor.

– Vi har ett bra söktryck, berättar Anneli Gunnars. Jag tror att det beror på att vi har attraktiva utbildningar som leder till konkreta yrken där våra elever kan börja arbeta från dag ett efter avslutad utbildning.

På Älvdalens Utbildningscentrum ges stort utrymme för det praktiska, för att faktiskt få träna på, och göra, det man utbildas till.

– Det är självklart viktigt med teori, menar Anneli Gunnars, och hos oss kan alla läsa behörighet för högre studier inom sin utbildning. Om man ska kunna arbeta och fungera i ett yrke, så måste man ha en färdighetsträning som är väldigt bra uppbyggd, annars blir det jobbigt, både för eleven och arbetsgivaren.

Hon berättar att Älvdalens Utbildningscentrum bland annat har avancerade simulatorer där de som ska bli maskinförare får gnugga praktiska färdigheter innan de sätter sig i en riktig maskin. Och att eleverna på äventyrsskolan till exempel kan få planera och genomföra riktiga event åt en skidanläggning eller ett annat företag.

– En annan styrka vi har är vårt nära samarbete med företag i de branscher som vi utbildar inom, fortsätter Anneli Gunnars. Därmed kan vi lätt hitta projekt och praktikplatser som är lämpliga för våra elever. Och många gånger får eleverna anställning där de gjort praktik.

Behovet av kompetent personal är stor

Omkring 90 procent av dem som går ut skolan får jobb direkt. Av de övriga är det många som läser vidare. Trots detta är det många företag i Dalarna som skriker efter kompetent personal.

– Behovet av till exempel förare av timmertransporter, anläggningsmaskiner och skogsmaskiner är så stort att man nästan kan använda ordet “kris”, menar Anneli Gunnars.

En viktig orsak till detta är enligt henne att dagens system för yrkesbytare inte fungerar. Vill en vuxen, som redan har ett yrke, utbilda sig till exempelvis maskinförare, så finns det få utbildningar för detta och bara i vissa kommuner. För att man ska få ta del av utbildningen i en annan kommun, måste hemkommunen godkänna att eleven får studera på den utbildningen. Men, enligt Anneli Gunnars blir svaret på en sådan förfrågan oftast ett “nej”.

– Det beror, lite enkelt uttryckt, på att detta blir en kostnad utöver den som kommunen redan har för KomVux, och därmed anser kommunerna att de inte har råd.

– Skulle du vilja bli undersköterska så är det lättare, för vårdutbildningar har nästan alla kommuner, tillägger Anneli Gunnars.

– Ja, jag tror att för de flesta branscher, utom vården, så skapar dagens system problem.

Men, vad skulle då behövas göras för att lösa problemet?

– Jag har tagit upp frågan med många politiker, svarar Anneli Gunnars. De säger att samhället behöver goda möjligheter för yrkesbytare, men sedan händer ändå inget.

Anneli Gunnars menar att lösningar finns

– Ja, men det måste till politiska beslut. Och systemet har inte alltid sett ut som i dag. Tidigare fanns något som hette påbyggnadsutbildningar. Då kunde den elev som ville gå en yrkesutbildning som motsvarade en gymnasieutbildning, och som uppfyllde kraven, gå en utbildning i en annan kommun än hemkommunen. Men det blev dyrt för kommunerna och systemet ändrades.

Anneli Gunnars anser att det handlar om ekonomiska teknikaliteter som måste gå att lösa.

– För om vi inte gör det, kommer snart bland annat skogsmaskiner att stanna i skogen, timmerbilar stå utan förare och byggprojekt i skidorterna att försenas. Och det kommer på sikt att ge stora negativa effekter för många av företagen i vårt län.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visioner krävs för miljön och klimatet

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, jurist och ansvarig för principiella frågor rörande miljölagstiftning hos Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Ingen vanlig semester för Dalarnas företagare

I dagsläget har närmare 11 700 personer korttidspermitterats i länet. Hela 1 500 personer har varslats. Det är ytterst allvarligt.
NYHET Publicerad:

”Det handlar bara om att överleva”  

CORONAKRISEN "Just nu är det helt värdelöst, det kommer inte in någonting", säger Lasse Söderberg, vd för Bergeå kem & vattentvätt AB.
NYHET Publicerad:

Ung företagsamhet lyfter Mora kommun

UNG FÖRETAGSAMHET Morapolitikernas uttalade fokus på Ung Företagsamhet i skolorna börjar ge resultat. Fler lärare har gått UF-utbildning och fler gymnasieprogram får möjlighet att driva UF-företag som en del av utbildningen. UF har blivit en strategi för kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Dags att återstarta Dalarnas ekonomi

KRÖNIKA Corona-krisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Hur utvecklas företagsklimatet i Dalarna just nu

FÖRETAGSKLIMAT Det är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken. Lite paradoxalt är detta kärnan i det som kännetecknar ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stor lättnad efter beskedet om slopat inreseförbud

VÄLKOMMET BESKED "Jag känner en stor lättnad. Det här förändrar allt. Jag blir precis mållös", säger Fredrik Gundhe, ägare och vd på Dala Kvalitetsskog i Insjön. Glädjen är inte att ta miste på sedan regeringen, efter en rekommendation från Europeiska rådet och kommissionen, meddelat att man kommer att införa undantag i inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Mörka siffror för Dalarnas företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Dalarna har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Siffrorna är alarmerande, säger Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna.
NYHET Publicerad:

Bemanningsförmedling istället för uppsägningar

CORONAKRISEN För att inte behöva säga upp sina anställda har dalaföretagaren Robin Sjöblom utvecklat bemanningsförmedlingen Uniser. Tjänsten gör det möjligt för företag som har tappat efterfrågan på grund av coronakrisen att hyra ut sin personal till verksamheter där behovet av arbetskraft är större.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot företag i Dalarna

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Dalarna. Bara 13 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 52 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Vi behöver se ökad inhemsk turism i sommar

CORONAKRISEN Garpenbergs slott har funnits i över tvåhundra år, men har sällan varit så öde som nu. Coronakrisen har fått till följd att i princip samtliga gäster uteblivit. – Ju fler svenskar som väljer att semestra i Sverige, desto fortare kommer det gå att få näringslivet på fötter igen, menar ägaren John Sandh.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen är Sveriges största integrationsmotor

CORONAKRISEN När restauranger, caféer och butiker tvingar säga upp sin personal till följd av corona-krisen försvinner den språngbräda in på arbetsmarknaden som dessa verksamheter har inneburit för många. Urban Italian Groups vd Brazer Bozlak varnar för konsekvenserna av detta.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

CORONAKRISEN Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.