Stina Munters, kommunalråd i Malung-Sälens kommun och Marie Svan, Mari Svan AB

Vansbro behöver både industrilokaler och bostäder för att utvecklas

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT För att vara en landsbygdskommun ligger Vansbro förhållandevis högt i Svenskt Näringslivs ranking. Men för att kommunen ska kunna utvecklas behövs fler bostäder. "Vi letar med ljus och lykta efter någon som vill bygga", säger kommunalrådet Stina Munters (C).

Stina Munters, kommunalråd Vansbro 2019

Stina Munters, kommunalråd i Vansbro

Foto: Anna Sanneviken

Vansbro kommun ligger på plats 71 bland landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs senaste kommunranking av företagsklimatet. Särskilt högt betyg har kommunen inom områden som rör kontakter med kommunen samt politikers och tjänstemäns attityd till företagare.

– Kommunen har jobbat mycket med de här frågorna under flera år. Bland annat genom föreningen Näringslivssamverkan och vår väldigt engagerade näringslivschef. Vi har också haft en bra samverkan mellan skolan och näringslivet med prao, där eleverna får besöka flera olika näringar i stället för att de ska stå i en affär och plocka varor i en vecka. Vi vill visa upp de möjligheter som finns och att alla får samma möjligheter att komma ut, säger Stina Munters.

Samtidigt har kommunen många stora utmaningar framför sig. En är kompetensförsörjningen.

– Det finns ett stort behov hos våra företagare. Att utveckla samarbetet mellan skolan och företagen är en del. Dels praoverksamheten, men också att gymnasieskolan ska ha stort fokus på arbetsmarknadens behov lokalt. Sedan tycker jag att kommunen måste vara föregångare och ta emot fler APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande).

Men den mest akuta frågan är nybyggen. Vansbro kommun behöver både industrilokaler och nya bostäder.

– Vi söker efter lykta efter fastighetsägare som vill bygga i vår kommun. Det kommunen kan göra är att förbereda infrastruktur och jobba med planläggning för att möjliggöra för både bostadsbyggande och företagsetableringar. Det arbetet har vi påbörjat, säger Stina Munters.

– Det är svårt att hitta folk som vill bygga och det har att göra med att produktionskostnaderna inte motsvarar huspriserna här. Det gör det svårt att få lån och det är en större risk än att bygga i större städer, till exempel.

Det närmaste halvåret kommer kommunen att dra fiber i hela kommunen. Stina Munters är självkritisk när det gäller informationen till företagen.

– Vi har inte skött det här på ett tillfredställande sätt från kommunens sida. Företagen behöver få en tydlig tidsplan och där har vi brustit. Men nu ska vi bättra oss och både meddela en tydlig tidsplan och dra fiber.

En annan viktig framtidsfråga är kollektivtrafiken.

– Vi jobbar för att vi ska kunna få igång persontrafik till Stockholm igen och där samverkar vi tillsammans med våra grannkommuner i Västerdalbanans intresseförening. Dels för arbetspendling, men också för att fler företag ska kunna transportera sitt gods på räls. Det skulle vara roligt om det gick att få till i framtiden.

Vad kan företagen själva göra för att förbättra företagsklimatet?
– Jag tycker att det är viktigt att alla är öppna och tydliga i sin dialog med kommunen. På en liten ort måste man prata med varandra direkt, annars blir det lätt rykten. Lyft gärna på luren och fråga om det är något och delta på näringslivsträffar. Det måste vara lite ge och ta.

Stina Munters tycker också att Dalarnas kommuner kan samverka mer i näringslivsfrågor.

– Vi borde ha en plattform där man kan sprida goda exempel. Det görs jättemycket bra här i länet, men av någon anledning åker man till Uddevalla och tittar på saker och inte till Mora. Vi måste bli bättre på att ta hjälp av varandra och lära ut det vi är bra på.

Företagskommentar: Marie Svan, Marie Svan AB
Marie Svan

”Kommunen har varit och är aktiva i företagarfrågor och det har uppskattats. Fortsätt arbetet för att förbättra kommunikations- och transportmöjligheterna som är avgörande för oss på landsbygden. Fiberarbetet är vi redan igång med och det är bra.”

Mål för mandatperioden:
  • Jobba med projektet Främjande myndighetsutövning, tillsammans med tre andra dalakommuner.
  • Planlägga mer industrimark.
  • Bredbandsutbyggnad i hela kommunen.

Långsiktigt mål:

  • Jobba för att Västerdalsbanan byggs upp igen.
     

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Vansbro kommun den 22 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ingen vanlig semester för Dalarnas företagare

I dagsläget har närmare 11 700 personer korttidspermitterats i länet. Hela 1 500 personer har varslats. Det är ytterst allvarligt.
NYHET Publicerad:

”Det handlar bara om att överleva”  

CORONAKRISEN "Just nu är det helt värdelöst, det kommer inte in någonting", säger Lasse Söderberg, vd för Bergeå kem & vattentvätt AB.
NYHET Publicerad:

Ung företagsamhet lyfter Mora kommun

UNG FÖRETAGSAMHET Morapolitikernas uttalade fokus på Ung Företagsamhet i skolorna börjar ge resultat. Fler lärare har gått UF-utbildning och fler gymnasieprogram får möjlighet att driva UF-företag som en del av utbildningen. UF har blivit en strategi för kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Dags att återstarta Dalarnas ekonomi

KRÖNIKA Corona-krisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden.
NYHET Publicerad:

Hur utvecklas företagsklimatet i Dalarna just nu

FÖRETAGSKLIMAT Det är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken. Lite paradoxalt är detta kärnan i det som kännetecknar ett gott företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stor lättnad efter beskedet om slopat inreseförbud

VÄLKOMMET BESKED "Jag känner en stor lättnad. Det här förändrar allt. Jag blir precis mållös", säger Fredrik Gundhe, ägare och vd på Dala Kvalitetsskog i Insjön. Glädjen är inte att ta miste på sedan regeringen, efter en rekommendation från Europeiska rådet och kommissionen, meddelat att man kommer att införa undantag i inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Mörka siffror för Dalarnas företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Dalarna har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Siffrorna är alarmerande, säger Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna.
NYHET Publicerad:

Bemanningsförmedling istället för uppsägningar

CORONAKRISEN För att inte behöva säga upp sina anställda har dalaföretagaren Robin Sjöblom utvecklat bemanningsförmedlingen Uniser. Tjänsten gör det möjligt för företag som har tappat efterfrågan på grund av coronakrisen att hyra ut sin personal till verksamheter där behovet av arbetskraft är större.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot företag i Dalarna

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Dalarna. Bara 13 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 52 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Vi behöver se ökad inhemsk turism i sommar

CORONAKRISEN Garpenbergs slott har funnits i över tvåhundra år, men har sällan varit så öde som nu. Coronakrisen har fått till följd att i princip samtliga gäster uteblivit. – Ju fler svenskar som väljer att semestra i Sverige, desto fortare kommer det gå att få näringslivet på fötter igen, menar ägaren John Sandh.
NYHET Publicerad:

Restaurangbranschen är Sveriges största integrationsmotor

CORONAKRISEN När restauranger, caféer och butiker tvingar säga upp sin personal till följd av corona-krisen försvinner den språngbräda in på arbetsmarknaden som dessa verksamheter har inneburit för många. Urban Italian Groups vd Brazer Bozlak varnar för konsekvenserna av detta.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

CORONAKRISEN Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.