Stina Munters, kommunalråd i Malung-Sälens kommun och Marie Svan, Mari Svan AB

Vansbro behöver både industrilokaler och bostäder för att utvecklas

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT För att vara en landsbygdskommun ligger Vansbro förhållandevis högt i Svenskt Näringslivs ranking. Men för att kommunen ska kunna utvecklas behövs fler bostäder. "Vi letar med ljus och lykta efter någon som vill bygga", säger kommunalrådet Stina Munters (C).

Stina Munters, kommunalråd Vansbro 2019

Stina Munters, kommunalråd i Vansbro

Foto: Anna Sanneviken

Vansbro kommun ligger på plats 71 bland landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs senaste kommunranking av företagsklimatet. Särskilt högt betyg har kommunen inom områden som rör kontakter med kommunen samt politikers och tjänstemäns attityd till företagare.

– Kommunen har jobbat mycket med de här frågorna under flera år. Bland annat genom föreningen Näringslivssamverkan och vår väldigt engagerade näringslivschef. Vi har också haft en bra samverkan mellan skolan och näringslivet med prao, där eleverna får besöka flera olika näringar i stället för att de ska stå i en affär och plocka varor i en vecka. Vi vill visa upp de möjligheter som finns och att alla får samma möjligheter att komma ut, säger Stina Munters.

Samtidigt har kommunen många stora utmaningar framför sig. En är kompetensförsörjningen.

– Det finns ett stort behov hos våra företagare. Att utveckla samarbetet mellan skolan och företagen är en del. Dels praoverksamheten, men också att gymnasieskolan ska ha stort fokus på arbetsmarknadens behov lokalt. Sedan tycker jag att kommunen måste vara föregångare och ta emot fler APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande).

Men den mest akuta frågan är nybyggen. Vansbro kommun behöver både industrilokaler och nya bostäder.

– Vi söker efter lykta efter fastighetsägare som vill bygga i vår kommun. Det kommunen kan göra är att förbereda infrastruktur och jobba med planläggning för att möjliggöra för både bostadsbyggande och företagsetableringar. Det arbetet har vi påbörjat, säger Stina Munters.

– Det är svårt att hitta folk som vill bygga och det har att göra med att produktionskostnaderna inte motsvarar huspriserna här. Det gör det svårt att få lån och det är en större risk än att bygga i större städer, till exempel.

Det närmaste halvåret kommer kommunen att dra fiber i hela kommunen. Stina Munters är självkritisk när det gäller informationen till företagen.

– Vi har inte skött det här på ett tillfredställande sätt från kommunens sida. Företagen behöver få en tydlig tidsplan och där har vi brustit. Men nu ska vi bättra oss och både meddela en tydlig tidsplan och dra fiber.

En annan viktig framtidsfråga är kollektivtrafiken.

– Vi jobbar för att vi ska kunna få igång persontrafik till Stockholm igen och där samverkar vi tillsammans med våra grannkommuner i Västerdalbanans intresseförening. Dels för arbetspendling, men också för att fler företag ska kunna transportera sitt gods på räls. Det skulle vara roligt om det gick att få till i framtiden.

Vad kan företagen själva göra för att förbättra företagsklimatet?
– Jag tycker att det är viktigt att alla är öppna och tydliga i sin dialog med kommunen. På en liten ort måste man prata med varandra direkt, annars blir det lätt rykten. Lyft gärna på luren och fråga om det är något och delta på näringslivsträffar. Det måste vara lite ge och ta.

Stina Munters tycker också att Dalarnas kommuner kan samverka mer i näringslivsfrågor.

– Vi borde ha en plattform där man kan sprida goda exempel. Det görs jättemycket bra här i länet, men av någon anledning åker man till Uddevalla och tittar på saker och inte till Mora. Vi måste bli bättre på att ta hjälp av varandra och lära ut det vi är bra på.

Företagskommentar: Marie Svan, Marie Svan AB
Marie Svan

”Kommunen har varit och är aktiva i företagarfrågor och det har uppskattats. Fortsätt arbetet för att förbättra kommunikations- och transportmöjligheterna som är avgörande för oss på landsbygden. Fiberarbetet är vi redan igång med och det är bra.”

Mål för mandatperioden:
  • Jobba med projektet Främjande myndighetsutövning, tillsammans med tre andra dalakommuner.
  • Planlägga mer industrimark.
  • Bredbandsutbyggnad i hela kommunen.

Långsiktigt mål:

  • Jobba för att Västerdalsbanan byggs upp igen.
     

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Vansbro kommun den 22 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen ett tillväxthinder för Dalab

KOMPETENSFÖRSÖRJNING De senaste åren har Dalab i Borlänge, som jobbar med luftbehandling, VVS och el, vuxit stort. Men bristen på kompetent arbetskraft gör det svårare för företaget att utvecklas ytterligare. ­"Det behövs ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv för att lösa den här frågan", säger Henrik Ekgren, vd för Dalab Sverige AB.
NYHET Publicerad:

Inspirerande Arbetsgivardag i Mora

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Dalarna en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Dagen bjöd på nyttig information och kunskap varvat med mingel och inspiration. "Bra innehåll och rätt frågor på det som presenteras vid de olika seminarierna. Verkligen höjd på de som medverkar här idag" är några av kommentarerna som vi fick av Patrik Eriksson, Anette Schönberg och Marielle Broberg Lund från Clockwork Mora AB.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

RANKING 2019 Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.