Stina Munters, kommunalråd i Malung-Sälens kommun och Marie Svan, Mari Svan AB

Vansbro behöver både industrilokaler och bostäder för att utvecklas

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT För att vara en landsbygdskommun ligger Vansbro förhållandevis högt i Svenskt Näringslivs ranking. Men för att kommunen ska kunna utvecklas behövs fler bostäder. "Vi letar med ljus och lykta efter någon som vill bygga", säger kommunalrådet Stina Munters (C).

Stina Munters, kommunalråd Vansbro 2019

Stina Munters, kommunalråd i Vansbro

Foto: Anna Sanneviken

Vansbro kommun ligger på plats 71 bland landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs senaste kommunranking av företagsklimatet. Särskilt högt betyg har kommunen inom områden som rör kontakter med kommunen samt politikers och tjänstemäns attityd till företagare.

– Kommunen har jobbat mycket med de här frågorna under flera år. Bland annat genom föreningen Näringslivssamverkan och vår väldigt engagerade näringslivschef. Vi har också haft en bra samverkan mellan skolan och näringslivet med prao, där eleverna får besöka flera olika näringar i stället för att de ska stå i en affär och plocka varor i en vecka. Vi vill visa upp de möjligheter som finns och att alla får samma möjligheter att komma ut, säger Stina Munters.

Samtidigt har kommunen många stora utmaningar framför sig. En är kompetensförsörjningen.

– Det finns ett stort behov hos våra företagare. Att utveckla samarbetet mellan skolan och företagen är en del. Dels praoverksamheten, men också att gymnasieskolan ska ha stort fokus på arbetsmarknadens behov lokalt. Sedan tycker jag att kommunen måste vara föregångare och ta emot fler APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande).

Men den mest akuta frågan är nybyggen. Vansbro kommun behöver både industrilokaler och nya bostäder.

– Vi söker efter lykta efter fastighetsägare som vill bygga i vår kommun. Det kommunen kan göra är att förbereda infrastruktur och jobba med planläggning för att möjliggöra för både bostadsbyggande och företagsetableringar. Det arbetet har vi påbörjat, säger Stina Munters.

– Det är svårt att hitta folk som vill bygga och det har att göra med att produktionskostnaderna inte motsvarar huspriserna här. Det gör det svårt att få lån och det är en större risk än att bygga i större städer, till exempel.

Det närmaste halvåret kommer kommunen att dra fiber i hela kommunen. Stina Munters är självkritisk när det gäller informationen till företagen.

– Vi har inte skött det här på ett tillfredställande sätt från kommunens sida. Företagen behöver få en tydlig tidsplan och där har vi brustit. Men nu ska vi bättra oss och både meddela en tydlig tidsplan och dra fiber.

En annan viktig framtidsfråga är kollektivtrafiken.

– Vi jobbar för att vi ska kunna få igång persontrafik till Stockholm igen och där samverkar vi tillsammans med våra grannkommuner i Västerdalbanans intresseförening. Dels för arbetspendling, men också för att fler företag ska kunna transportera sitt gods på räls. Det skulle vara roligt om det gick att få till i framtiden.

Vad kan företagen själva göra för att förbättra företagsklimatet?
– Jag tycker att det är viktigt att alla är öppna och tydliga i sin dialog med kommunen. På en liten ort måste man prata med varandra direkt, annars blir det lätt rykten. Lyft gärna på luren och fråga om det är något och delta på näringslivsträffar. Det måste vara lite ge och ta.

Stina Munters tycker också att Dalarnas kommuner kan samverka mer i näringslivsfrågor.

– Vi borde ha en plattform där man kan sprida goda exempel. Det görs jättemycket bra här i länet, men av någon anledning åker man till Uddevalla och tittar på saker och inte till Mora. Vi måste bli bättre på att ta hjälp av varandra och lära ut det vi är bra på.

Företagskommentar: Marie Svan, Marie Svan AB
Marie Svan

”Kommunen har varit och är aktiva i företagarfrågor och det har uppskattats. Fortsätt arbetet för att förbättra kommunikations- och transportmöjligheterna som är avgörande för oss på landsbygden. Fiberarbetet är vi redan igång med och det är bra.”

Mål för mandatperioden:
  • Jobba med projektet Främjande myndighetsutövning, tillsammans med tre andra dalakommuner.
  • Planlägga mer industrimark.
  • Bredbandsutbyggnad i hela kommunen.

Långsiktigt mål:

  • Jobba för att Västerdalsbanan byggs upp igen.
     

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Vansbro kommun den 22 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Snickeriföretag efterlyser standard för miljöbedömningar

REGELKRÅNGEL Omsorg om människa och miljö har ända sedan starten för 22 år sedan varit en viktig ledstjärna för Dala Ledstång och Snickeri. Därför är det ett hårt slag för delägaren Anna-Karin Tyskhagen, när hon numera förlorar affärer på grund av att företaget inte mäktar med att få verksamheten godkänd enligt branschens alla olika miljöbedömningar.
NYHET Publicerad:

Utbildningssystemet för yrkesbytare måste bli bättre

VUXENUTBILDNING "Systemet för vuxna som vill byta arbete fungerar inte, detta trots att många branscher skriker efter kompetent personal". Det menar Anneli Gunnars som är vd och skolchef vid Älvdalens Utbildningscentrum. På sikt ger detta mycket negativa effekter för företagen i utsatta branscher.
NYHET Publicerad:

Miljöomställning ger sur bi(l)effekt

SKATTER Politiska beslut minskar omsättningen med över 15 miljoner kronor hos Kents Bilcentrum. När argumenten dessutom inte håller då säger en irriterad bilhandlare Per Gruvris ifrån. Han får medhåll från stora delar av bilförsäljningsbranschen när han hävdar att bonus/malus-systemet varken är bra för företagen eller miljön.
NYHET Publicerad:

Brist på lönsamhet en utmaning för logistikbranschen

TRANSPORT Frakter och logistik får inte kosta pengar, det ska bara finnas och det ska fungera. Tyvärr är det en bild många har av en bransch som går på knäna för att överleva. ”Fler måste förstå att branschen har stora utmaningar på grund av bristen på lönsamhet”, säger Anna Gåsste som är CFO hos DalaFrakt.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.