Stina Munters, kommunalråd i Malung-Sälens kommun och Marie Svan, Mari Svan AB

Vansbro behöver både industrilokaler och bostäder för att utvecklas

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT För att vara en landsbygdskommun ligger Vansbro förhållandevis högt i Svenskt Näringslivs ranking. Men för att kommunen ska kunna utvecklas behövs fler bostäder. "Vi letar med ljus och lykta efter någon som vill bygga", säger kommunalrådet Stina Munters (C).

Stina Munters, kommunalråd Vansbro 2019

Stina Munters, kommunalråd i Vansbro

Foto: Anna Sanneviken

Vansbro kommun ligger på plats 71 bland landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs senaste kommunranking av företagsklimatet. Särskilt högt betyg har kommunen inom områden som rör kontakter med kommunen samt politikers och tjänstemäns attityd till företagare.

– Kommunen har jobbat mycket med de här frågorna under flera år. Bland annat genom föreningen Näringslivssamverkan och vår väldigt engagerade näringslivschef. Vi har också haft en bra samverkan mellan skolan och näringslivet med prao, där eleverna får besöka flera olika näringar i stället för att de ska stå i en affär och plocka varor i en vecka. Vi vill visa upp de möjligheter som finns och att alla får samma möjligheter att komma ut, säger Stina Munters.

Samtidigt har kommunen många stora utmaningar framför sig. En är kompetensförsörjningen.

– Det finns ett stort behov hos våra företagare. Att utveckla samarbetet mellan skolan och företagen är en del. Dels praoverksamheten, men också att gymnasieskolan ska ha stort fokus på arbetsmarknadens behov lokalt. Sedan tycker jag att kommunen måste vara föregångare och ta emot fler APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande).

Men den mest akuta frågan är nybyggen. Vansbro kommun behöver både industrilokaler och nya bostäder.

– Vi söker efter lykta efter fastighetsägare som vill bygga i vår kommun. Det kommunen kan göra är att förbereda infrastruktur och jobba med planläggning för att möjliggöra för både bostadsbyggande och företagsetableringar. Det arbetet har vi påbörjat, säger Stina Munters.

– Det är svårt att hitta folk som vill bygga och det har att göra med att produktionskostnaderna inte motsvarar huspriserna här. Det gör det svårt att få lån och det är en större risk än att bygga i större städer, till exempel.

Det närmaste halvåret kommer kommunen att dra fiber i hela kommunen. Stina Munters är självkritisk när det gäller informationen till företagen.

– Vi har inte skött det här på ett tillfredställande sätt från kommunens sida. Företagen behöver få en tydlig tidsplan och där har vi brustit. Men nu ska vi bättra oss och både meddela en tydlig tidsplan och dra fiber.

En annan viktig framtidsfråga är kollektivtrafiken.

– Vi jobbar för att vi ska kunna få igång persontrafik till Stockholm igen och där samverkar vi tillsammans med våra grannkommuner i Västerdalbanans intresseförening. Dels för arbetspendling, men också för att fler företag ska kunna transportera sitt gods på räls. Det skulle vara roligt om det gick att få till i framtiden.

Vad kan företagen själva göra för att förbättra företagsklimatet?
– Jag tycker att det är viktigt att alla är öppna och tydliga i sin dialog med kommunen. På en liten ort måste man prata med varandra direkt, annars blir det lätt rykten. Lyft gärna på luren och fråga om det är något och delta på näringslivsträffar. Det måste vara lite ge och ta.

Stina Munters tycker också att Dalarnas kommuner kan samverka mer i näringslivsfrågor.

– Vi borde ha en plattform där man kan sprida goda exempel. Det görs jättemycket bra här i länet, men av någon anledning åker man till Uddevalla och tittar på saker och inte till Mora. Vi måste bli bättre på att ta hjälp av varandra och lära ut det vi är bra på.

Företagskommentar: Marie Svan, Marie Svan AB
Marie Svan

”Kommunen har varit och är aktiva i företagarfrågor och det har uppskattats. Fortsätt arbetet för att förbättra kommunikations- och transportmöjligheterna som är avgörande för oss på landsbygden. Fiberarbetet är vi redan igång med och det är bra.”

Mål för mandatperioden:
  • Jobba med projektet Främjande myndighetsutövning, tillsammans med tre andra dalakommuner.
  • Planlägga mer industrimark.
  • Bredbandsutbyggnad i hela kommunen.

Långsiktigt mål:

  • Jobba för att Västerdalsbanan byggs upp igen.
     

*Näringslivsstrategi saknas

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Vansbro kommun den 22 maj 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälen och Orsa tar stora steg framåt

FÖRETAGSKLIMAT Malung-Sälen och Orsa kommun tar stora steg framåt i årets undersökning av företagsklimatet i Dalarna och Vansbro kommun har länets allra bästa företagsklimat. Det framgår av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet för 2019.
NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.