"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Träindustriföretaget Setra investerar i Långshyttan och behöver nyanställa 70 personer de kommande åren. Men det är svårt att hitta tjänstemän med rätt kompetens. "Vi kan tvingas utlokalisera vissa tjänster till våra kontor i Gävle eller Stockholm," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.

Anna-Lena Gull på Setra Group söker 70 nya medarbetare

Anna-Lena Gull på Setra Group behöver anställa fler.

Foto: Karin Janson

Förra året tog Setra Group över Outokumpus tidigare lokaler i Långshyttan, totalt 37000 kvadratmeter med industriytor och kontor. Här håller de på att bygga upp en KL-fabrik, KL står för korslimmat trä. Det är en teknik som växer och efterfrågas allt mer för byggnation av allt från flerbostadshus till industrifastigheter.

– Vi ställer om från att ha varit ett sågverksföretag till att närma oss modern träindustri, säger Anna-Lena Gull.

Setra har sedan tidigare en limträfabrik i Långshyttan som sysselsätter 50 personer. I Outokumpus tidigare lokaler har de öppnat en komponentfabrik som sysselsätter sex personer, men den produktionsenheten ska ökas de kommande åren. Dessutom kommer den nya KL-fabriken också att behöva personal, både på tjänstemannasidan och på kollektiva sidan. Totalt uppemot 70 nya tjänster, räknar företaget med.

– Det är svårt att hitta personal på tjänstemannasidan. Vi är många som konkurrerar om samma kompetens och det gäller att kunna erbjuda något extra, särskilt om vi ska locka folk att pendla från till exempel Falun och Gävle, säger Anna-Lena Gull.

Även om byggkonjukturen är väg ner bedömer Setra Group att efterfrågan på att bygga i trä kommer att hålla i sig.

– Träbyggandet har börjat ta andelar om man pratar om större projekt och på småhussidan byggs redan 90 procent i trä i dag. Allt fler byggare har provat att bygga i trä och sett fördelarna. Förutom att trä är mycket lättare än betong går det snabbare att sätta upp ett träsystem än ett betongsystem. Sedan har förstås trä miljöfördelar i och med att det lagrar koldioxid, säger Anna-Lena Gull.

Just miljöaspekten hoppas hon kan locka personal till den nya KL-fabriken.

– Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och vara med på resan när vi utvecklar nya byggsystem för att bygga hållbart. Vi har ett stort nätverk i hela leverantörskedjan där vi byter erfarenheter och idéer, så det kommer att vara väldigt utvecklande för den som väljer att jobba hos oss. Och så är vi ett väldigt jämställt företag på tjänstemannasidan, både i ledningsgruppen och på ledande befattningar. Vi jobbar för att fylla på med mer tjejer ute på verken.

Just nu jobbar hon för fullt med rekrytering. Företaget har en nära kontakt med Högskolan Dalarna för att locka nyutexaminerade byggingenjörer och deltar även i ett traineeprojekt med Mellansvenska Handelskammaren.

Ett problem är att många av jobbansökningarna som kommer inte uppfyller kravprofilen som ställs i annonsen. En tjänst har företaget försökt rekrytera i flera omgångar utan att lyckas.

– Vi har redan anställt till Gävlekontoret för att vi inte hittat rätt person på en tjänst till Långshyttan och Stockholm är nästa alternativ. Det vore synd, det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens, säger Anna-Lena Gull.

Själv bor hon i Falun och pendlar till Långshyttan med bil, en resa som tar 40 minuter. Hon efterlyser en fungerande kollektivtrafik.

­­– Det vore väldigt skönt att kunna åka kollektivt och det är ju också en konkurrensfaktor när vi letar personal. Jag kan förstås ta bussen till Hedemora och byta till Långshyttan, men det tar tre gånger så lång tid. Och från Gävlehållet går inga bussar alls, om man inte vill kliva av bussen ute på E16 och gå 15 kilometer till Långshyttan. Det tror jag inte att så många är sugna på.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun.
Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare.
"Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord ny regionchef för Svenskt Näringsliv Dalarna

NY REGIONCHEF Den första september tillträder Henrik Navjord tjänsten som ny regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. Han kommer närmast från en tjänst som chef för en specialistgrupp inom Länsförsäkringar Bank i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälen och Orsa tar stora steg framåt

FÖRETAGSKLIMAT Malung-Sälen och Orsa kommun tar stora steg framåt i årets undersökning av företagsklimatet i Dalarna och Vansbro kommun har länets allra bästa företagsklimat. Det framgår av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet för 2019.
NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Bygg- och tjänstesektorn visar starkast konjunktur i Dalarna

KONJUNKTUREN Arbetsmarknaden inom den privata sektorn i Dalarna har utvecklats något bättre det senaste halvåret jämfört med snittet för övriga Sverige. Störst tillväxt kommande halvår väntas inom bygg- och tjänstesektorn. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.