LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 september 2020

”Det måste löna sig bättre att driva företag”

I mitten av september återvände våra folkvalda riksdagsledamöter till sitt arbete i riksdagen. Ett arbete som nu måste skifta fokus från kris till återstart, där hela näringslivet kommer igång och fungerar som motorn framåt. Svenskt Näringsliv har ställt frågan till länets riksdagsledamöter om vad de vill göra för att återstarta Sverige, först ut är Lars Beckman, moderaterna.

Lars Beckman ser ett stort behov av regelförenklingar i länets kommuner och i Sverige.
Foto: Sveriges Riksdag

Coronakrisen har slagit brett mot näringslivet och jobben. Nedgången i ekonomin är djup och återhämtningen väntas ta flera år. Nu behövs en rad åtgärder för att stärka svenska företag och lösa de utmaningar som uppstått under krisen.

Vilka reformer anser du kan påskynda återstarten och lägga grunden för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige?
– Gävleborg behöver stora insatser för att få utrikesfödda i arbete. Det är ett antal åtgärder som måste till med bidragstak och tydliga krav på individen att göra sig själv anställningsbar. Vidare behövs det ett bättre företagsklimat i länets kommuner och i Sverige med regelförenklingar. Skattesystemet måste utformas så att det lönar sig bättre att driva företag och att arbeta. Det är viktigt att bl a a-kassan återställs till tidigare nivåer liksom att hitta på jobb som Extratjänster avvecklas snarast. Kommun och stat måste sluta konkurrera med det privata näringslivet och upphandla tjänster istället.

Hur kan du i din roll bidra till att återstarta och utveckla det lokala näringslivet i Gävleborg?
– Som ledande oppositionspartiet driver vi på regeringen på alla politiska nivåer med konkreta förslag.

Idag arbetar färre än fyra av tio svenskar, den lägsta nivån på över 20 år. Vilka åtgärder är viktigast för att fler ska komma i arbete?
– Bidragssystemen måste förändras så att det lönar sig att arbeta bättre och driva företag. Vidare måste det till ett bättre företagsklimat så att flera företag kan växa och anställa medarbetare.

En högaktuell fråga, som inte får riskera att bromsa återstarten hos företagen, är den om brottslighet och otrygghet. Enligt Svenskt Näringslivs undersökning kostar brottsligheten de svenska företagen drygt 100 miljarder per år samtidigt som det också minskar incitamenten att driva företag.

Hur anser du att företagen bäst kan skyddas mot brott?
– Vi måste ha en närvarande polis, införa tillträdesförbud för återkommande snattare, kommunerna i länet måste på kort sikt säkerställa vakter för att förebygga brott. Straffen måste skärpas och tullen få större befogenheter att stoppa stöldgods ut ur Sverige.

Återstarta SverigeLokalt FöretagsklimatLars Beckman
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist