NYHET22 september 2021

Fem av tio kommuner klättrar i Gävleborg

Gävleborgs bästa företagsklimat finns fortsatt i Ovanåkers kommun samtidigt är Nordanstig årets klättrare. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som släpptes idag.

Nordanstig står för den mesta klättringen i länet med hela 80 placeringar och intar därmed plats 184 i årets ranking av företagsklimatet.

Ovanåker har fortsatt det bästa företagsklimatet i länet men i år tappar kommunen 12 placeringar och intar plats 112. 

Företagen efterfrågar förbättrad dialog och information samt en mer serviceinriktad myndighetsutövning enligt Lotta Petterson.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Då flera kommuner i länet har vässat sitt arbete för att förbättra det lokala företagsklimatet gäller det nu för Ovanåker att kavla upp ärmarna, lägga i en högre växel och verkligen arbeta igenom de punkter där kommunen inte riktigt når ända fram. Frågor som företagen bland annat pekar på är en förbättrad dialog och information samt en mer serviceinriktad myndighetsutövning, säger Lotta Petterson, regionchef för Svenskt Näringsliv.

Nordanstig står för den mesta klättringen i länet med hela 80 placeringar och intar därmed plats 184 i årets ranking av företagsklimatet.

– Kul att Nordanstig klättrar mest i länet och att kommunledningen tagit till sig vikten av att arbeta med att förbättra företagsklimatet. Samtidigt ska vi också ge den tidigare näringslivsutvecklaren i kommunen en eloge för det arbete som lagts ner sedan något åt tillbaka och hoppas att nuvarande organisation fortsätter på den inslagna vägen, säger Lotta Petterson.  

Sandviken klättar också med fantastiska 79 placeringar och intar plats 189.

– Sandviken har verkligen gjort en riktig rivstart i att förbättra företagsklimatet. De har internt på kommunen arbetat mer fokuserat med företagarfrågor och vikten av en serviceinriktad myndighetsutövning. De har också involverat näringslivet mer och mött upp företagen antingen genom företagsbesök eller i olika mindre möten. Blir spännande att följa kommunen och deras arbete framåt, säger Lotta Petterson.

Ockelbo klättrar 37 platser och intar plats 146 i årets ranking.

– Den minsta kommunen i länet klättrar även i år och tar sig nu förbi Hofors till en andra plats av länets kommuner. Om inte Ovanåker skruvar till sitt arbete för att förbättra företagsklimatet kan Ockelbo vara en stark spekulant på första platsen i länet, säger Lotta Petterson.

Söderhamn har också tagit nya tag och klättrar 19 placeringar till plats 221. 

– Viktigt att Söderhamn har intensifierat sitt arbete för att förbättra företagsklimatet och tagit ett antal initiativ med att bland annat arbeta för att förbättra myndighetsutövningen. Gäller nu att kommunen fortsätter på den inslagna vägen och stärker sitt påbörjade arbete ytterligare, säger Lotta Petterson.

Hofors tappar hela 49 placeringar till plats 198 i årets ranking. 

– Det är både tråkigt och alarmerande att Hofors, som tidigare arbetat både fokuserat och intensivt för ett bra företagsklimat, tappar så många placeringar. Hoppas nu att kommunen återupptar arbetet och att frågorna återigen kommer högre upp på den kommunala agendan, säger Lotta Petterson. 

Som länets residensstad klättrar Gävle med åtta placeringar och placerar sig på plats 271. Dock en jumboplats av de 21 största kommunerna i Sverige.

– Gävle kommun arbetar både internt och externt med flera områden för att förbättra företagsklimatet. Den stora frågan nu är om kommunens hela, mycket stora, organisation hänger med i de mål, strategier och aktiviteter som politiken har fastslagit, säger Lotta Petterson. 

Hudiksvall tappar fjorton placeringar till plats 259, Ljusdal tappar en placering till plats 255 och Bollnäs tappar en placering till plats 242 i årets ranking.

Fakta om undersökningen

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner baseras till 2/3 på en enkät som 32 000 företag svarat på och till 1/3 på fem statistikfaktorer. 12 enkätfrågor ingår i rankingen, som väger från 1/3 till 1/72 i det totala rankingresultatet. Enkätfrågan om vilket sammanfattande omdöme företagen vill ge företagsklimatet i den egna kommunen viktas med 1/3. Läs mer om rankingen på www.foretagsklimat.se

Undersökning av det lokala företagsklimatet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist