Efter elavbrotten: Nu vill Cementa ha betalt för skadorna

NYHET Publicerad

INFRASTRUKTUR Byggföretaget Cementa är ett av många Gotlandsföretag som drabbats hårt av sommarens strömavbrott och nu vill företaget att Vattenfall tar sitt ansvar. ”Vi har inlett diskussioner om ekonomisk kompensation”, säger fabrikschefen Fred Grönwall.

Maria Sunér Fleming

Maria Sunér Fleming

Kirsten Åkerman

Kirsten Åkerman

Fred Grönwall är stressad. Cementas anläggning i Slite på Gotlands östra sida har drabbats av cirka 15 stycken elavbrott sedan i mitten av juli och när Entreprenör ringer har det gotländska nätföretaget Gotlands Energi AB (GEAB) precis varnat för nya avbrott.

– Vi får verkligen hoppas att vi slipper det, säger Fred Grönwall.

Och han har all anledning att känna sig orolig. När Cementa blev informerade om att Gotlandslänken skulle uppgraderas pekade statliga Vattenfall på en rad lyckade testkörningar tillsammans med ABB i Ludvika. Alla hade avlöpt med goda resultat, uppgav Vattenfall.

– Men det blev fel på en gång när arbetet påbörjades. Vi drabbades av två strömavbrott redan första veckan. Bara efter en sekunds strömavbrott tar det 24 timmar för oss att komma upp i full produktion igen, konstaterar Fred Grönwall.

Cementa är en av Gotlands absolut största arbetsgivare med över 400 stycken anställda. Fabriken är högteknologisk med utrustning som är mycket känslig för spänningsförändringar. De många strömavbrotten har kostat företaget mångmiljonbelopp i både direkta och indirekta kostnader.

– Vi har haft flera bränder och andra direkta skador på vår utrustning. Men också indirekta kostnader i form av produktbortfall, kvalitetspåverkan och en krävande logistik.

Den totala kostnaden kommer inte att kunna summeras förrän i slutet av november men Fred Grönwall och Cementa ser strömavbrotten som en direkt följd av att infrastrukturen inte moderniserats på årtionden. Därför har man nu inlett diskussioner med GEAB, som ägs till 75 procent av Vattenfall, om en eventuell ekonomisk kompensation.

Fred Grönwall vill inte närmare gå in på vilka ekonomiska krav som Cementa ställer men frågan har nu lyfts upp till företagets jurister på koncernnivå.

– I de inledande diskussionerna har Vattenfall visat en stor vilja att gå oss till mötes. Sedan är det en annan fråga vart vi landar i diskussionerna.

Maria Sunér Flemming är enhetschef för Energi, Infrastruktur och Miljö, på Svenskt Näringsliv.

– Detta är ju oerhört allvarligt för Cementa, och jag förstår deras upprördhet. Händelserna på Gotland sätter verkligen fingret på hur central en väl fungerande elförsörjning är för såväl näringsliv som övriga samhället.

Enligt Stefan Persson, chef för regional utveckling på Region Gotland, är Cementa inte ensamma om att kräva ekonomisk kompensation. Flera gotländska företag ska ha kontaktat GEAB i samma ärende.

Ett av dom är Visby mejeri som varit tvungna att kassera färsk mjölk och mjölkpulver som en följd av strömavbrotten.

– Varje stopp har kostat oss mellan 75 och 100 000 kronor, säger Magnus Dahlbom, mejerichef på Visby mejeri.

Därför för även Arla och GEAB diskussioner kring den uppkomna situationen.

När uppgraderingen av Gotlandsnäten avslutas på fredag i vecka 39 har en stor viktigt samhällsekonomisk fråga hamnat i fokus, menar Kirsten Åkerman, regionchef på Svenskt Näringsliv Gotland.

– Situationen som uppstått är en glasklar illustration av hur helt avgörande stabil elförsörjning är och hur viktigt det är med rak, tydlig och tidig dialog med näringslivet.

Svenska Kraftnät påbörjade arbetet med att bygga en ny stamförbindelse mellan fastlandet och Gotland men avslutade arbetet förra året. I sin motivering till det skrev Svenska Kraftnät att ”efter att den samhällsekonomiska nyttoanalysen har genomförts görs bedömningen att kostnaderna väsentligen överstiger de olika nyttorna”.

Fred Grönwall konstaterar att priset för att inte ha fått en ny stamförbindelse på plats också varit högt.

– Om man arbetar i det privata näringslivet i Sverige 2018 har man en viss förväntan på att infrastrukturlösningar som vägar och el fungerar.

Fakta

Arbetet på Gotland handlar om att kontrollanläggningen för Gotlandslänken uppgraderas. En stor anledning till strömavbrotten är att en av de två kablarna behövts kopplas ur under det pågående arbetet.

GEAB ägs till 75 procent av Vattenfall och till 25 procent av Region Gotland.

Cementa ingår i den tyska internationella koncernen Heidelberg cement group.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

Efter elavbrotten: Nu vill Cementa ha betalt för skadorna

INFRASTRUKTUR Byggföretaget Cementa är ett av många Gotlandsföretag som drabbats hårt av sommarens strömavbrott och nu vill företaget att Vattenfall tar sitt ansvar. ”Vi har inlett diskussioner om ekonomisk kompensation”, säger fabrikschefen Fred Grönwall.
NYHET Publicerad:

Att vända på alla stenar bara en lek med ord

INFRASTRUKTUR Regeringens nyligen lanserade nationella transportplan innehåller inget försöksprogram med OPS-projekt, offentlig-privat samverkan, inom infrastrukturområdet. En ypperlig chans går förlorad att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem med stort behov av innovativa idéer, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Trots ambitionshöjning består infrastrukturskulden

INFRASTRUKTUR Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte till. Grundproblemet kvarstår. Sverige kommer även efter denna tolvårsperiod att ha en betydande infrastrukturskuld, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.     
NYHET Publicerad:

Regeringsbeslut dråpslag mot målet om en fossilfri kollektivtrafik

INFRASTRUKTUR Ett nytt regeringsbeslut riskerar att drastiskt höja kostnaden för den svenska kollektivtrafiken och slå ut satsningen på en fossilfri fordonsflotta.
NYHET Publicerad:

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

INFRASTRUKTUR SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.
NYHET Publicerad:

Vägskatt på avstånd i ny skepnad

KOMMENTAR En regeringspromemoria om beskattning av tung lastbilstrafik greppar över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. Det handlar om att ge kilometer- eller vägslitageskatt en ny skepnad, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Reformer ska rädda svensk infrastruktur

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

DEBATT Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

INFRASTRUKTUR Höjd skatt på drivmedel går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

Kostsamma symbolprojekt löser inte infrastrukturskuld

KOMMENTAR Sverigeförhandlingen har lämnat förslag till utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Nu finns två tydliga alternativ som politiken ska ta ställning till. Järnvägen behöver moderniseras men vi måste börja i rätt ände. Sverige har redan problem med ett underfinansierat och sårbart befintligt infrastruktursystem. Att ta igen den uppbyggda infrastrukturskulden måste prioriteras i första hand, skriver Mårten Bergman.    
NYHET Publicerad:

Transportplan når inte hela vägen fram

KOMMENTAR Den nya nationella transportplanen innehåller utökade satsningar och har fokus på näringslivet. Men det räcker inte hela vägen. Det krävs ett fortsatt långsiktigt och målmedvetet arbete för att komma till rätta med infrastrukturskulden, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Ny transportplan väcker förhoppningar men mycket återstår

KOMMENTAR Det krävs långsiktighet för att betala av infrastrukturskulden. Regeringens 622 miljarder är bra, men inte tillräckligt, menar Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

”Märkligt att lansera en verkningslös flygskatt”

KOMMENTAR En flygskatt får inte någon effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd, skriver Maria Sunér Fleming och Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Fem myter om flygskatten

INFRASTRUKTUR Flyget bär inte sina kostnader och är den största miljöboven i landet. Dessutom är Sverige det enda land i Europa som inte har flygskatt. Myterna om flyget är många. När debatten om en kommande flygskatt blir allt hetare är det dags att slå hål på dem, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Flygskatt får regeringen agera sturskt

INFRASTRUKTUR Majoriteten i riksdagen är emot. Åtta av tio remissinstanser har sagt nej. Trots det går regeringen vidare med förslaget att införa en flygskatt. "Det är häpnadsväckande och fräckt", säger en företrädare för flygbranschen.