NYHET17 februari 2021

Kris och säsongsbetonad lågkonjunktur – hur mår det gotländska näringslivet?

Företagen på Gotland målar upp en utmanande bild av rådande läge. Vissa branscher blöder kraftigt medan andra pekar på ett oförändrat eller förbättrat läge. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det första kvartalet.

Foto: Privat

Nästan hälften av företagen på Gotland upplever just nu finansierings- och likviditetsproblem. Av dessa uppger 46 procent att de inte kommer klara sig flytande mer än fyra månader utan kapitaltillskott eller kraftigare stödåtgärder. 

För besöksnäringen som är den stora förloraren i den här krisen är det helt avgörande att vaccineringen kommer igång och att restriktionerna börjar släppa i samband med det, konstaterar Olle Karstorp, regionchef Gotland.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Därför är det helt avgörande att stöden snabbt når de företag som behöver dem. Tyvärr vittnar många företagare på Gotland att stöden är administrativt svåra att söka och att det dessutom tar för lång tid innan pengarna kommer fram. Om inte detta snabbt förbättras finns en stor risk för ännu fler konkurser och uppsägningar innan ekonomin vänder, säger Olle Karstorp, regionchef Gotland.

Gotland är en säsongsbetonad ekonomi och en betydande del av näringslivet består av besöksnäringen. Nulägesbilden är därför alltid svag den här delen på året precis som framtidsutsikterna är ljusare, det ser man även normala år på Gotland. Lundins Bil tillhör den kategorin företag som inte påverkas i lika hög grad av säsongsekonomin. Däremot blev pandemiåret 2020 märkbart.

– Redan i mars, ”slutade” telefonen ringa och det blev tomt i hallen, både på försäljning och eftermarknad. Totalt tappade vi ca. 15 procent i omsättning mot ett normalår. Försäljningen av begagnat ökade mot föregående år, dock blev det en minskning på nybil/transport med ca 25–30 procent, säger Dennis Lundin, vd Lundins Bil.

Gotland är ett av de hårdast drabbade länen i minskat antal anställda. Under 2020 uppgav 38 procent av företagen att de behövt minska sin personal. 30 procent av företagen uppger att de inom den närmsta framtiden kommer att behöva minska sin personal. För vissa företag är det första gången i krisen som behovet av att minska sin personal uppstår men för majoriteten handlar det om ytterligare minskningar av personalstyrkan.

– När vi förstod pandemins kraft tvingades vi att agera och se över våra kostnader. Det resulterade i att vi permitterade tre personer, vi gick från 20 till 17 anställda. Det är första gången sedan Lundins Bil grundades 1999, som vi behövt dra ner på personal, säger Dennis Lundin.

Av de svarande företagen har 37 procent minskat sina investeringar, resterande ligger kvar på oförändrat läge och endast nio har ökat investeringarna jämfört med sex månader bakåt i tiden. 23 procent av företagen räknar med ökade investeringar sex månader framåt.

– Vi ser positivt på 2021, dock har vi budgeterat som 2020. Jag tror inte att ”marknaden” stabiliserat sig förrän 2022. Investeringar hänger också på en rad andra faktorer och beslut från regeringen. Bilbranschen har påverkats av Bonus Malus med höjda fordonsskatter och ändrade förutsättningar på tjänstebilsmarknaden. Vi upplever också en osäkerhet från våra kunder vad dom skall köpa, el, hybrid, bensin, diesel eller gas. Med ovan faktorer är det mycket som ”spelar” in, inte bara covid, säger Dennis Lundin.

I Gotlands län har hälften av företagen ansökt något av de statliga stöden. Stöden har räddat en mängd livskraftiga företag och många arbetstillfällen. 38 procent av företagen uppger att de nya restriktionerna har påverkar dem negativt i hög grad.

– För besöksnäringen som är den stora förloraren i den här krisen är det helt avgörande att vaccineringen kommer igång och att restriktionerna börjar släppa i samband med det. Det krävs en riktig stark högsäsong på Gotland för att börja reparera skadorna. Innan det sker och för att så många som möjligt ska överleva är det av största vikt att stöden fungerar från ansökningsprocessen till tidsåtgång för utbetalningar och utbetalade belopp, säger Olle Karstorp.

Mätningen gjordes under perioden den 19 januari till den 5 februari i år.

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist