NYHET20 september 2023

Positiv utveckling för företagsklimatet på Gotland

Gotland återhämtar fjolårets tapp i årets ranking av det lokala företagsklimatet i Sverige. Gotland placerar sig på plats 237 av 290 och klättrar 14 placeringar. Över en tioårsperiod så har regionen haft en uppåtgående trend.

”De gotländska företagen efterfrågar en bättre förståelse från och djupare dialog med beslutsfattarna i kommunen”, säger Olle Karstorp.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Rankingen bygger till två tredjedelar på enkätsvar från företag under januari till mars 2023. I år var det 221 företag på Gotland som svarade på enkäten och den skickades även ut till politiker i landets kommuner, vilket sker vart annat år.

– Det är glädjande att så många företag är med och svarar på enkäten. Det ger en tydlig bild av vad som efterfrågas av företagen. Vi ser i enkäten en stor samsyn mellan företagens och politikernas bild av företagsklimatet, vilket är en grundförutsättning för en positiv utveckling, säger Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Gotland.

Likt tidigare år rankas Gotland lågt på frågan om Service och bemötande. Även infrastrukturfrågan bidrar till Gotlands låga rankingposition.

– Runt om i landet ser vi att ett högt sammanfattande omdöme ofta går hand i hand med en kommun som erbjuder en god dialog med företagen. De gotländska företagen efterfrågar en bättre förståelse från och djupare dialog med beslutsfattarna i kommunen, säger Olle Karstorp.

Flertalet branscher upplever svårigheter att hitta rätt kompetens. Att fler elever väljer går en yrkesutbildning efterfrågas av företagen.

– För att de gotländska företagen ska kunna fortsätta utvecklas ser företagen ett behov av fler bostäder och att utbildningar bättre matchar företagens behov, säger Olle Karstorp.

Lokalt FöretagsklimatRanking
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist