Sopkrig rasar på Gotland

NYHET Publicerad

KONKURRENS Med subventionerad återvinning konkurrerar Region Gotland ut de lokala företag som har som affärsidé att ta hand byggavfall. Men kommunen slår ifrån sig och en lösning på problemet dröjer. ”Det är helt snett”, säger Daniel Björkman som driver företaget Returbagen.

Daniel Björkman

Daniel Björkman, Returbagen, kan inte utveckla sitt företag på grund av kommunens konkurrens.

Kommuner är skyldiga att ta emot privatpersoners avfall av olika slag men när det gäller företag omfattas bara hushållsavfallet. Många kommuner tar därför inte emot verksamhetsavfall från företag på sina ÅVC:er men på Gotland är det tillåtet. Det har lett fram till att en konflikt har blossat upp.  

Till en början var det gratis för företagen att lämna sorterat verksamhetsavfall men sedan några år tillbaka tar Region Gotland 1000 kronor i avgift för en bil med släp. Problemet är att släpen blivit större och att det inte täcker kostnaden för kommunens hantering för att sedan ta hand om skräpet.

Daniel Björkman är en av de företagare som drabbas av kommunens agerande. Idén bakom hans företag Returbagen är att byggföretagen grovsorterar och slänger sitt avfall i stora säckar som Returbagen hämtar upp, sorterar och återvinner med hjälp av underleverantörer.

De 1000 kronor som kommunen tar ut för ett släp med sopor är långt ifrån vad processen egentligen kostar, vilket gör det väldigt svårt att driva en konkurrerande verksamhet, konstaterar han.

– Det är helt snett att kommunen konkurrerar ut lokala företag med hjälp av skattepengar. De har ingen ordning på det idag. Konsekvensen blir att jag inte kan växla upp mitt företag och utveckla det som jag vill.

Han förstår inte regionens subventioner och tror heller inte att medborgarna inser hur mycket de betalar varje år för att de som renoverar eller bygger ska kunna göra sig av med sitt avfall billigt.

– Att alla kommuninvånare är med och delar på den kostnaden känns helt orimligt. Det är stora belopp, tiotals miljoner kronor per år, som ingen ens tackar för. Många andra kommuner låter privata aktörer sköta hela avfallshanteringen, säger Daniel Björkman.

Tommy Gardell (s), ordförande i Tekniska nämnden, bekräftar att företagens byggavfall har varit en konfliktfråga i många år, men att nämnden ännu inte har hittat någon lösning på problemet.

– Egentligen vill vi inte ha in verksamhetsavfall från företag alls. Det finns ju företag på Gotland som tar emot byggavfall men då tar de ju betalt vad det kostar och det vill inte byggföretagen betala.

Varför tar inte kommunen betalt vad det kostar?

– Vi har inte fixat att ta den debatten. Det finns ett starkt motstånd till att betala den där tusenlappen. Och tar vi ut för hög avgift så finns risken att en del tippar det i skogen istället.

Att höja avgiften till 1000 kronor var ett försök att komma tillrätta med problemet, men då hittade företagarna lösningar för att komma förbi det. Han berättar att företagsdekaler togs bort från firmabilar så att de såg ut som privatbilar och byggavfallet lämnades som hushållsavfall. Det gör det svårt för personalen på ÅVC:erna att se om det är en privatperson eller en företagare som kommer.

– Vi har bekymmer med att det uppstår konflikter när vi måste agera polis och stoppa de som ska betala. Vissa kommer flera gånger om dagen och då är det ju uppenbart att det inte är från det egna hushållet, men vi klarar inte av att ta den diskussionen.

Han konstaterar att återvinningscentralerna går back ekonomiskt år efter år och att det är helt fel att kommuninvånarna sponsrar att företagen får lämna sitt avfall till underpriser. Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag av att hitta ett fungerande system, men än har inga förslag presenterats.

– Tyvärr går förvaltningens arbete hemskt trögt och under tiden får vi leva med det. Kanske har vi från politiskt håll inte varit tillräckligt tydliga med att vi vill ha en snabb lösning, säger Tommy Gardell.

ÅVC:erna är egentligen till för hushållsavfall och Claes Friberg, enhetschef för återvinningen på Gotland, skulle vilja att ÅVC:erna stänger helt för företagens verksamhetsavfall och hänvisar dem till avfallsanläggningen i Slite. Där får företagen betala vad det kostar, utifrån vikt och typ av avfall.

– Då blir konkurrensen mer rättvis. Idag gör Region Gotland de företag som försöker leva på avfall en otjänst, eftersom de tappar affärer till kommunen, säger han.

Claes Friberg anser att kommunen ska gå på vad den är skyldig att göra. Som kommuninvånare med ett sopabonnemang vill han inte sponsra företagens verksamhetsavfall.

– Det här är en politiskt het potatis. Men vi är inte primärt till för företagare som vill lämna sitt verksamhetsavfall. Det finns privata alternativ för det. Vi kan göra det men då ska vi ta rätt betalt för det, säger han.

Konflikten har trappats upp ytterligare sedan kommunens deponi i Slite stängt på grund av utrymmesbrist och väntar på utbyggnad. I Slite avgör vikten och karaktären på avfallet hur stor avgift företagen ska betala och här speglar priset kommunens kostnad för hanteringen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Region Örebro stoppar privata bussbolag: "Otroligt olyckligt"

OSUND KONKURRENS Region Örebros stadsbussar kommer snart att köras via regionens eget bolag. Det sätter stopp för privata aktörer. ”Stänger man marknaden är konkurrensen skadad”, säger Per Nordin, ordförande i Örebro-Värmlands Bussbranschförening.
NYHET Publicerad:

Gårdsförsäljning – Ett hot mot folkhälsan?

FÖRETAGSKLIMAT Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker är en vattendelare. Pelle och Siv Brolin som driver Bredalens musteri på Ingarö skulle gärna sälja sin cider direkt över disk men stoppas av monopolet och regelverket. "Man måste ge människor ute i landet en möjlighet att leva", säger Pelle Brolin.
NYHET Publicerad:

Rättens dom sänke för privata vårdgivare

OSUND KONKURRENS ”Att landstinget saknar förmåga att åtgärda sina ekonomiska underskott ska inte behöva drabba oss privata vårdgivare och alla våra patienter. Förvaltningsrättens dom innebär att landstinget nu fortsätter pumpa in skattepengar i de egna vårdcentralerna utan att kvaliteten förbättras. Men vi blir utan motsvarande ersättning”. Det säger Jonas Alexandersson, vd för Humanresurs i Örnsköldsvik.
NYHET Publicerad:

Kommunens ointresse ledde till företagsflytt

FÖRETAGSKLIMAT Var femte företagare överväger att lämna sin kommun. Det visar siffror från Företagsklimat.se. För Bengt Sahlberg, vd på Mellby Garage, gick flyttlasset till grannkommunen Vårgårda. ”Vi flyttade vårt företag och 21 arbetstillfällen över kommungränsen till ett bättre företagsklimat”, säger han.
NYHET Publicerad:

Osund konkurrens: "Det är som Davids kamp mot Goliat"

OSUND KONKURRENS Nästan var tredje företagare uppger att de möter konkurrens från det offentliga, visar en ny enkätundersökning från konkurrensverket. Göran Grén, jurist och expert på konkurrensfrågor är mycket bekymrad över resultatet. "Jag tycker att det är hög tid att det skapas en diskussion om vad till exempel kommuner bör ägna sig åt", säger han.
NYHET Publicerad:

Sopkrig rasar på Gotland

KONKURRENS Med subventionerad återvinning konkurrerar Region Gotland ut de lokala företag som har som affärsidé att ta hand byggavfall. Men kommunen slår ifrån sig och en lösning på problemet dröjer. ”Det är helt snett”, säger Daniel Björkman som driver företaget Returbagen.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på lika villkor under lupp

KONKURRENS Sundsvall var första anhalt när turnén om regelverket runt konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) drog igång. Turnén, ett gemensamt initiativ från Svenskt Näringsliv, Almega, Konkurrensverket och SKL, har som mål att öka medvetenheten om innebörden av reglerna samt främja en öppen diskussion med flera olika infallsvinklar. Det välbesökta seminariet i Sundsvall hade deltagare från såväl kommun, landsting och staten som från det privata näringslivet.
NYHET Publicerad:

Prisdumpning i Ljusdal slår mot friskola

OSUND KONKURRENS Ljusdal använder subventioner för att sätta låga lokalhyror för de kommunala idrottshallarna. Det slår mot friskolan Frienetskolan Tallbacken, som byggt en egen idrottshall för uthyrning utanför skoltid. ”Det är ohållbart för oss att hyra ut för 60 kronor i timmen”, säger Mats Ericsson, vd.
NYHET Publicerad:

Malmös företagsklimat rasar

FÖRETAGSKLIMAT ”Det går inte att konkurrera med Malmö stad när de subventionerar sina verksamheter kraftigt. Jag tycker att man tränger undan den privata näringsverksamheten och att den osunda konkurrensen växer på ett oroande sätt”, säger Anders Eneberg, chef för nöjespalatset Slagthuset i Malmö.
NYHET Publicerad:

Karlstads prestigebygge i upphandlingsskandal

UPPHANDLING Under flera år har Karlstads kommun stöttat det förlusttyngda konferenscenter Karlstad CCC med miljonbelopp. De medger misstagen men fortsätter att gynna prestigebygget. ”Det är för jävligt rent ut sagt”, säger Peter Eriksson som driver Nöjesfabriken. En oberoende granskning visar att kommunens metoder är olagliga.
NYHET Publicerad:

Statliga veterinärer riskerar slå ut privata alternativ

OSUND KONKURRENS Privata veterinärer har stått ut med konkurrens från de statliga Distriktsveterinärerna i decennier. Nu går de statliga veterinärerna ett steg längre och inleder ett samarbete med Folksam. Med rabatterade priser vinner de ytterligare marknadsandelar på bekostnad av de privata veterinärerna. ”Jag är så upprörd, får statliga verk bete sig hur de vill?”, säger Gertrud Burman, privatpraktiserande veterinär.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri snuvar företag på uppdrag

KONKURRENS Politikerna i Landskrona vill starta ett kommunalt tvätteri för att råda bot på den höga arbetslösheten i regionen. Helt fel väg att gå, menar företagen i branschen. "Om den volymen istället hade handlats upp bland oss företag hade vi definitivt kunnat anställa nya medarbetare och alltså skapat nya arbetstillfällen", säger Claes Olofsson, försäljningschef på tvätteriföretaget CWS-boco Sweden.
NYHET Publicerad:

Privata museer hotas av rödgrön reform

KONKURRENS Regeringens fri-entré-reform för statliga museer har tagits emot med stor skepsis bland landets privata museichefer. Spritmuseet har tappat omkring 30 procent av sina besökare på bara några månader. ”Förutsättningarna har ändrats drastiskt för oss. Det är klart oroande och inte konkurrens på lika villkor”, säger Ingrid Leffler, museichef på Spritmuseum i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Insamling av avfall ingen skräpfråga

DEBATT Regeringen vill återinföra en kommunalt monopol för insamling av förpackningsavfall och returpapper. Under 22 år har näringslivet investerat i, byggt upp och utvecklat system som lett till att Sverige idag är bland de länder som är bäst på att samla in och återvinna avfall. Om vi ska nå miljömålen är måste näringslivet behålla ansvaret, skriver Caroline af Ugglas, vice vd, och Göran Grén, jurist.
NYHET Publicerad:

Storförlust för återtaget kommunalt äldreboende

KONKURRENS Först offentlig drift, sedan privat, sedan åter offentlig drift och nu höjs rösterna för att än en gång låta privata vårdföretag ta över. Äldreboendet Pjäsen i Visby har blivit en följetong för Region Gotland. Framför allt en kostsam följetong: egen regi blev fyra miljoner dyrare än privat.
NYHET Publicerad:

Byggfack drev företag till konkurs – HD prövar fallet

ÄGANDERÄTT Byggfacket drev företaget i konkurs. På olagliga grunder, visade det sig. Nu har företagaren Henrik Gustavsson drivit sitt skadeståndskrav ända upp till Högsta Domstolen. Utslaget där kan bli avgörande för framtiden för arbetsmarknadens parter och den svenska modellen.
NYHET Publicerad:

Fängelsetvätteri slår ut privata företag

KONKURRENS Kriminalvårdens anstalt Skogome i Göteborg driver ett tvätteri som konkurrerar med privata utförare genom underpriser och aktiv kundrekrytering. Frågan har varit på tapeten i flera år, men ännu har inget hänt.  "Det gör att jag inte kan utöka min verksamhet som jag vill", säger Tor-Björn Angin, vd på Vic Textiltvätt.
NYHET Publicerad:

Statliga asylbostäder dyrare än privata

KONKURRENS Upphandling av asylboende på den privata marknaden är mer kostnadseffektivt än att staten själv driver boenden. Det visar en undersökning från Statskontoret.
NYHET Publicerad:

Landsting talar hellre om vinstförbud än egna förluster

VINSTFÖRBUD Etthundra miljoner back i den egna offentliga vården. Nästan lika mycket i överskott i den privata sektorn.Trots det vill landstinget i Västernorrland begränsa vinstuttaget i den privata vården. Hur de egna förlusterna ska begränsas har dock inte diskuterats.
NYHET Publicerad:

Kommunens låga priser tvingade krögare slå igen

KONKURRENS Helsingborgs kommun driver en lunchkrog med låga priser som är svårmatchade för krögare. Göran Frank drev lunchrestaurangen Vi två på Råå, men fick till slut sälja. ”Vi tappade orken och det känns så klart surt att bli utkonkurrerad på grund av oschyssta villkor”.