NYHET8 december 2020

Andra vågen slår mot halländska företag – återhämtningen avbruten

I Svenskt Näringslivs senaste undersökning bland företagen i Halland som presenterades i september verkade botten vara nådd. Men, nu signalerar återigen fler företag om minskad produktion/försäljning, minskade investeringar och slopade anställningsplaner. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel i Halland för det fjärde kvartalet.

Stängt

I den regionala konjunkturrapporten för Q3 hade läget stabiliserats och en långsam återhämtning låg framför det halländska näringslivet. Men när årets sista konjunkturundersökning nu presenteras står det klart att återhämtningen är avbruten. Den andra vågen innebär att allt fler företagare återigen ser negativt på utvecklingen i det egna företaget.

— Den återhämtning som vi såg framför oss tidigt i höstas uteblir, det vänder nu istället nedåt igen och en tuff vinter väntar. Den ökande smittspridningen och tillhörande restriktioner träffar vissa verksamheter oerhört hårt och osäkerheten inför framtiden har återigen ökat, säger Kristian Ryberg Svenskt Näringsliv.

— Det stod tydligt att vägen till återhämtning skulle bli lång och utdragen, men just nu så går det till och med åt fel håll. Färre än i september uppger att de kommer anställa, investera eller öka sin försäljning. Det viker nedåt på i princip samtliga faktorer, säger Kristian Ryberg

Kristian Ryberg
Foto: Ernst Henry Photography AB

Mycket tyder på att nedgången denna gång slår än mer asymmetriskt än i våras. Industrin och byggsektorn har påverkats minst av krisen och här fortsätter man även uppvisa högst framtidstro. Handel, transport och besöksnäring har drabbats hårt och företagen inom branscherna ser också mest negativt på framtiden.

Tomt i ladorna

Motståndskraften mot den andra vågen är också lägre bland företagen än i våras. 3 av 10 företag upplever finansierings- eller likviditetsproblem. Av dessa uppger mer än hälften att de klarar sig max sex månader utan ytterligare kapitaltillskott eller andra stödåtgärder.

— Sett till konkursstatistiken så har vi i Halland klarat oss bra hittills. Men min farhåga är att de nu kommer att öka, då många företag nu är sämre rustade att hantera ytterligare en nedgång. Det är tomt i ladorna på ett helt annat sätt än i våras. Av de företag som uppger att de nu har problem med likviditeten så uppger också var fjärde att de klarar högst två månader till, säger Kristian Ryberg.

Arbetslösheten ökar - unga drabbas hårt

Företagens anställningsplaner är mycket återhållsamma, och arbetslösheten i Halland har börjat öka igen. De branscher som drabbats hårdast är också de som anställer många unga, vilket förstärker den generella effekten av kriser och neddragningar då unga generellt har kortast anställningstider.

— Coronakrisen som helhet slår ännu hårdare mot unga än tidigare kriser, det är inte bara de som drabbas av ”sist in först ut-problematiken”, de branscher som är hårdast drabbade, till exempel besöksnäring och handel har också högre andel unga anställda. Ett dubbelslag som måste pareras. Ett första steg vore att tidigarelägga och utöka den planerade sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga, den är planerad till april men hade behövts redan igår, avslutar Kristian Ryberg.

Om undersökningen:

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom ”Företagarpanelen Halland” som består av över 400 företag. Q4 genomfördes under perioden 3 november till 20 november.

Arbetslöshetcoronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist