NYHET7 maj 2021

”Det behövs ett ökat säkerhetstänk i de kommunala processerna”

Av de halländska kommunerna uppger högst andel Halmstadföretagare att verksamheten påverkas negativt av brott och otrygghet. Enligt Halmstadsföretaget MTA Bygg skulle exempelvis ett ökat säkerhetstänk i planprocesser kunna göra stor skillnad. ”Det gäller att man har de brottsförebyggande glasögonen på sig”, Säger vd Andreas Granberg. 

Foto: ANDERS EKEDAHL

Av företagen i Halmstad är det 38 % som uppger att verksamheten påverkas negativt av brott och otrygghet - den högsta siffran i Halland. Byggbranschen är en av de mer utsatta branscherna, där inbrott och stölder är den vanligaste brottstypen. Enligt Martin Klang, bransch och föreningsansvarig för Byggföretagen i Halland, tar brottsligheten både tid och resurser i anspråk. 

Martin Klang, Byggföretagen.

— Det sker ungefär 20 stölder om dagen på byggen i Sverige. Det handlar om ungefär 2 miljarder om året. Räknar vi om det till Halland blir det 50 miljoner i länet och 15-20 miljoner i bara Halmstad. Vår bransch dras med denna problematiken och det tar både tid och resurser i anspråk, som man istället skulle kunna lägga på verksamheten. 

— Inte sällan är det internationella stöldligor som är ute ur landet nästa dygn, både polisen och framförallt tullen måste ges resurser och befogenheter att stoppa detta, säger Martin Klang.

Vid sidan av polisen och Tullen finns även andra åtgärder. Då de allra flesta större byggprojekt sker på kommunal mark, finns också en möjlighet att påverka lokalt. Enligt Andreas Granberg på MTA Bygg behöver kommunen tänka mer strategiskt när man tilldelar mark vid exempelvis större byggprojekt.

Andreas Granberg, vd MTA Bygg
Foto: MTA BYGG
Det behövs ett ökat säkerhetstänk i de kommunala processerna

Halmstad kommun bjöd nyligen in till ett möte för att se hur man kan öka det brottsförebyggande arbetet och hur samverkan mellan kommun, polis och näringsliv kan förbättras.  Andreas Granberg gav då inspel om att det brottsförebyggande perspektivet i planprocesser skulle underlätta samordning och försvåra inbrott och stölder.

— Ett tydligt exempel i Halmstad är Västra Förstaden där vi är fyra olika byggentreprenörer. Vi har nu på varsitt håll utarbetat våra säkerhetslösningar och ”uppfunnit hjulet”. Skulle istället kommunen i planarbetet ha på sig säkerhetsglasögonen, och samordna planläggningen kring var vi exempelvis kan ställa upp arbetsbodar, är jag övertygad om att risken för inbrott och stölder skulle minska. Det behövs ett ökat säkerhetstänk i de kommunala processerna, säger Andreas Granberg. 

MTA Bygg är genom sina fem kontor och 250 anställda verksamma över hela Västsverige. Andreas Granberg vill inte peka ut Halmstad som en kommun som brister särskilt i det brottsförebyggande arbetet eller att byggprojekten här är mer drabbade, utan att det är något som förekommer överallt. 

— VI är verksamma i hela Västsverige och detta är ett problem som emellanåt drabbar oss överallt. Vid sidan av de nationella åtgärder som måste till, behöver alla kommuner också tänka mer brottsförebyggande och använda alla kommunala verktyg man har för att motverka detta, säger Andreas Granberg. 

Kristian Ryberg
Foto: Ernst Henry Photography AB

För de halländska kommunerna är frågan om brott och otrygghet något som behöver lyftas i fler kommuner. Frågan har på senare år seglat upp som en del av företagsklimatet och påverkar alltifrån tillväxt, etableringar och möjlighet till att rekrytera. 

— Tyvärr har frågan om brott och otrygghet blivit en näringspolitisk fråga som påverkar företagen i allt högre utsträckning. Men jag är hoppfull då det i Halland finns en god vilja att samverka mer mellan näringslivet och offentliga aktörer. Jag har goda förhoppningar om att de halländska kommunerna intensifierar sitt arbete med att brottsförebyggande åtgärder framöver, säger Kristian Ryberg.  

BrottslighetLokalt FöretagsklimatHalland
Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist