NYHET19 augusti 2021

”Det behövs mer än krispolitik”

Återigen lämnar vi en sommar bakom oss och tar oss an andra halvlek under ännu ett coronaår, denna gång med fler vaccinerade och framåtblickande. Stora delar av näringslivet är på fötter och ser mer optimistiskt på framtiden, både när det gäller anställningsplaner, investeringar och försäljning - nu krävs det att engagemanget för det lokala näringslivet består för fortsatt tillväxt och underlättande för företag.

Mycket vore vunnet om det engagemang och synsätt som ligger bakom krisåtgärderna framöver är utgångspunkten för mer av den lokala näringspolitiken, skriver Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv Halland

När vi nu försiktigt kan blicka framåt finns det vissa saker värda att ta med sig från de gångna 1,5 åren. Inte minst engagemanget för det lokala näringslivet som visat sig under krisen. Kommunerna i Halland har i olika utsträckning agerat för att underlätta för lokala företagare, både i stort och smått. Man har eftersökt mer dialog och helt enkelt velat hjälpa till med de verktyg man har. Utan att recensera de olika insatser som gjorts, så finns det något väldigt viktigt att ta med sig här. För framöver behövs en tydlig, offensiv och nytänkande lokal näringspolitik som underlättar tillväxt och jobb och som ger bättre förutsättningar för välfärden.

Nedsatta hyror i kommunala lokaler, efterskänkta kommunala avgifter till utsatta branscher eller andra lättnader är de facto relativt smala krisåtgärder som tillkommit under pandemin och som rimligen avvecklas i takt med att läget normaliseras. Åtgärderna bottnar dock i ett synsätt och i en ansträngning att underlätta och i detta fall skapa bättre förutsättningar för krisdrabbade företagare att överleva. Det som nu behövs är förhoppningsvis inte mer krispolitik, men engagemanget behöver bestå och tillämpas brett på de mer vardagliga utmaningar som företagare står inför. För likväl som en pandemi kan vara förödande, kan ett uteblivet bygglov, långa handläggningstider, upprepad brottslighet eller allmänt regelkrångel sätta rejäla käppar i hjulen för enskilda företagare. De hinder som företagare stöter på i sin tillväxtresa behöver mötas med liknande offensiva politiska handlingskraft och vilja att underlätta.

För det är inte så att det saknas utmaningar som kräver denna hållning. Som exempel kan tas att hela 12% av hallänningarna i arbetsför ålder försörjs genom bidrag och långtidsarbetslösheten har ökat väsentligt. Företagare drabbas fortfarande av oförstående tjänstemän, av bristfälligt underbyggda politiska beslut. Otrygghet och brott mot företagen blir alltmer ett påtagligt problem. I vissa enskilda företagsärenden är servicen, bemötandet och intresset att hitta lösningar i vissa fall fortfarande bedrövlig.

Vi ska se framåt men heller inte glömma att ta med oss det som varit bra. Mycket vore vunnet om det engagemang och synsätt som ligger bakom krisåtgärderna framöver är utgångspunkten för mer av den lokala näringspolitiken, även när den nya vardagen nu så sakteliga infinner sig. Att prioritera företagen och deras behov är att prioritera utveckling, tillväxt, jobb och välfärd. Även utan coronakris.

Lokal näringspolitikkrönikaHalland
Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist