NYHET27 november 2023

Nästan sex av tio företag i Jönköpings län har utsatts för brott det senaste året

Kriminaliteten kostar landets företagare nästan 100 miljarder kronor om året. I Jönköpings län uppger hela 57 procent av företagen att de utsatts för brott under det senaste året. Men trots det väljer fler än hälften att inte anmäla alla brott till polisen, det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.

Foto: Canva

Brottsligheten har kommit att bli ett av de största hoten mot näringslivet i Sverige. Totalt uppgår kostnaderna till nästan 100 miljarder kronor enligt en ny rapport. Det handlar exempelvis om stölder och skadegörelse, ökade kostnader för säkerhet och intäktsbortfall i samband med att företag drabbas. 

Nästan 6 av 10 drabbas av brott 

Brotten mot näringslivet måste tas på allvar. Polisnärvaron måste stärkas, fler brott måste utredas, samverkan med näringslivet måste bli bättre och det behöver bli enklare att anmäla brott och komma i kontakt med polisen.
Anna Gillek
Regionchef Jönköpings län

Under det senaste året uppger 57 procent av företagen i Jönköpings län att de utsatts för brott, varav många upprepade gånger. Det är den tredje högsta siffran av Sveriges 21 län. Enligt Svenskt Näringslivs Företagarpanel är branscherna där flest företag drabbas av brott bygg, handel och transport.

Konsekvenserna av brottsligheten är att företag, till följd av oro eller utsatthet för brott, fått avstå investeringar, får svårare att rekrytera medarbetare och i värsta fall får lägga ned hela eller delar av verksamheten. 

De vanligaste brotten 

Den vanligaste typen av brottslighet som drabbar svenska företag är de så kallade mängdbrotten, som stölder, inbrott och skadegörelse. De står också för de största kostnaderna. Undersökningen visar också att hela 52 procent av de brottsutsatta företagen är missnöjda med polisens förmåga att utreda och klara upp de brott företaget utsatts för, vilket är en ökning jämfört med tidigare undersökningar.

- Stöld, inbrott och skadegörelse kan tyckas vara mindre allvarliga brott än annan brottslighet vi läser om i media, men när företagare vittnar om att de känner att polisen inte tar dessa brott på allvar, och att anmälningar läggs ned utan att utredas, är det en rejäl varningsklocka, menar Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Jönköpings län.  

Företagen slutar anmäla 

En konsekvens av detta är att drygt 6 av 10 företag som uppgett att de drabbats av brott, heller inte väljer att anmäla. Inom besöksnäringen uppger hela 7 av 10 företag att de inte anmäler alla brott.

- Brotten mot näringslivet måste tas på allvar. Polisnärvaron måste stärkas, fler brott måste utredas, samverkan med näringslivet måste bli bättre och det behöver bli enklare att anmäla brott och komma i kontakt med polisen, konstaterar Anna Gillek. 

Sammanfattning

57 procent av företagen i att de drabbats av brott de senaste 12 månaderna 

61 procent av dessa uppger att de inte anmäler samtliga brott de utsätts för

Bygg, handel och transport är branscherna där flest företag drabbas

Sex procent av företagen har övervägt att lägga ned hela eller delar av verksamheten till följd av oro eller utsatthet för brott

Nio procent av företagen har valt att avstå investeringar till följd av oro eller utsatthet för brott

Läs mer om Svenskt Näringslivs förslag till åtgärder för regering, riksdag, polis och kommuner HÄR. 

De regionala siffrorna kommer från Svenskt Näringslivs Företagarpanel.

Brott och trygghetLokal näringspolitikBrottslighet
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist