NYHET17 maj 2022

Fler än vartannat företag i Halland utsattes för brott förra året

Fler än vartannat företag i Halland utsattes för brott under 2021. Hälften av dessa företag lät bli att anmäla då man inte tycker att det är värt besväret. Kostnaderna för dessa brott uppgår, bara i Halland, till närmare 3 miljarder kronor. “Siffrorna är högst oroande”, konstaterar Kristian Ryberg, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Foto: MostPhotos

Frågan om hur brott och otrygghet påverkar näringslivet har kommit att bli en av de mest prioriterade för de halländska företagen. Den påverkar företag inom alla branscher, stora som små.

Svenskt Näringsliv har i en ny undersökning tittat på hur brott och otrygghet påverkar näringslivet i Halland. Resultatet visar att nästan 6 av 10 företag i länet utsatts för brott under det föregående året. Det motsvarar hela 6 000 företag och kostnaderna uppgår till 3 miljarder kronor, bara i Halland.

Andreas Granberg på MTA Bygg berättar att de varje år lägger mellan fem och tio miljoner på brottsförebyggande åtgärder, men att deras byggen ändå plundras.

Den uteblivna tillväxten och de uteblivna arbetstillfällena slår mot Halland och samhället i stort.
Kristian Ryberg, Regionchef Halland

– Det går i vågor. Under en vecka kan vi märka att flera arbetsplatser i en stad blivit utsatta för stölder. Brottsligheten funkar på det sättet, de kör runt och gör inbrott i en stad och sedan åker de vidare, berättar Andreas.

Av de brottsdrabbade företagen väljer drygt hälften att inte anmäla. Detta eftersom man bland annat tror att polisen inte kommer reagera på en anmälan. Undersökningen visar även att vart tjugonde företag övervägt att lägga ned hela eller delar av verksamheten, på grund av utsattheten för brott. Bara i Halland handlar det om ca 670 företag.

- Den uteblivna tillväxten och de uteblivna arbetstillfällena slår mot Halland och samhället i stort. Det innebär en miljardförlust för staten i form av förlorade skatteintäkter. Man måste förstå att brottsligheten mot företagen drabbar hela samhällsekonomin, säger Kristian Ryberg, regionchef Halland.

Svenskt Näringsliv har i flera år pekat på den stora mängden brott som drabbar företag. Men utvecklingen går fortsatt åt fel håll, allt fler företag vittnar om ökad brottsutsatthet.

- Det är helt oacceptabelt och politiker, polis och myndigheter måste nu börja ta brotten mot företagen på större allvar, säger Kristian Ryberg.

Det är framöver viktigt att kartlägga omfattningen och mörkertalet när det gäller brott mot företag för att öka prioriteringen av dessa brott. Det krävs att Polisen får ett tydligare uppdrag för att bekämpa brott mot företag.

Brott och trygghetBrott och otrygghetBrottslighetLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist