NYHET16 januari 2023

Gymnasiepejl – här får du fakta för ett genomtänkt gymnasieval

Nu startar årets gymnasieval för niondeklassarna i Hallands län. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar siten Gymnasiepejl hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden.

Foto: MostPhotos

De kommande veckorna är det dags för Hallands niondeklassare att göra sitt gymnasieval. Gymnasievalet är stort och viktigt, men långt ifrån livsavgörande. Det finns mängder av saker att överväga i gymnasievalet. Vad är jag intresserad av? Vad ska kompisar läsa? Är lärarna bra? Vilken skola ligger bäst till?

Det är också viktigt att tänka på jobb och vad man vill göra i framtiden. För att hjälpa elever och föräldrar att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram i länets kommuner har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.

På Gymnasiepejl kan man bland annat se vilka program som har lett till jobb i störst utsträckning, vilken medianinkomst elever från olika program har och hur många elever som studerar vidare efter respektive program. Vill man göra ett brett val som håller många dörrar öppna är det långt ifrån säkert att enbart ett högskoleförberedande program är det bästa valet.

-Till exempel har Fordons- och transportprogrammet i Falkenberg och VVS- och fastighetsprogrammet i Halmstad höga etableringsgrader* på arbetsmarknaden efter tre år i gymnasiet. Många av yrkesprogrammen har också en hög medianinkomst, säger Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv Halland.

Det är omöjligt att veta exakt hur framtidens arbetsmarknad ser ut. Det vi vet är att det länge - så väl som vid låg- och högkonjunktur - har varit ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan. Elever väljer inte de utbildningar som ger jobb. Med hjälp av Gymnasiepejl kan eleverna se var behovet är störst och där de kan få jobb direkt om de vill.

- När vi pratar med våra medlemsföretag så är exempelvis behovet av gymnasial yrkeskompetens extra hög. Det finns därför goda möjligheter till jobb direkt efter studenten och möjligheterna att utvecklas i yrkeslivet är stora, det vill säga många dörrar är öppna både på dagens och morgondagens arbetsmarknad, avslutar Kristian Ryberg.

Eleverna som idag väljer gymnasieutbildning kommer behöva fundera kring utbildnings- och yrkesval flera gånger under sina arbetsliv. Men det skadar inte att redan från början göra ett välinformerat och genomtänkt gymnasieval. Glöm inte att yrkesprogrammen nu även är högskoleförberedande.

Om Gymnasiepejl

Gymnasiepejl visar arbetsmarknadsutfall för personer som avslutat gymnasiet med studiebevis om minst 2500 poäng år 2019 eller 2017. Det som redovisas är utfall för tidigare årskullar och inte garanterade resultat för de elever som påbörjar gymnasiet idag.

Gymnasiepejl tar inte ställning om elevers individuella utbildningsval. Gymnasieväljaren bör själv tänka igenom olika alternativ och fatta beslut om program och skola efter egna intressen, förutsättningar och framtidsplaner. Sidan avser enbart bidrar med underlag och perspektiv kring olika gymnasieprogram.

* Etableringsgrad = visar hur stor andel av eleverna som är etablerade på arbetsmarknaden efter ett och tre år. För att räknas som etablerad krävs att personen är sysselsatt, har en årsinkomst om minst 202 400 kr och inte har varit arbetslös eller studerat under året.

Besök sidan: https://www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl

GymnasiepejlGymnasievaletKompetensförsörjning
Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist