Per Hidesten - avtalsmöte i Halmstad

Per Hidesten

Halländska företagare ventilerade avtalsfrågor inför 2020

NYHET Publicerad

AVTAL20 Arbetsmarknadens parter ligger i startgroparna inför den stundande avtalsrörelsen. Därför var intresset märkbart högt när halländska företagare träffade Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, och Per Braconier, Svenskt Näringsliv, för att samtala om avtalen ur flera aspekter.

Lunchmöte Halmstad - Avtalsrörelse

Många intresserade företagare på plats.

Konjunkturen bromsar in i Sverige. Nedgången späs på av en tydlig dämpning i världsekonomin, svag utveckling i Europa och oro inför en eventuell Brexit. Det är en dyster bild av ett Sverige som står inför flera avtalsrörelser där 500 kollektivavtal ska förhandlas om. Det rör sig om löner för 2,8 miljoner anställda. 

Hur påverkar läget det halländska näringslivet? Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, och Per Braconier, projektledare på Svenskt Näringsliv, träffade ett 40-tal halländska företagare för att ge en helhetsbild och bakgrund till de kommande avtalsrörelserna. För Industriarbetsgivarna är det centralt med kostnadskontroll så att den internationella konkurrenskraften kan stärkas och att avtalen som ska förhandlas fram ska bygga på stabilitet över tid.

— Det handlar om att visa värdet av industrin och betydelsen för välfärden och då måste vi få bra villkor, säger Per Hidesten.             

Värdefullt tankeutbyte

Avtalsfrågorna engagerade företagarna på ett märkbart sätt. De representerade olika delar av det halländska näringslivet och ställde frågor ur sina perspektiv och ventilerade funderingar. I diskussionerna fick de råd och tips som de senare kan använda i den lokala förhandlingen med facket. Tankeutbytet gav också Per Hidesten och Per Braconier tankeväckande insikter.

— Vi lyssnar och fångar upp inspel som sedan kan leda till att just den här frågan ska sättas högre på agendan, säger Per Hidesten.

En av frågorna handlade om avtalets längd och vad som är lämpligast, kort eller långt? Det finns alltså en risk med att förhandla för ofta. Därför är det nödvändigt att lyfta fram långsiktighet som ett grundläggande värde.

Osäkert med splittrad motpart

Att den fackliga enigheten under LO har spruckit togs även upp av de samlade företagarna. Detta kan ses som ett misslyckande för motparten eftersom samordningen nu enbart innefattar 12 av 14 LO-förbund. Det är en utmaning och det är osäkert hur den uppkomna situationen kan påverka förhandlingarna. Men framför allt handlar sprickan om framtiden. Om samordningen inte kommer att fungera som tidigare, vilka följder får det? Eller kommer olika fackförbunds vilja att bryta sig loss istället underlätta avtalsförhandlingarna? Det märktes en oro bland företagarna inför hur denna fråga kan utvecklas.

Företagarna diskuterade också trygghet och säkerhet på arbetsplatserna, som blir allt viktigare enligt en undersökning. Frågor om kompetensförsörjning och skattetryck hamnade också i debatten. Faktum är att Sverige har en av de högsta arbetskraftskostnaderna i världen. Därför bör lönekraven vara ansvarfulla i den nedåtgående konjunkturen. Ett tydligt budskap nu när sötebrödsdagarna är över.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

ICA-handlaren: ”Det är konsumenten som i slutändan får betala”

FÖRETAGSKLIMAT Enbart det brottsförebyggande arbetet inom handeln kostar drygt 13 miljarder kronor årligen.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste högre upp på kommunernas dagordningar”

FÖRETAGSKLIMAT "Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott måste upp högre på kommunernas dagordningar”, anser Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Halland. 
NYHET Publicerad:

3 av 10 företagare i Halland påverkas i hög utsträckning av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Halland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv bland drygt 1000 halländska företagare.
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet i Halland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i de halländska kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Halland

DET EKONOMISKA LÄGET Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler.
NYHET Publicerad:

Festen ställdes in – ”vi har tappat 50 - 80% av omsättningen”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Halland

CORONAKRISEN Sedan 7 april har det inkommit 1 400 ansökningar om kortidspermittering till Tillväxtverket från företag i Halland. Totalt är 7,0 % av de anställda i näringslivet är korttidspermitterade, den femte högsta andelen i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Halland

DEBATT Om en tredjedel av företagen står stilla fram till hösten kan arbetslösheten öka med 350 000 personer bara genom konkurser. Därför är det bråttom med mer åtgärder.
NYHET Publicerad:

Sveriges största billogistikföretag vill se mer offensiva åtgärder från regeringen

CORONAKRISEN För svenska logistikföretaget Axess Logistics kommer kommande månader vara ett stålbad. Regeringens åtgärder hittills imponerar inte och skulle behöva vara betydligt mer omfattande. 
”Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör", säger koncernchef Mats Eriksson.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Halland

CORONAKRISEN 6 av 10 företag i Halland upplever en vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas också 4 av 10 av företag av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland drygt 250 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Halland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

En prövande situation

KRÖNIKA Det som händer just nu runtom i Sverige, Europa och världen är en på många sätt en unik händelseutveckling. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, både gällande effekter på enskilda individer, företag och samhället i stort.