LogoLogo
LogoLogo
Nyhet3 december 2018

Högskolan i Halmstad vill öka kunskapen om immaterialrätt

Immateriella rättigheter blir allt viktigare för företag, i takt med teknikutveckling och globalisering. De står för en allt större del av värdet i samhällsekonomin och utgör en strategiskt viktig tillgång för företag. ”Därför är detta en viktig fråga även för våra högskolor. Att Högskolan i Halmstad redan arbetar med frågan och ser möjligheter till vidare utveckling är glädjande – framförallt för att ge studenterna den kunskap de behöver”, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

Anders Nelson, Högskolan i Halmstad
Foto: Anders Andersson anders@andersa. ANDERS ANDERSSON

Högskolan i Halmstad erbjuder studenter många fina utbildningar, inte minst flera som siktar på att studenterna ska kunna arbeta med innovation. Utbildningarna spänner över ett brett fält, som omfattar allt från intelligenta system till digital design.

– Innovation handlar till stora delar om att skapa och använda sig av kunskapsbaserade tillgångar. Till dessa tillgångar hör immaterialrättigheterna patent, varumärken, upphovsrätt och mönsterrätt. Hit hör också företagshemligheter. I den värld vi lever i idag är det många gånger dessa tillgångar som avgör hur bra företag kommer klara sig, berättar Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv har genomfört en genomlysning av innehållet i de utbildningar vid Högskolan i Halmstad där studenterna kan komma att behöva kunskap om immaterialrätt. I flera av dessa fanns kurser och litteratur där immaterialrätt och kunskapsbaserade tillgångar utgör centrala moment. Ett exempel är den kurs i immaterial- och avtalsrätt som ges till studenterna som läser på Utvecklingsingenjörsprogrammet.

– Det är väldigt värdefullt att en expert utifrån gjorde en genomlysning av vårt kursmaterial, en genomlysning som vi nu själva kompletterar utifrån vår kännedom om vad utbildningarna innehåller. Detta är frågor som vi vill lyfta och skapa en större förståelse för. Både hos studenter och för lärare och forskare, säger Anders Nelson, vice rektor och ansvarig för samverkan och näringsliv.

Förståelsen och den grundläggande kunskapen om immaterialrätt är viktig för att kunna skydda sina resultat. Det gör att de värden som studenterna skapar i sitt arbete, för sig själva eller för en framtida arbetsgivare, kan komma att gå förlorade utan denna kunskap. I andra fall kan okunskap riskera att leda till allvarliga konsekvenser i form av intrång i andras rättigheter.

– Svenskt högskoleväsende i sin helhet måste bli bättre på att utbilda i de här frågorna, men detta är dock något som också varje enskild högskola kan åtgärda. Eftersom det finns kompetens inom högskolan vill vi gärna arbeta tillsammans med högskolan för att höja lägstanivån, få fler intresserade och förstå vikten av immaterialrätt. Vidden är fängelsestraff eller kunskapsbaserade tillgångar värda miljarder, konstaterar Christina Wainikka.

Skillnaderna just nu mellan de olika utbildningsprogrammen på Högskolan i Halmstad gör att vissa studenter som lämnar utbildningar saknar grundläggande kunskaper om förutsättningarna för att skydda sina resultat. Studenterna kommer inte heller kunna fatta beslut kring när det är lämpligt med öppen innovation och när de immaterialrättsliga skydden kan fylla en funktion.

– Här är vi öppna för att titta på former för hur vi tillsammans kan skapa utbildningsmoment för en bredare grupp av studenter på Högskolan. Vi ser fram emot ett närmare samarbete med Svenskt Näringsliv i den här frågan. Tillsammans kan vi skapa ett intresse och höja engagemanget i den här frågan. Det är både en spännande och viktig fråga att arbeta mer med framöver, avslutar Anders Nelson.

PATENT.
Skriven avCharlotte Schéle
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist