NYHET21 december 2020

Ett år vi sent kommer att glömma

2020 blev ett mycket speciellt år. Vi är sannolikt många som ser fram emot att stänga böckerna för året och istället blicka mot 2021. Samtidigt är vi mitt uppe i en andra smittovåg och de ekonomiska konsekvenserna slår hårt mot många branscher, där företag blöder kraftigt – samtidigt som andra branscher tuffar på.

 

Svenskt Näringslivs påverkansarbete är oftast långsiktigt. Pandemins effekter på ekonomin kom plötsligt och liksom tusentals företag ställde även vi om för att kunna snabbt föreslå konkreta åtgärder i mars månad. Vi fick genomslag i flera åtgärder i syfte att så många företag som möjligt skulle kunna övervintra. Att stöden ska kunna fortsätta och handläggas effektivt har varit vårt fortsatta outtröttliga fokus.

Vi ser att lösningen på många samhällsproblem är välfungerande företag – att världen nu börjar vaccinera sin befolkning med vaccin framtagna av vinstdrivande företag illustrerar just det.  

Många svenskar förstår att ett samhälle i välstånd bygger på ett välfungerande näringsliv, men långt ifrån alla. Ryggraden i Sveriges ekonomi är våra företagare och de kan inte hamna i periferin i spåren av krisen. Därför kommer vi inte ge oss i vårt uppdrag i att försvara företagsamheten. 

Vi ser fram emot en mer flexibel arbetsmarknad med bättre kompetensmatchning när turordningsreglerna i LAS ritas om i flera branscher. 

Ska det gå bra för Sverige så måste det gå bra för svenska företag.

Svenskt Näringsliv Jämtland har under året bevakat, skrivit debattartiklar och på andra sätt belyst vikten av ett bra företagsklimat. Det finns några kommuner som startat ett mer ambitiöst förbättringsarbete, det är bra och förhoppningsvis kan en gemensam målbild mejslas fram mellan politiker och företag i Jämtland. Vi kommer under 2021 fortsätta prioritera arbetet för ett förbättrat företagsklimat. Ett viktigt verktyg i det arbetet är resultatet från den årliga undersökningen av det lokala företagsklimatet i landets alla kommuner. Den 4 januari skickas enkäten ut och om du får den hoppas jag du tar dig tid att svara på den.

Exempel på frågor vi lyft fram extra 2020 är upphandling, osund konkurrens och myndighetsutövning. Vi har fortsatt vårt arbete med initiativet välfärdsskaparna med syfte att ökad förståelse för företagens avgörande betydelse för det svenska samhället och vårt välstånd.

2021 påbörjar vi arbetet med påverkansprojektet ”Starkare Sverige 2023” ett treåriga projekt för att sätta Sveriges reformagenda för nästa mandatperiod. Det ska inte råda något tvivel om vilka reformer som näringslivet ser som prioriterade.

Kanske är det så att vårt arbete aldrig varit så viktigt som nu. Att ständigt föra upp näringslivets frågor högst på den politiska agendan, det är vårt viktiga uppdrag. För vi vet, att ska det gå bra för Sverige så måste det gå bra för svenska företag.

Med tillönskan om en God Jul och ett Gott nytt År!

krönikaOla Toftegaard
Skriven avOla Toftegaard
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist