NYHET5 november 2020

”Inför minimikrav för hur dålig en väg får vara” 

Småföretagande har alltid varit en hjärtefråga för riksdagspolitikern Per Åslings (C), liksom en god infrastruktur i hela landet. 

”Det är framför allt de små företagen som skapar jobb i Sverige, därför måste vi hitta sätt att minska regelkrånglet och ge dem rimliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet”, säger Per Åsling.

Vad är viktigast för att investeringsviljan i svenska företag ska öka? 
– Att regelbördan minskar är en viktig faktor för att möjliggöra investeringar. Det är framför allt de små företagen som skapar jobb i Sverige och för dem blir alla regler ofta ett stort hinder. Sverige utmärker sig negativt jämfört med andra länder när det gäller administrativa krav.  

– När beslut fattas om en ny regel så ska minst en annan regel bort. Ett ansvar som borde ligga både hos regeringen och hos myndigheterna. Dessutom ska en tidsbegränsning gälla för regler. Det är allmänt omvittnat att regelbördan upplevs som betungande för företag. Skatteregler har inte funnits med i förenklingsarbetet. Det måste ändras. 

Något särskilt du reagerar på i Svenskt Näringslivs reformförslag? 
– Äntligen pratar Svenskt Näringsliv om sänkta arbetsgivaravgifter! Det välkomnar vi i Centerpartiet. Att hjälpa unga att komma in på arbetsmarknaden är oerhört värdefullt och genom att skapa enklare vägar in kan vi undvika mycket av utanförskap. Sänkta arbetsgivaravgifter är beslutat om i senaste budgeten, så där är vi överens.  

Vad behöver jämtländska företag för att klara klimatomställningen? 
– Klimatomställningen är en ödesfråga förstås. Som Svenskt Näringsliv skriver så är en elektrifiering av vägnätet viktigt, men jag vill lyfta fram flexibiliteten. Vi får inte bygga fast oss i enskilda tekniska lösningar, som kanske inte håller på sikt. Vi måste se på flera alternativ. 

– I Jämtland har vi fantastiska resurser och en enorm potential i vår skog, som vi kan använda för att exempelvis skapa rena miljövänliga bränslen. För att stimulera utvecklingen av skogen som miljöresurs behöver staten gå in med mer pengar. Det är den typen av framtidsinvesteringar vi måste göra efter pandemin. Att till exempel Volvo och Daimler har ett projekt kring grön lokal vätgas är intressant. Likaså att Inlandsbanan går i bräschen för att byta ut fossila bränslen mot vätgas.  

Inlandsbanan och norra stambanan är frågor du ofta debatterar. Varför är de viktiga? 
– Om Inlandsbanan rustades upp skulle transportkapaciteten i norra Sveriges inland öka avsevärt. För att få något sådant till stånd krävs politisk majoritet i frågan. En satsning på Inlandsbanan skulle vara till stor nytta för godstransporter och gynna alla företag i norra Sverige.  

– För oss i länet är också restiden med tåg till Stockholm en viktig fråga. En satsning på att bygga bort flaskhalsar på norra stambanan i Hälsingland är angeläget. 

– Vägsystemet är ytterligare en viktig infrastrukturfråga. Centerpartiet vill att det införs en minimistandard för hur dålig en väg får vara. Idag fördelas resurserna på vägarna bristfälligt. Om ett minimikrav införs skulle prioriteringen av vägarna se annorlunda ut och många vägar i Jämtlands län skulle bli åtgärdade.  

InfrastrukturSkatterKlimatRegelkrångel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist