Nya kollektivavtal förhandlas 2020: ”Det kommer att bli en jobbig period”

NYHET Publicerad

AVTAL 2020 En ny stor avtalsrörelse står för dörren. 500 kollektivavtal som omfattar 2,8 miljoner arbetstagare ska omförhandlas 2020. Både Svenskt Näringsliv och företagare i Jämtlands län befarar jobbiga förhandlingar, då parterna står väldigt långt ifrån varandra. Frågan diskuterades livligt vid ett möte i Östersund i veckan.

Beata Hammarskiöld och Per Braconier

Beata Hammarskiöld och Per Braconier, från Svenskt Näringsliv i Stockholm, var på plats för att ge en helhetsbild av allt som påverkar avtalsprocessen.

En ny stor avtalsrörelse står för dörren. 500 kollektivavtal som omfattar 2,8 miljoner arbetstagare ska omförhandlas 2020. Både Svenskt Näringsliv och företagare i Jämtlands län befarar jobbiga förhandlingar, då parterna står väldigt långt ifrån varandra. Frågan diskuterades livligt vid ett möte i Östersund i veckan.

– De krav vi hört från fackligt håll kommer att slå särskilt hårt mot besöksnäringen som är så betydelsefull i vårt län. Den omsätter 5,56 miljarder om året och står för 4 900 helårsarbeten, men många av företagen har dåliga marginaler. Jag befarar att ett antal kommer gå från svarta till röda siffror om de fackliga kraven genomförs, säger Susanne Andersson Pripp, vd Hotell Ett och ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse.

Kräver tre procents löneökning

Industrin är den bransch som genomför sina förhandlingar först och de påverkar alla andra. LO-facken har hittills sagt att de kräver tre procents löneökning samt extra pengar för personer med låga löner. De vill införa så kallad flexpension, vilket bland annat innebär större möjlighet att individuellt bestämma när man vill gå i pension. De vill också att pensionsavsättningar ska göras från första arbetsdagen, jämfört med idag då det sker från och med att medarbetaren är 25 år.

Konjunktur på väg nedåt

Beata Hammarskiöld, expert på arbetsgivarsamverkan, var inbjuden för att ge en helhetsbild av allt som påverkar avtalsprocessen. Hon höll med Susanne Andersson Pripp om att fackens krav är orimliga. Även hon befarar en jobbig process med parter som står långt ifrån varandra.

– Alla konjunktursiffror pekar nedåt för närvarande. Vi har alltså en helt annan situation än vid förhandlingarna 2017 då allt pekade uppåt. Trots det växlar LO upp sina krav. Det skulle bli väldigt besvärligt, inte bara för besöksnäringen, utan även för handeln och bemanningsbranschen, säger Beata Hammarskiöld.

Just dessa branscher är viktiga för att unga och nyanlända ska få sina första jobb. Möjligheten till integrationsinsatser skulle minska drastiskt.

– Vi ser att arbetslösheten stiger för utrikes födda och vi vet hur viktigt det är för unga att få det första jobbet. Därför gör kraven oss mycket bekymrade, säger Beata Hammarskiöld.

Företagare i länet bekräftar bilden av en konjunktur på väg nedåt. I den panelundersökning som genomförs löpande med flera tusen företagare, varav cirka hundra företagare i Jämtland, säger i stort sett alla att investeringarna kommer att minska inom ett halvår. De företag som deltog vid mötet vittnade om minskande orderingång och i vissa fall uppsägningar.

Ska vara klart 31 mars

Svenskt Näringslivs mål för avtalsrörelsen är att bland annat att få ett löneavtal som stärker den internationella konkurrenskraften och ingångslöner som gör att arbetsmarknaden breddas och fler får jobb. Avtalen ska också tydligare utgå från företagens behov av medarbetare, exempelvis utifrån säsongsarbete.

Under hösten har det formulerats krav från båda håll. Den 20 december ska parterna inom industrin växla krav. Förhandlingarna börjar i januari och i månadsskiftet februari/mars kommer  opartiska ordföranden (OpO) in och koordinerar förhandlingarna. De nya kollektivavtalen ska vara klara 31 mars.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Jag ser hur ungdomarna växer”

SOMMARLOVSENTREPRENÖRER Det vanligaste är att gymnasieungdomar sommarjobbar på sommarlovet. Men Krokoms kommun bedriver för sjunde året i rad en verksamhet där ungdomar får möjlighet att testa på att driva ett eget företag under sommarlovet.
NYHET Publicerad:

Krisen tar inte semester

KRÖNIKA "Vi lever i ett län som präglas av företagsamhet, efter sommaren tar vi nya tag och återstartar Sverige", skriver Ola Toftegaard.
NYHET Publicerad:

Osäkra regler ledde till varsel

CORONAKRISEN "Vi kan inte bygga vår verksamhet med tron om att vi har gjort en ekonomisk besparing om det senare inte visar sig vara fallet", säger Krister Blomgren, vd för Engcon.
NYHET Publicerad:

Corona och företagsklimat viktiga uppgifter för ny näringslivschef

FÖRETAGSKLIMAT Åre-andan, den starka drivkraft som finns bland företagarna i Åre kommun, kommer att hjälpa området att komma tillbaka efter corona. Det menar den nya näringslivschefen Johan Bürger Hyllienmark. Nu när det mest akuta arbetet kring corona har lagt sig finns det också andra frågor för nya chefen att ta tag i – förbättringar av det lokala företagsklimatet till exempel.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Corona stoppar nöjescentrets högsäsong

CORONAKRISEN Multi Challenge i Östersund är ett av Sveriges största nöjescenter. Sommarmånaderna med början i maj brukar vara den tid när företaget får intäkter för hela året. Men som en följd av coronakrisen prövas nu hela verksamheten och företagets ekonomichef är kritisk till hur stöden har utformats. 
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme i länet

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den visar att företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet 2020 jämfört med länets övriga kommuner.
NYHET Publicerad:

Seger för brukanderätten

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt industriföretag masstillverkar skyddsvisir

CORONAKRISEN Lindevalls Industri AB i Östersund har under coronakrisen snabbt ställt om sin verksamhet. Nu tillverkar företaget omkring 1 500 skyddsvisir om dagen och efterfrågan är stor.
NYHET Publicerad:

Dramatisk svår situation för jämtländska företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. "Siffrorna för Jämtlands län är ytterst allvarliga. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet och de oerhörda konsekvenser det skulle innebära för länet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.
NYHET Publicerad:

Engelska skolan i startblocket – stort intresse för lärartjänster

FRISKOLA I augusti slår Internationella Engelska Skolan, IES, upp dörrarna i Östersund. Elva klasser drar igång, från förskoleklass till sjuan. Rektor Mika Reunanen är ny i sin roll men säger att kontakterna med Östersunds kommun varit välkomnande – på tvärs med den debatt som ibland förekommit i medierna.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i Jämtland 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Jämtland. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 56 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Sandra Lundqvist tar över ratten som ny vd för Taxi Östersund

PÅ NY POST Hon har en bred bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap, både i regionala och internationella bolag. I slutet av april tar Sandra Lundqvist över som vd i ett anrikt Östersundsföretag – samtidigt som bolaget skakas av corona och det råder stor osäkerhet om framtiden.
NYHET Publicerad:

Allt tunnare orderbok för Åre Produktion

CORONAKRISEN Åre Produktion är vana vid att ha en fulltecknad orderbok för 6-8 veckor framåt. Nu är den nere på 2-3 veckor och framtiden är oviss till följd av coronakrisen. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen har inte lugnat bolagets vd.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera jämtländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.