NYHET9 oktober 2020

Företagen är motorn för återstarten av Västmanland

Inte trodde väl någon i mars att det virus man talade om i Kina och i Italien så kraftfullt skulle påverka och drabba oss alla, medborgare, vård-och skola, företagen och jobben?

Kristin Lahed, regionchef Svenskt Näringsliv Västmanland
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Nu är hösten här och i snart sju månader har vi levt och behövt förhålla sig till corona-pandemin. Från dag ett har jag och mina kollegor arbetat för att med full kraft mildra effekten av pandemin hos företag och rädda jobben. För oss har mottot varit att rädda så många, i grunden friska företag, som möjligt! Vi och de 50 branschförbund som finns i familjen Svenskt Näringsliv mobiliserade resurser för att kunna ge rådgivning och information till alla de tusentals olika frågor företagen hade.

Vi skickade ut undersökningar till er företagare, stort tack till alla som svarade! Det gav oss möjlighet att redovisa ett korrekt läge för beslutsfattare och politiker, så att vi sedan i samtal kunde få på plats bästa möjliga stödåtgärder, bland annat korttidspermitteringen.

Regionalt uppvaktade jag samtliga kommuner och Regionen med begäran och förslag om att även kommunerna och regionen ska stötta sitt näringsliv. Sala agerade snabbt men samtliga kommuner följde, i varierande omfattning, efter. 

Återstarten av länet och landet kräver att vi får igång hela näringslivet

Nyligen presenterade vi företagarpanelen för kvartal tre, där företagare i länet beskriver det ekonomiska läget i sina verksamheter. Undersökningen bekräftar att coronakrisen drabbat näringslivet hårt. I Västmanland har sex av tio företag en lägre produktions- eller försäljningsvolym än för sex månader sedan, medan bara 19 procent av företagen har utvecklats i positiv riktning. Även när det kommer till antalet anställda är siffrorna oroande. Det finns fler företag i länet som tror att de kommer att ha färre anställda om ett halvår än vad det är företag som tror på en utveckling mot fler anställda. Vi kan konstatera att arbetslösheten nu är den högsta vi haft sedan 90-talskrisen.

Trots att flera företag fortfarande kämpar för att överleva, ser vi också att andra företag börjar känna fast mark under fötterna. Men även om bilden är tudelad är målet klart – återstarten av länet och landet kräver att vi får igång hela näringslivet. Vi behöver få villkor och reformer på plats som gör att Sverige och näringslivet går starkare ur denna kris.

Kungsör och Hallstahammar visar att satsningarna på förbättrat företagsklimat ger effekt 

En av de viktigaste faktorerna för företagsamheten är just hur företagsklimatet ser ut. Den ranking över företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som släpptes i förra veckan visar ett splittrat Västmanland, där hälften av kommunerna förbättrar sina placeringar medan resterande hälft går åt fel håll. Två kommuner som definitivt är på rätt väg och som också har det bästa företagsklimatet i Västmanland är Kungsör och Hallstahammar. Båda visar att satsningarna på förbättrat företagsklimat ger effekt. Jag hoppas nu att deras arbete kan inspirera andra kommuner i länet att göra samma resa.

Nu under hösten kommer jag ha dialog med länets kommuner för att presentera undersökningen och trycka på för att man på kommunal och regional nivå gör allt för att återstarta den lokala ekonomin. Vilka av de åtgärder som kommunerna tog fram i våras kan behållas? Hur kan man bygga vidare på dialogen med företagen och kommunernas snabba agerande under krisens inledande fas? Finns det ytterligare saker de kan göra för att underlätta återstarten av länets ekonomi?

Nyligen träffade jag flera av länets riksdagsledamöter, de var mycket intresserade av att fysiskt eller digitalt träffa er företagare och ta del av hur och vad ni behöver för att komma starkare ur denna kris. Självklart berättade jag om Återstarta Sverige och om all den fakta vi fått från er och om allt arbete som vi under denna tid gjort för att få fram de kris- och stödpaketen som beslutats. Kontakta oss om du vill du vill träffa politiker tillsammans med oss, fysiskt eller digitalt.

Förutom att vi i veckan lagt fram ytterligare ett åtgärdspaket till regeringen, med förslag som minskar osäkerheten, ökar investeringarna och gör det lättare att skapa jobb och välstånd, så avslutades nyligen de tuffa LAS-förhandlingarna. Parterna kom tyvärr inte överens om förändringarna i arbetslagstiftningen. Arbetsgivarna har erbjudit omfattande åtgärder för stärkt kompetensutveckling och tryggare anställningsvillkor, men det som motparten erbjudit för att ge en mer flexibel och bättre fungerande arbetsmarknad har inte varit tillräckligt för att enighet skulle nås. Nu blir det istället lagstiftaren som måste ta ansvaret att förbättra regelverken på arbetsmarknaden så att det blir lättare både att anställa och att få ett jobb. Vi utgår ni från att regeringen och samarbetspartierna kommer att genomföra förslagen i den statliga utredningen.

Ingen vet när coronakrisen är över men hur vi hjälper företagen att våga investera och våga anställa är avgörande för hur framtiden ser ut när vi väl kommit ur pandemin.

Nu i oktober har också den pausade avtalsrörelsen återupptagits, en avtalsrörelse som med all sannolikhet inte blir som den brukar vara. Den rådande osäkerheten kommer att sätta sin prägel på förhandlingarna. Faktum är dock att de senaste fem åren har löneökningstakten inom industrin i snitt legat högre i Sverige än i de viktigaste konkurrentländerna. Det håller inte. Vårt budskap till motparten är att nu måste den trenden vändas.

Ingen vet när coronakrisen är över men hur vi hjälper företagen att våga investera och våga anställa är avgörande för hur framtiden ser ut när vi väl kommit ur pandemin. Det är vårt största fokus nu och framåt. Företagens röst är viktig, utan företagare som besvarar våra undersökningar, företagarpaneler eller som hjälper oss att beskriva företagens vardag eller deltar på våra möten och webbinarier blir det svårare att nå förändring. Företagen är kraften att bygga vidare på! Stort tack för det! Tillsammans kan vi göra skillnad!

Återstarta SverigeLokalt FöretagsklimatKonjunkturenLASAvtalsrörelsen
Skriven avKristin Lahed
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist