NYHET1 november 2020

Ett svårsmält märke är nu satt

Efter en period om 7 månader, då avtalen inom industrin varit prolongerade, har nya avtal inom industrin tecknats innebärande en total kostnadsökning om 5,4 procent för de nästkommande 29 månaderna.

Den kostnadsökning som märket innebär kommer försvåra återhämtningen för många företag, enligt vice vd Mattias Dahl.

– Svenskt Näringsliv har efter behandling beslutat att industrins avtal ska vara normerande för övrig arbetsmarknad. Det märke, den totala kostnadsökning, som inte får överstigas är därmed bestämd till 5,4 procent för avtalsperioden, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

– Nivån på märket är svår att smälta. Den är högre än förra gången för drygt tre år sedan då Sverige befann sig i en högkonjunktur. Idag är Sverige mitt i en pågående global pandemi där tiotusentals företag kämpar för sin överlevnad och framtiden är oviss. Det kommer att bli extremt svårt för många företag att klara av denna kostnadsökning, fortsätter han.

Redan innan covid-19 slog till var Sverige på väg in i en lågkonjunktur. De ekonomiska effekterna av covid-19 har kraftigt förvärrat situationen för det stora flertalet företag. Trots massiva statliga stödåtgärder har många företag svårt att klara sig. Den kostnadsökning som märket innebär kommer försvåra återhämtningen för många företag, enligt Svenskt Näringsliv.

–  Industriavtalet och den normering som följer av det har tjänat Sverige väl. Vårt välstånd bygger på att vi kan sälja och köpa varor och tjänster från andra länder. Det märke som industrin nu etablerat får inte överskridas. Den längre avtalsperioden ger företagen stabilitet och tid att återhämta sig, men en viktig ventil är att det tredje avtalsåret kan sägas upp om krisen blir än mer utdragen.

–  Vi har idag över 100 000 fler arbetslösa människor i vårt land än för ett år sedan. Många av dem är unga och födda i ett annat land. Det vilar ett mycket stort ansvar på parterna på arbetsmarknaden att bidra till att öppna dörrar in till arbetsmarknaden för dessa människor. Att fler arbetar gör Sverige starkt och är bra för alla, både ekonomiskt och socialt, säger Mattias Dahl.

Avtalsrörelse och förhandlingAvtalsrörelsenAvtalsrörelsen 2020
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist