Nya politiska ledningen träffade företagare

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Samordning av stora event i Östersund, ny trafiklösning för handelsplatsen i Lillänge, mer möjliggörande myndighetsutövning och en förbättrad plan för utbetalning av skolpengen till friskolor och privata förskolor. Det är några av de frågor som politiker och företagare är överens om kan åtgärdas för att skapa ett bättre företagsklimat i Östersund.

Daniel Andersson på Svenskt Näringsliv berättade om framgångsfaktorer för ett bättre företagsklimat
Foto: Karin Bångman

Daniel Andersson på Svenskt Näringsliv berättade om framgångsfaktorer för ett bättre företagsklimat.

– Det är bra att få konkreta exempel på sådant som inte fungerar och förslag och tips om hur man skulle kunna göra istället. Allt kanske inte går att genomföra men det är mycket konstruktiva samtal. Vi får positiv feedback på att vi numera har med en kontaktväg in i kommunen och åsikter om att vi kan bli bättre på attityden gentemot företagen, prova ett ja istället för nej som en företagare uttryckte det, säger Pär Jönsson (M).

I fredags träffades lokala företagare och politiker från det nya Alliansstyret och den socialdemokratiska oppositionen i Östersund. Mötet initierades av Svenskt Näringsliv.

– Det är bra att kommunens nya ledning kommer ut och träffar oss företagare. Det var en positiv dialog där vi företagare fick möjlighet att lyfta konkreta situationer och utmaningar vi har, samtidigt som politikerna fick med sig konkreta verktyg kring hur de kan jobba med utveckling av företagsklimatet, säger Marianne Kurtson, vd Sandberg & Jonsson Åkeri AB.

Daniel Andersson, Svenskt Näringsliv som tidigare varit kommunalråd i Linköping visade vad som förenar kommuner som har utvecklat sitt företagsklimat. Det handlar bland annat om en kultur och attitydförändring från både politiker och tjänstemän när det gäller bemötandet och service i frågor som bland annat rör tillsyn och bygglovsärenden.

– Företagens vanligaste kontakt med kommunen är med de tjänstemän som arbetar med tillstånd och tillsyn. Därför är de i praktiken kommunens ansikte utåt mot näringslivet. När kommunens myndighetsutövning utgår från att hjälpa företagen att göra rätt, snarare än att leta fel, så kommer både företagsklimatet och regelefterlevnaden bli bättre, säger Daniel Andersson, som uppmanar till tålamod då det är ett långsiktigt arbete att förändra kultur och attityd när det ska genomsyra hela den kommunala organisationen. Han tog Rättviksmodellen som exempel på hur kommuner kan arbeta för att bli bättre på att hjälpa företagare.

Många av de enskilda frågorna som gäller Östersund som lyftes vid träffen, har varit på agendan tidigare. En av dessa är trafiksituationen i Lillänge där både oppositionen och den styrande Alliansen är överens om att det nu ska åtgärdas även om frågan bara delvis ligger på politikernas bord. Det är också Trafikverket som håller i taktpinnen.

– Det vi måste göra är att ta ett separat möte med Trafikverket där bara denna frågan är på agendan och se över de olika alternativen för en lösning med ny in- och utfart. Som situationen är nu med mer och mer trafik är det svårt med nya etableringar i området, säger Kerstin Arnemo (C).

– Jag tar med mig frågan om trafiksituationen från det här mötet, det finns en bred enighet om att den ska lösas, säger Mona Modin Tjulin (S).

Susanne Pripp som driver Hotell Ett i Östersund pekade på behovet av samordning när det gäller stora event i Östersund.

företagsmöte

Politiker och företagare fick samtala i mindre mötesgrupper. Här träffar Kerstin Arnemo (C) och Joakim Ekroth (M) företagarna Helena Engberg på Trampolin PR och Pecka Marklund som driver friskolan Storsjögymnasiet

Foto: Karin Bångman

– Skatteintäkter går förlorade när det blir eventkrockar. Alla boenden i fullbelagda. Jag skulle vilja se en bättre samordning så man inte har flera större event samtidigt i stan, säger hon.

För Pecka Marklund som driver den privata skolverksamheten Storsjögymnasiet har planering av skolverksamheten försvårats på grund av ovissheten runt när de kommunala och statliga stöden betalas ut. Han fick positiv respons på sina frågor.

– Det var ett jättebra möte. Jag märker en attitydförändring hos politikerna och en tydlig vilja att hjälpa till. Jag upplever att de är lösningsorienterade och även kommer med tips hur jag som företagare kan gå tillväga. Som företagare är det betydelsefullt att möta företagsvänliga politiker, säger Pecka Marklund, skolchef Storsjögymnasiet.

Östersunds kommun ligger på 110:e plats av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking över bästa företagsklimatet i Sverige. Kommunen har nyligen tillsatt en ny näringslivschef Fredric Kilander som var en av deltagarna på fredagens möte. Han lovar att Östersund ska ta sig mot en topplacering.

- Jag sticker ut hakan och säger att vi ska bli bäst på det här. Vi ska ligga i topp på rankinglistan över bästa företagsklimatet. Att träffa företagen och ha en dialog är ett steg i den riktningen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Halvering av antal varumärkesansökningar från Jämtland

VARUMÄRKESSKYDD Antalet varumärkesansökningar från länet har halverats senaste året, visar ny statistik från Patent- och registreringsverket. 2018 gjordes 34 ansökningar från länet mot 62 ansökningar 2017."Företag med många varumärken är ofta innovativa företag som ligger väl till på sin marknad," säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

De lär sig driva företag på sommarlovet

ENTREPRENÖRER Många skolelever tar chansen att testa sina affärsidéer under sommarlovet. I samverkan håller Bergs och Krokoms kommuner i utbildning och handledning för ungdomarnas företagsstart. "Flertalet av de ungdomar som är med i sommarlovsentreprenörerna kommer från små byar, de är till exempel från Skålan, Kaxås och Klövsjö. Ungdomar som kommer från små byar har ett stort engagemang och är nyfikna. Det är egenskaper som är viktiga för att lyckas som företagare," säger Maria Wikén, Bergs kommun och handledare för årets Sommarlovsentreprenörer.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på lika villkor för offentliga och privata företag

KONKURRENS Hur undviks osund konkurrens av offentliga aktörer? Det är temat med olika infallsvinklar för två C-uppsatser skrivna av tre studenter vid förvaltnings- och ekonomiprogrammet på Mittuniversitet i Östersund. Gabriel Matloub och Petra Åhsell har riktat in sig på frågan hur man gör offentliga upphandlingar mer tillgängliga för små och medelstora företag. Felicia Dalborg har i sin uppsats skrivit om problemet när offentliga företag slår undan benen för de privata företagen verksamma på samma marknad.
NYHET Publicerad:

Sociala sidoprojekt får hotellet att växa

BESÖKSNÄRINGEN Med sina 197 rum och en av stadens bästa restauranger har Clarion Hotel Grand Östersund blivit en populär samlingspunkt för både inresta besökare och Östersundsbor. Möt hotellet som inte vill vara en leverantör av sängplatser, utan en levande centralpunkt i Östersunds stadsbild.
NYHET Publicerad:

Svensk skola behöver en ny syn på kunskap

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 6,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Jämtlands län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

"Samarbetet över kommungränserna kommer att öka"

MYNDIGHETSUTÖVNING Berg och Härjedalen slår ihop vissa kommunala verksamheter och utvecklar samarbetet över kommungränserna. "Det är troligt att fler mindre kommuner kommer att behöva göra som oss. Det läggs mer ansvar på kommunerna och direktiven utgår från situationen i storstäderna, att folk bor i trappuppgångar men så är det inte i våra kommuner," säger Anders Häggkvist, (C), kommunalråd i Härjedalens kommun. 
NYHET Publicerad:

Svenskt-norskt gränssamarbete står som modell i Brexit

GRÄNSSAMARBETE "Vi upplever att Sverige alltid vill ligga i framkant när EU kommer med nya direktiv om handeln utanför medlemsländerna. Det är tolkningsfrågor. Nya direktiv kan ställa till det för kunderna," säger Pär Skytt som är chef för KGH Customs Service i Jämtlands län. Ett företag som sköter tullhantering och administration åt företag som handlar med varor utanför EU.
NYHET Publicerad:

Alla vinnare på enklare regelverk för företagare

REGELKRÅNGEL Hur kommuner och länsstyrelser hanterar tillståndsärenden och kontroller är avgörande för företagens konkurrensförmåga. Idag råder stora skillnader. När vd Jan-Olof Jacke besökte Jämtland var budskapet kristallklart ”Gör det enklare och åtgärda nu.”
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme av jämtska företagen

FÖRETAGSKLIMAT När pallplatserna för bästa företagsklimatet i länet fördelas hamnar Bergs kommun i topp och med högsta sammanfattande betyget i länet. Åre, Östersund och Strömsund kommer på delad andra plats i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet. Detta när företagen i kommunerna fått sätta betyg på kommunens förmåga att hantera frågor som rör företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Utan företag dör glesbygden

VÄLFÄRDSSKAPARNA Fyråsträ, Attacus Trähus och Engcon i Strömsunds kommun är tre företag som tillsammans med sina medarbetare bidrar med cirka 93 miljoner kronor varje år till svensk välfärd. En summa som motsvarar ungefär 626 förskoleplatser eller 183 poliser. Nyligen fick företagen besök av politiker, intresseorganisationer och Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Historiskt spadtag för Nord-Lock Group i Mattmar

VÄLFÄRDSSKAPARE På tisdag den 14 maj tas första spadtaget för den största utbyggnaden av lokaler som Nord Lock i Mattmar någonsin gjort. Därmed säkerställs den framtida produktionen på orten. För Åre kommun innebär utbyggnaden att kommunen nu behåller en av kommunens största välfärdsskapare. Divisionen i Mattmar och dess medarbetare drar nämligen in 30 miljoner kronor till välfärden varje år.
NYHET Publicerad:

Efterfrågan på arbetskraft minskar i länets företag

KONJUNKTUR Konjunkturen i länet mattas av och flera företag förväntar sig minskade eller oförändrade produktions- och försäljningsvolymer det kommande halvåret. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturpanel för andra kvartalet i år. "Det vi kan se är att företagen i länet gör ungefär samma bedömning av konjunkturen som snittet för övriga landet. Toppen på högkonjunkturen är passerad och förväntningarna när det gäller investeringar och försäljningsvolymer stagnerar", säger Ola Toftegaard, regionchef på Svenskt Näringsliv i Jämtlands län.
NYHET Publicerad:

Nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Östersund

MEDLEMSORGANISATION Christin Andersson och Viktor Karlsson är nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Jämtland-Härjedalen med kontor på Campus i Östersund. Efter 29 år i organisationen går Staffan Sjömark i pension och han ersätts av två nya medarbetare med två olika roller.
NYHET Publicerad:

Påsken ger bråda dagar för Pelle och Lisa

ENTREPRENÖRSKAP Pelle Sallin har tillsammans med sin fru Lisa byggt ett företag som idag är Norrlands största äggleverantör. Och nu till påskhelgen fördubblas leveranserna av ägg. Under några dagar inför påsken är det full fart i packeriet i Valne där de 16 anställda får förstärkning av extra personal.
NYHET Publicerad:

Entreprenören blir samhällsbyggare i den nya stadskärnan

FÖRETAGANDE Mötesplatsen Norra Station i Östersund visar att samverkan mellan entreprenörer ger framgång och en levande stadskärna. Manne Mosten är en av initiativtagarna till Norra Station där han driver restaurang- och caféverksamhet med lokalproducerade råvaror. "Företag som arbetar hållbart borde gynnas, inte bli straffade som jag upplever att vi blir idag. Då syftar jag främst på att löner och skatt på personal är så hög och att vi som jobbar hållbart i livsmedelsbranschen behöver extra mycket personal", säger Manne Mosten.
NYHET Publicerad:

Regeringen backar om höjd moms på naturguidning

SKATTER Beskedet om att förslaget om en momshöjning för naturguider dras tillbaka tas emot med glädje hos länets turistföretagare. ”Det är verkligen med glädje vi tar emot detta besked som visar att politikerna lyssnat. Nu kan vi konkurrera på lika villkor med våra grannländer med lägre moms på tjänsterna,” säger Philip Harlaut, vd för Åreguiderna.
NYHET Publicerad:

Postnord ändrar rutiner och försämrar för företag i Jämtland

GÄSTKRÖNIKA ”Valet står mellan att flytta plock- och pack till en ort söder om Söderhamn om jag vill ha leverans nästa dag. Kan jag acceptera en dags försening kan jag lika gärna flytta till Estland och låta kunderna dra nytta av de lägre kostnaderna.” Det skriver företagaren Carl Erik Eriksson, ägare av Favoptic som har verksamhet i Östersund men som nu överväger flytta verksamheten på grund av Postnords försämrade service.
NYHET Publicerad:

”Det blev en aha-upplevelse hur mycket välfärd ett företag skapar”

VÄLFÄRDSSKAPARE När elever på Wargentinskolan träffade företagaren Katarina Magnusson blev de överraskade av hur mycket ett företag med cirka 40 anställda skapar för välfärden. Varje år ger Edenbos och Tages konditorier och butik – 5 165 032 kronor till svensk välfärd. "Utan företagare skulle vi inte ha någon välfärd i Sverige", konstaterar eleverna. 
NYHET Publicerad:

UF-företagen - här är länsvinnarna

UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag i Jämtland heter Travel Tag och gör bagagetaggar. De unga grundarna får nu åka till Stockholm och försvara länets färger i SM-finalen för årets UF-företag Sverige. 
NYHET Publicerad:

På E-hälsocentrum samarbetar näringslivet och det offentliga för framtidens vård

DIGITALISERING ”Jag ser inte någon annan möjlighet än samverkan mellan näringslivet och det offentliga om vi ska klara av framtidens sjukvård.”Det säger Göran Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör på Region Jämtland Härjedalen. Han är en av initiativtagarna till ett unikt e-hälsonav som startat i Östersund.