Nya politiska ledningen träffade företagare

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Samordning av stora event i Östersund, ny trafiklösning för handelsplatsen i Lillänge, mer möjliggörande myndighetsutövning och en förbättrad plan för utbetalning av skolpengen till friskolor och privata förskolor. Det är några av de frågor som politiker och företagare är överens om kan åtgärdas för att skapa ett bättre företagsklimat i Östersund.

Daniel Andersson på Svenskt Näringsliv berättade om framgångsfaktorer för ett bättre företagsklimat
Foto: Karin Bångman

Daniel Andersson på Svenskt Näringsliv berättade om framgångsfaktorer för ett bättre företagsklimat.

– Det är bra att få konkreta exempel på sådant som inte fungerar och förslag och tips om hur man skulle kunna göra istället. Allt kanske inte går att genomföra men det är mycket konstruktiva samtal. Vi får positiv feedback på att vi numera har med en kontaktväg in i kommunen och åsikter om att vi kan bli bättre på attityden gentemot företagen, prova ett ja istället för nej som en företagare uttryckte det, säger Pär Jönsson (M).

I fredags träffades lokala företagare och politiker från det nya Alliansstyret och den socialdemokratiska oppositionen i Östersund. Mötet initierades av Svenskt Näringsliv.

– Det är bra att kommunens nya ledning kommer ut och träffar oss företagare. Det var en positiv dialog där vi företagare fick möjlighet att lyfta konkreta situationer och utmaningar vi har, samtidigt som politikerna fick med sig konkreta verktyg kring hur de kan jobba med utveckling av företagsklimatet, säger Marianne Kurtson, vd Sandberg & Jonsson Åkeri AB.

Daniel Andersson, Svenskt Näringsliv som tidigare varit kommunalråd i Linköping visade vad som förenar kommuner som har utvecklat sitt företagsklimat. Det handlar bland annat om en kultur och attitydförändring från både politiker och tjänstemän när det gäller bemötandet och service i frågor som bland annat rör tillsyn och bygglovsärenden.

– Företagens vanligaste kontakt med kommunen är med de tjänstemän som arbetar med tillstånd och tillsyn. Därför är de i praktiken kommunens ansikte utåt mot näringslivet. När kommunens myndighetsutövning utgår från att hjälpa företagen att göra rätt, snarare än att leta fel, så kommer både företagsklimatet och regelefterlevnaden bli bättre, säger Daniel Andersson, som uppmanar till tålamod då det är ett långsiktigt arbete att förändra kultur och attityd när det ska genomsyra hela den kommunala organisationen. Han tog Rättviksmodellen som exempel på hur kommuner kan arbeta för att bli bättre på att hjälpa företagare.

Många av de enskilda frågorna som gäller Östersund som lyftes vid träffen, har varit på agendan tidigare. En av dessa är trafiksituationen i Lillänge där både oppositionen och den styrande Alliansen är överens om att det nu ska åtgärdas även om frågan bara delvis ligger på politikernas bord. Det är också Trafikverket som håller i taktpinnen.

– Det vi måste göra är att ta ett separat möte med Trafikverket där bara denna frågan är på agendan och se över de olika alternativen för en lösning med ny in- och utfart. Som situationen är nu med mer och mer trafik är det svårt med nya etableringar i området, säger Kerstin Arnemo (C).

– Jag tar med mig frågan om trafiksituationen från det här mötet, det finns en bred enighet om att den ska lösas, säger Mona Modin Tjulin (S).

Susanne Pripp som driver Hotell Ett i Östersund pekade på behovet av samordning när det gäller stora event i Östersund.

företagsmöte

Politiker och företagare fick samtala i mindre mötesgrupper. Här träffar Kerstin Arnemo (C) och Joakim Ekroth (M) företagarna Helena Engberg på Trampolin PR och Pecka Marklund som driver friskolan Storsjögymnasiet

Foto: Karin Bångman

– Skatteintäkter går förlorade när det blir eventkrockar. Alla boenden i fullbelagda. Jag skulle vilja se en bättre samordning så man inte har flera större event samtidigt i stan, säger hon.

För Pecka Marklund som driver den privata skolverksamheten Storsjögymnasiet har planering av skolverksamheten försvårats på grund av ovissheten runt när de kommunala och statliga stöden betalas ut. Han fick positiv respons på sina frågor.

– Det var ett jättebra möte. Jag märker en attitydförändring hos politikerna och en tydlig vilja att hjälpa till. Jag upplever att de är lösningsorienterade och även kommer med tips hur jag som företagare kan gå tillväga. Som företagare är det betydelsefullt att möta företagsvänliga politiker, säger Pecka Marklund, skolchef Storsjögymnasiet.

Östersunds kommun ligger på 110:e plats av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking över bästa företagsklimatet i Sverige. Kommunen har nyligen tillsatt en ny näringslivschef Fredric Kilander som var en av deltagarna på fredagens möte. Han lovar att Östersund ska ta sig mot en topplacering.

- Jag sticker ut hakan och säger att vi ska bli bäst på det här. Vi ska ligga i topp på rankinglistan över bästa företagsklimatet. Att träffa företagen och ha en dialog är ett steg i den riktningen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Corona stoppar nöjescentrets högsäsong

CORONAKRISEN Multi Challenge i Östersund är ett av Sveriges största nöjescenter. Sommarmånaderna med början i maj brukar vara den tid när företaget får intäkter för hela året. Men som en följd av coronakrisen prövas nu hela verksamheten och företagets ekonomichef är kritisk till hur stöden har utformats. 
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme i länet

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den visar att företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet 2020 jämfört med länets övriga kommuner.
NYHET Publicerad:

Seger för brukanderätten

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt industriföretag masstillverkar skyddsvisir

CORONAKRISEN Lindevalls Industri AB i Östersund har under coronakrisen snabbt ställt om sin verksamhet. Nu tillverkar företaget omkring 1 500 skyddsvisir om dagen och efterfrågan är stor.
NYHET Publicerad:

Dramatisk svår situation för jämtländska företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. "Siffrorna för Jämtlands län är ytterst allvarliga. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet och de oerhörda konsekvenser det skulle innebära för länet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.
NYHET Publicerad:

Engelska skolan i startblocket – stort intresse för lärartjänster

FRISKOLA I augusti slår Internationella Engelska Skolan, IES, upp dörrarna i Östersund. Elva klasser drar igång, från förskoleklass till sjuan. Rektor Mika Reunanen är ny i sin roll men säger att kontakterna med Östersunds kommun varit välkomnande – på tvärs med den debatt som ibland förekommit i medierna.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i Jämtland 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Jämtland. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 56 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Sandra Lundqvist tar över ratten som ny vd för Taxi Östersund

PÅ NY POST Hon har en bred bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap, både i regionala och internationella bolag. I slutet av april tar Sandra Lundqvist över som vd i ett anrikt Östersundsföretag – samtidigt som bolaget skakas av corona och det råder stor osäkerhet om framtiden.
NYHET Publicerad:

Allt tunnare orderbok för Åre Produktion

CORONAKRISEN Åre Produktion är vana vid att ha en fulltecknad orderbok för 6-8 veckor framåt. Nu är den nere på 2-3 veckor och framtiden är oviss till följd av coronakrisen. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen har inte lugnat bolagets vd.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera jämtländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Alla vinner på bättre upphandlingar

UPPHANDLING Varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor i Sverige och totalt annonseras årligen 18 000 upphandlingar. Svenskt Näringsliv bjöd in till ett lunchseminarium med syfte att fortbilda företagare och upphandlare om hur en bra upphandling ska gå till.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt skogsföretag har tuff konkurrens från kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot Qvarnsjö Skogstjänster i Jämtland.
NYHET Publicerad:

Många kommuner saknar fortfarande valfrihet

VÄLFÄRD Lagen om valfrihet har nu funnits i över tio år. Denna frihetsreform har gett människor möjligheten att själva påverka sin vård och omsorg och den har gett medarbetare i vården och omsorgen fler arbetsgivare att välja mellan. Detta är värt att fira, men fortfarande finns mycket kvar att göra. I Jämtlands län finns valfrihet i knappt hälften av länets kommuner.
NYHET Publicerad:

Krokom deltar i utvecklingsprogram för att stärka sitt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Krokom är en av elva kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram under 2020. Fokus ligger på ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning. Målet är att förbättra det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Högre kompetens när Berg och Härjedalen slog ihop verksamheter

SAMORDNINGSVINSTER I början av 2019 beslutade kommunerna Berg och Härjedalen att slå ihop verksamheterna miljö och bygg samt vatten och avfall. Nu är de nya organisationerna på plats och några samordningsvinster är förbättrad kompetensförsörjning, ökad tillgänglighet och effektivitet.