NYHET17 mars 2023

Sågen söker bättre samarbete med skolan

Hissmofors såg har länge kämpat med att hitta rätt kompetens till sina maskiner. För att klara av utmaningen tror sågverkschefen Lars Grundqvist på en kombination av fler utbildningsplatser och ett bättre samarbete mellan industrin och skolorna.

Hissmofors såg är en av skogsägarföreningen Norra Skogs sågverk i Sverige. Här sågas och hyvlas både gran och tall till brädor och plank, och trävarorna skickas vidare till kunder både i Sverige och utomlands. Idag jobbar 70 personer på sågen som ligger belägen strax utanför Krokom.

Lars Grundqvist har jobbat som sågverkschef i snart tre år och de åren har kantats av en ständig jakt på kompetent personal. Det handlar om mekaniker och elektriker till underhållsavdelningen, men framför allt truckförare.

– Att hitta truckförare är den absolut största utmaningen. Under mina år har vi inte lyckats knyta till oss de personer som vi behöver. Vi har haft flera sökande, men vi har sett att en del saknar de förmågor vi söker. Vi behöver de som är självgående och kan ta egna initiativ, säger Lars.

Underentreprenörer löser bristen, men inte behovet

För att lösa problemet att hitta mekaniker och elektriker har de valt att använda sig av underentreprenörer. Flera av dem har jobbat länge på sågen, har en stor kunskap och gör ett bra jobb, men målet är att ha egna anställda. Det blir både mer kostnadseffektivt och bra för sammanhållningen att ha en egen fast styrka. På trucksidan går det däremot inte ens att hitta några underentreprenörer.

– Truckförarna spelar en viktig roll på sågverket. Om vi inte har tillräckligt med förare riskerar vi att produktion och utlastning av produkter stannar. Vi blir såklart mer sårbara för sjukdom och annan frånvaro när vi har få truckförare.

På sågen i Hissmofors har det varit mindre utmanande att hitta rätt personal på tjänstemannasidan. En anställning här liknar många roller i andra branscher. Det finns också ett generellt större utbud på personer med teoretiska utbildningar.

– Vi behöver stimulera på ett eller annat sätt så att ungdomar väljer att utbilda sig till truckförare eller maskinförare. Det finns på liknande sätt ett stort behov av maskinförare på skogssidan.

Höj statusen för praktisk kunskap

Trots en alltmer digitaliserad värld finns det ett skriande behov av praktisk kunskap. Lars tror att ett bättre samarbete med skolorna och industrin skulle hjälpa utvecklingen. Han menar att industrin behöver vara tydligare med vilka krav som ställs på utbildningsnivå, samt erbjuda fler praktikplatser.

– Samhället har länge premierat och styrt mot teoretisk utbildning, men i min värld är praktiska utbildningar lika värdefulla för samhället. På vårt sågverk behöver vi ha personer som vill bli operatörer, underhållstekniker och truckförare. Vi behöver den kompetensen hela tiden för att kunna producera. Däremot om jag är borta en tid kommer inte sågen stanna för det.

KompetensförsörjningSkola & Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist