NYHET7 juni 2022

Bravida: Det går bra för företaget men vi har svårt att hitta arbetskraft

Näringslivet i länet går fortsatt starkt och utvecklingen de senaste sex månaderna är bland de starkaste i hela landet. Men oro för omvärldsfaktorer dämpar förväntningarna och kompetensbristen är stor.

 Björnåke Sevefelt, avdelningschef för område el på Bravida. Foto: Bravida

Svenskt Näringslivs senaste konjunkturundersökning för Jönköpings län visar att näringslivet fortsatt går starkt. Men det finns orosmoln som dämpar förväntningarna för framtiden, varav den största är kompetensbristen. Bravida är Nordens ledande leverantörer av el, vs, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter. Lägesbilden i näringslivet bekräftas av Björnåke Sevefelt, avdelningschef för område el på Bravida.

- Pandemitiden har tryckt ner marginalerna men vi har den senaste tiden haft vi en ganska bra orderingång på både entreprenad och service. Inför framtiden är min känsla att marknaden fortsatt kommer vara stark för företaget och för Jönköpingsregionen i stort, berättar Björnåke Sevefelt.

Men Björnåke berättar att företaget påverkats av de kostnadsökningarna som skett på olika områden.

- Det har påverkat oss på alla fronter och har lett till att vi själva fått höja våra priser gentemot kunderna. Vi måste vara mer snabbfotade vad gäller anbuden och anpassa dem till att priserna på marknaden ändras fort. Risken är att slutkunden drar tillbaka projektet för att det blivit för dyrt, men det har hittills bara skett en gång hittills.

Likt många företagare i länet är ett av Bravidas största problem kompetensförsörjningen. Enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät uppgav 73% av de företag i Jönköpings län som försökt rekrytera, att det varit svårt.

- Det är en otrolig brist på kompetens och yrkesarbetare och det är hög konkurrens i länet. Vi söker elektriker inom både entreprenad, service och säkerhet. Vi anställer 2–3 lärlingar per år, vilket på lång sikt är bra. Men problemet är att få tag på yrkesrutinerade personer, som vi inte behöver lära upp, avslutar Björnåke.

konjunkturLokalt FöretagsklimatKompetensförsörjning
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist