NYHET23 maj 2022

Näringslivet: Dämpade förväntningar – men efterfrågan på arbetskraft är fortfarande stark 

Konjunkturutvecklingen fortsätter att vara stark i Jönköpings län trots det osäkra läget i ekonomin och i omvärlden. Företagens förväntningar på försäljning och produktion dämpas något, medan förväntningar på investeringar och efterfrågan på arbetskraft fortsatt är stark. Det visar siffrorna från Svenskt Näringslivs senaste konjunkturundersökning för Jönköpings län. 

Foto: MostPhotos

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen bland medlemsföretagen i Jönköpings län genom undersökningen ”Företagarpanelen”. Under det andra kvartalet har 201 företag, där olika branscher och företagsstorlekar finns representerade, svarat på hur konjunkturutvecklingen ser ut i det egna företaget.

Resultatet visar att näringslivet i Jönköpings län fortsätter gå starkt och utvecklingen de senaste sex månaderna är bland de starkaste i landet. Men jämfört med tidigare kvartal dämpas näringslivets förväntningar något för kommande halvår. 

- Vi ser att investeringsviljan fortsatt är stor hos företagen i vårt län. Men det finns en stor brist på personal med rätt kompetens i kombination med en stor efterfrågan på varor och tjänster som gör att företag får försöka hitta andra vägar till att lösa den problematiken. Där kan investeringar i nya, effektiva maskiner vara en del, säger Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län.

Osäkerheten i omvärlden påverkar även näringslivet i Jönköpings län. På frågan om hur företagen ser på försäljning och produktion under de kommande sex månaderna, så faller nu prognosen till strax under genomsnittet för de senaste femton åren.

- Det rådande läget i världen, med kriget i Ukraina och pandemin som fortfarande håller delar av världen i sitt grepp, gör att många känner att de står och väger just nu. Lägger man på inflation och räntehöjningar till störningarna i leveranskedjorna så är läget än mer svårbedömt. Det gör att många företag dämpat sina förhoppningar på tillväxt i försäljning och personalstyrka under den närmsta framtiden, avslutar Anna Gillek.  

Kort om konjunkturen i Jönköpings Län 

Försäljning/Produktion
Nästan 5 av 10 företag i Jönköpings län har ökat sin försäljning produktion under det senaste halvåret. Främst handel, besöksnäring och restauranger går bättre nu, men även tjänsteföretag och industri har gått starkt. Överlag är siffrorna starkare än historiskt genomsnitt. 

42 procent tror på ökad försäljning närmsta halvåret. Tjänsteföretagen är mest optimistiska. Siffrorna är i nivå med det historiska genomsnittet, men betydligt lägre än resultatet för det första kvartalet 2022.

Investeringar
Nästan 6 av 10 företag i Jönköpings län anger att deras investeringsnivå har planat ut under det senaste halvåret. Investeringstakten har trots detta legat över historiskt genomsnitt. Den bransch där flest anger att de har ökat sina investeringar är tjänsteföretagen. Lägst investeringstakt i byggsektorn.

De förväntade investeringarna, alltså på 6 månaders horisont, sjunker med någon enstaka procent. Nivån ligger förfarande över den genomsnittliga nivån för förväntningar (2008–2022).

Arbetskraft
I konjunkturundersökningen för det andra kvartalet visar resultatet att många företag anställt under de senaste sex månaderna. Förväntningarna på antalet anställda om 6 månader är också fortsatt stark och ligger över normala förväntansnivåer. Många företag vill fortsatt anställa och behöver fylla vakanser i verksamheterna, trots att förväntningarna på försäljning och produktion sjunker något.

Efterfrågan på arbetskraft har varit stark under en lång period. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät anger 7 av 10 företag i Jönköpings län att de har försökt rekrytera under det senaste halvåret. Utav dessa anger 73 procent att det har varit svårt att hitta personal. 

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Undersökningen genomfördes under perioden 26 april till 13 maj 2022.   

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist