LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 oktober 2020

”Det behövs för att återstarta Sverige”

Coronapandemin har orsakat stora svårigheter för många företag. Nu behöver näringslivet all hjälp de kan få att komma igång igen, annars riskerar krisen att fördjupas. Vi lät Hans Palmgren, Palmgrengruppen, och Ingemar Eriksson, Mullsjö Åkeri, samtala med Acko Ankarberg (KD) om vilka insatser de ser behov av för att återstarta Sverige.

Hans Palmgren, Palmgrengruppen, Acko Ankarberg (KD), Ingemar Eriksson, Mullsjö åkeri, och Magdalena Carlén.

Det kommer krävas både kortsiktiga och långsiktiga insatser. Det menar Hans Palmgren, vd för Palmgrengruppen och Ingemar Eriksson, Mullsjö Åkeri.

— På kort sikt behöver vi specifika omställningsstöd som är branschanpassade. Vi har olika bekymmer i olika branscher. Regeringen behöver gå in och titta på vilken marknad olika företag vänder sig mot och sedan anpassa stöden. Det är väldigt olika vilka behov som finns och hur man blivit drabbad, säger Hans Palmgren.

Acko Ankarberg (KD) konstaterar:

— I början var permitteringsstödet bra, men nu måste vi branschanpassa stöden.

Sänkt arbetsgivaravgift

På lång sikt behöver man se över hur arbetsmarknaden ser ut, och skapa förutsättningar för företagen att skapa fler jobb. Palmgrengruppen driver bland annat företag inom restaurangbranschen och Hans Palmgren såg hur den sänkta arbetsgivaravgiften för unga – eller ”ungdomsrabatten”, gav honom möjlighet att anställa fler:

— Det var effektivt för oss. Vi hade det svårt att få det att gå runt, och sedan kom rabatten och det gjorde otroligt mycket för oss. Det blir ett insteg på arbetsmarknaden.

Med en sänkt arbetsgivaravgift finns möjligheten att både anställa fler, och att höja lönen för de anställda. Hans fortsätter:

— Vi är en arbetsintensiv bransch. Vår största kostnad är personal och står för 40 % av våra kostnader. Mina arbetare jobbar oregelbundet, de förtjänar att tjäna därefter.

Ingemar Eriksson driver företag inom åkeribranschen och håller med:

— Med sänkt arbetsgivaravgift skulle jag våga anställa fler. Det är lite dyrare att ta in en ung, det blir en riskkostnad.

Acko Ankarberg (KD) framhåller att den sänkta arbetsgivaravgiften var effektiv för vissa branscher, men menar att den inte fungerade så väl som man hoppats.

— Vi måste titta mer branschvis än vad man gjort innan.

Offentliga investeringar

För att få igång Sverige igen efter corona, behöver stat och kommun investera sig ur krisen. Annars riskerar hela ekonomin att stanna av, menar Ingemar Eriksson. Acko Ankarberg (KD) håller med och pekar på lärdomarna från tidigare kriser.

— Vi valde att investera under finanskrisen 2009, och det gjorde mycket gott för byggbranschen.

Man behöver också se över den offentliga upphandlingen, menar både Ingemar och Hans. Det är i grunden bra att till exempel kunna överklaga beslut, men hur det fungerar i praktiken måste ändras.

— Det tar 3 år att överklaga asfalt, men under tiden måste varje potthål i vägen upphandlas eftersom vägen måste fungera under tiden som asfalten upphandlas. Det blir ohållbart. Ett sådant regelverk måste ses över, menar Ingemar Eriksson.

Se över offentliga upphandlingar

Hans har sett många snedsteg i den offentliga upphandlingen i sin bransch och ger ett exempel från upphandling kring fika inom kommunen:

— Kunde man inte uppge pris för vetelängd, fick man inte vara med i upphandlingen. Det blir absurt. Skriver man istället ”vetelängd eller annat alternativ”, så har man löst det. Svårare än så är det inte. Underlaget för en offentlig upphandling måste ut på remiss innan det börjar användas.

Text: Magdalena Carlén

Återstarta Sverige
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist