Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 juli 2020

En sommarhälsning

Sommaren och semestertiderna har börjat efter en vår som inte liknar någonting vi tidigare upplevt. För många är det nog svårt att känna glädje inför värme, sol och ledighet, kanske är det istället en känsla av lättnad över att den första chockartade fasen är över och att läget nu stagnerat och känns mer greppbart. Men många har drabbats personligen av covid-19 och ännu fler har påverkats av konsekvenserna av den ekonomiska krisen som följt i kölvattnet av pandemin.

Foto: Peter Bartholdsson

Hos oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att påverka våra politiker att få till stånd stödåtgärder för Sveriges företag, på såväl nationell som lokal nivå. Även om många företag är svårt drabbade och alla inte kan dra nytta av alla åtgärder, så är det ändå mycket som har kommit på plats. Man kan alltid säga att det var för lite och för sent och i efteranalysen kommer vi säkerligen att hitta saker som kunde och borde ha gjorts annorlunda. Oavsett vad det visar sig vara måste jag säga att vi har fått stort gehör för våra förslag och mötts av ett uppriktigt engagemang för företagens svåra situation i våra kontakter med politiker och myndigheter.
Oavsett hur utvecklingen ser ut gällande spridningen av sjukdomen så ser vi ett stort behov av att få hjulen i rullning igen. Så häromdagen presenterade vi ”Kraftsamling för jobben” ett första (av tre) paket med reformförslag för att starta den processen. Du kan läsa mer om åtgärdspaketet här. Våra politiker behöver fortsatt visa ledarskap och skapa förutsättningar för att hjälpa en återstart av ekonomi igång igen.
Har du tankar och idéer kring vilka åtgärder du vill se får du gärna höra av dig, via mail (anna.gillek@svensktnaringsliv.se) så kommer jag samla ihop dem och se till att de förs vidare inom vår organisation för att bli en del av det löpande arbetet med att komma med konstruktiva förslag till politiken.
Det kommer att bli en tuff sommar för många företag. Därför kommer jag, direkt efter sommaren, att bjuda in företagare till möten med kommunernas ledande politiker och tjänstemän. Vi vill då, tillsammans med er, diskutera konkreta åtgärder för att återstarta den lokala ekonomin och stimulera entreprenörskapet. För det lokala och regionala är minst lika viktigt som det nationella. Uttrycket ”all business is local” är något jag tror mycket på. I varje kommun finns det möjligheter att förbättra förutsättningarna för företag att starta och utvecklas och det är någonting vi måste göra tillsammans. Jag tror att en sak har blivit tydlig under denna vår i krisens skugga och det är att företagen har en enorm betydelse för vårt sätt att leva och för vår gemensamma välfärd. Vi är beroende av er entreprenörers initiativkraft för att hitta lösningar när nya problem uppstår. Parallellt med arbetet med stödåtgärder har vi också arbetat med att påverka regionen att utöka satsningarna på utbildning och kompetensomställning. Detta då vi vet att alla inte kommer att kunna gå tillbaka till sitt jobb efter krisen. Vi har redan sett en kraftig ökning i antal konkurser och många varsel kommer sannolikt att leda till uppsägning. Arbetslösheten ökar snabbt samtidigt som de branscher som erbjuder flest jobb med låga kompetenskrav är de som är värst drabbade av våra reserestriktioner och vår minskade konsumtion. Våra omställningsorganisationer TRR och TSL jobbar för högtryck med att stötta företag och anställda. Vänd dig gärna till dem för att se vilken hjälp du kan få. Med dessa ord vill jag önska dig en skön och hoppfull sommar.

krönika
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist