En sommarhälsning

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Sommaren och semestertiderna har börjat efter en vår som inte liknar någonting vi tidigare upplevt. För många är det nog svårt att känna glädje inför värme, sol och ledighet, kanske är det istället en känsla av lättnad över att den första chockartade fasen är över och att läget nu stagnerat och känns mer greppbart. Men många har drabbats personligen av covid-19 och ännu fler har påverkats av konsekvenserna av den ekonomiska krisen som följt i kölvattnet av pandemin.

Anna Gillek

Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Jönköpings län.

Foto: Peter Bartholdsson

Hos oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att påverka våra politiker att få till stånd stödåtgärder för Sveriges företag, på såväl nationell som lokal nivå. Även om många företag är svårt drabbade och alla inte kan dra nytta av alla åtgärder, så är det ändå mycket som har kommit på plats. Man kan alltid säga att det var för lite och för sent och i efteranalysen kommer vi säkerligen att hitta saker som kunde och borde ha gjorts annorlunda. Oavsett vad det visar sig vara måste jag säga att vi har fått stort gehör för våra förslag och mötts av ett uppriktigt engagemang för företagens svåra situation i våra kontakter med politiker och myndigheter.
 
Oavsett hur utvecklingen ser ut gällande spridningen av sjukdomen så ser vi ett stort behov av att få hjulen i rullning igen. Så häromdagen presenterade vi ”Kraftsamling för jobben” ett första (av tre) paket med reformförslag för att starta den processen. Du kan läsa mer om åtgärdspaketet här. Våra politiker behöver fortsatt visa ledarskap och skapa förutsättningar för att hjälpa en återstart av ekonomi igång igen.
Har du tankar och idéer kring vilka åtgärder du vill se får du gärna höra av dig, via mail (anna.gillek@svensktnaringsliv.se) så kommer jag samla ihop dem och se till att de förs vidare inom vår organisation för att bli en del av det löpande arbetet med att komma med konstruktiva förslag till politiken.
 
Det kommer att bli en tuff sommar för många företag. Därför kommer jag, direkt efter sommaren, att bjuda in företagare till möten med kommunernas ledande politiker och tjänstemän. Vi vill då, tillsammans med er, diskutera konkreta åtgärder för att återstarta den lokala ekonomin och stimulera entreprenörskapet. För det lokala och regionala är minst lika viktigt som det nationella. Uttrycket ”all business is local” är något jag tror mycket på. I varje kommun finns det möjligheter att förbättra förutsättningarna för företag att starta och utvecklas och det är någonting vi måste göra tillsammans. Jag tror att en sak har blivit tydlig under denna vår i krisens skugga och det är att företagen har en enorm betydelse för vårt sätt att leva och för vår gemensamma välfärd. Vi är beroende av er entreprenörers initiativkraft för att hitta lösningar när nya problem uppstår.

Parallellt med arbetet med stödåtgärder har vi också arbetat med att påverka regionen att utöka satsningarna på utbildning och kompetensomställning. Detta då vi vet att alla inte kommer att kunna gå tillbaka till sitt jobb efter krisen. Vi har redan sett en kraftig ökning i antal konkurser och många varsel kommer sannolikt att leda till uppsägning. Arbetslösheten ökar snabbt samtidigt som de branscher som erbjuder flest jobb med låga kompetenskrav är de som är värst drabbade av våra reserestriktioner och vår minskade konsumtion. Våra omställningsorganisationer TRR och TSL jobbar för högtryck med att stötta företag och anställda. Vänd dig gärna till dem för att se vilken hjälp du kan få.

Med dessa ord vill jag önska dig en skön och hoppfull sommar. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vem tar ledningen i elförsörjningsfrågan?

KRÖNIKA Lina Håkansdotter, expert på hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, delar med sig av tankar kring elförsörjningens utmaningar och möjligheter.
NYHET Publicerad:

Skatteproblem synliggjorda av krisen

KRÖNIKA "Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Minskad miljöpåverkan när Jönköping växer

Jönköping växer och man planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. En stor utmaning är att minska miljöpåverkan och hur byggandet ska ske hållbart.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckeln till framgång för Jönköping

Jönköping växer och kommunen planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. Utvecklingen är komplex, men en nyckel till framgång är dialog mellan kommun och näringsliv. Det menar Ann-Mari Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen en utmaning för det lilla företaget

KOMPETENSFÖRSÖRJNING "Det har sina fördelar med att vara ett litet företag", säger Sara Grufman, en av ägarna till DecorPanel.
NYHET Publicerad:

Det blir inte alltid som man har tänkt sig

KRÖNIKA Enligt Ungdomsbarometern (UB) säger tre av tio gymnasieungdomar att deras framtidsplaner förändrats på grund av coronapandemin och drygt häften av sistaårseleverna att deras möjligheter att få jobb till hösten är ganska eller mycket dåliga.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Sommaren och semestertiderna har börjat efter en vår som inte liknar någonting vi tidigare upplevt. För många är det nog svårt att känna glädje inför värme, sol och ledighet, kanske är det istället en känsla av lättnad över att den första chockartade fasen är över och att läget nu stagnerat och känns mer greppbart. Men många har drabbats personligen av covid-19 och ännu fler har påverkats av konsekvenserna av den ekonomiska krisen som följt i kölvattnet av pandemin.
NYHET Publicerad:

Fagerhult värnar om sina anställda – också i coronatider

CORONAKRISEN – Vi ser ljust på framtiden, trots Corona. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till samma nivåer, men när vi tagit oss igenom den här krisen då kör vi för fullt igen, säger Daniel Johansson, vd för Fagerhult Belysning.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få större utrymme i kommunernas arbete”

FÖRETAGSKLIMAT Att Näringslivet är så utsatt och påverkat av brott måste få större utrymme i kommunernas arbete”, anser Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. 
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Jönköpings län av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Många företag i Jönköpings län ser otrygghet och brottslighet som ett allt större problem. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv där 1375 företag i Jönköpings län deltog.
NYHET Publicerad:

Lunnagård hoppas på bättre anpassade kontroller och regler

REGELFÖRBÄTTRING Tillsammans med riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) besökte vi, innan coronakrisens utbrott, sjukhemmet Lunnagård för en diskussion om verksamheten och långsiktiga utmaningar. 
NYHET Publicerad:

"Vi är en privat utförare i en skattefinansierad kontext"

FÖRETAGANDE Innan coronakrisen svepte in över Sverige träffade vi Mats Siljehult, verksamhetschef och vd på Wetterhälsan i Jönköping, för ett samtal om hur det är att vara företagare och vilka långsiktiga utmaningar han då såg i sin bransch. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Jönköpings län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län.