NYHET2 maj 2024

EU måste vara en kraft för världshandeln

Genom att investera i utbildning, utveckla handelsförbindelser och förbättra infrastrukturen kan politiken bidra till att skapa en gynnsam miljö för företagande och tillväxt, både lokalt och internationellt, säger Anton Magnusson, VD på Hestra Handsken.

Anton Magnusson, VD Hestra Handsken.Foto: Kent Malm

Hestra Handsken är verksamt i Hestra, Jönköpings län, men har en betydande internationell räckvidd inom sport, yrkes- och modeindustrin. Med närvaro på över 40 marknader runt om i världen är företaget välkänt inom handelssektorn.

Attraktivitet utanför storstäderna avgörande

Huvudkontoret i Hestra, där både design och utveckling sker, har en stor betydelse för lokalsamhället genom sina 70 anställda. Anton Magnusson, som är fjärde generationens företagare och VD på Hestra, berättar att deras geografiska placering också blir en utmaning.

- Vi behöver locka rätt kompetens hit till Hestra. Både inom exempelvis design och produktutveckling men också inom försäljning och marknadsföring. Här spelar attraktiviteten för landsbygden en avgörande roll. Det måste finnas attraktiva boenden och en fungerande infrastruktur för att inte tappa talanger till storstäderna.

- Även om Hestra inte har egen produktion i Sverige, är det av avgörande betydelse att vi ökar satsningen på utbildningar inom branschen vid våra högskolor och universitet. Dessa utbildningar kommer att utgöra grunden för företagets utveckling och innovation inom textilsektorn i framtiden.

Foto: Kent Malm

Efterfrågar att politikerna kommer ut i verksamheterna

För att möta den ökade globala efterfrågan har Hestra Handsken utöver sin fabrik i Sverige även produktionsenheter i Kambodja, Vietnam, Kina och Ungern, med över 800 anställda i hela koncernen. För Hestra är den internationella handeln extremt viktig, där drygt 75% av försäljningen ligger utanför Sveriges gränser.

- Att det inom EU råder fri rörlighet av varor och tjänster på den inre marknaden är en stor fördel för oss. Det är mycket därför vi har valt att ha kvar vårt huvudkontor och lagret för hela Europa i Hestra.

Anton framhåller att det är bra när lagar och regler som underlättar för företagen kommer på EU-nivå och inte på nationell nivå. Det bildar en mer jämn konkurrens mellan länderna och det blir även lättare att se vilka företag som är seriösa. Men när dessa lagar ska beslutas är det viktigt att politikerna även kommer ut till företagen och arbetar proaktivt med lagstiftningen. Det blir mer effektivt långsiktigt.

- Seriösa politiker och företag vill ofta uppnå samma sak, men när de som beslutar inte har insyn i hur reglerna påverkar oss företagare i det dagliga operativa arbetet så blir det kontraproduktivt. Här skulle jag gärna se ett samarbete där politikerna kommer ut i våra verksamheter och tar reda på vad deras förslag kommer innebära i praktiken.

EU måste ta ledarskapet för frihandel globalt

Att EU fungerar och utvecklas i rätt riktning är avgörande för Sveriges välstånd. Sverige behöver vara drivande för att EU ska prioritera rätt frågor med fokus på att bygga en stark inre marknad och ett konkurrenskraftigt EU. Anton ser utmaningar i handelsrelationer med länder som Norge, Schweiz och Storbritannien, som ligger i Europa men som inte är med i EU.

- EU måste få till bättre avtal som gör det enklare men också mer förståelig för konsumenterna. Kunderna förväntar sig exempelvis att E-handel ”bara ska fungera” men för oss innebär det mer komplicerade processer och administration, för att inte tala om kostnader. Även om världen blir mer protektionistisk så är inte konsumenterna det.

EU måste också ta ledarskapet för frihandel globalt. De senaste åren har det blivit både svårare och dyrare att sälja och handla med länder utanför Europa. Samtidigt är Hestras viktigaste marknad Nordamerika.

- Det kommer fler handelshinder, inte minst mellan EU och USA eller som båtfrakten mellan Suezkanalen. Det innebär bland annat förseningar och högre priser. Jag förstår att vi inte kan ha frihandel till vilket pris som helst och att mycket ligger i det geopolitiska. Men för svenska företags konkurrenskraft måste EU arbeta för bättre handelsavtal utanför unionen, avslutar Anton Magnusson.

Stärk EU:s konkurrenskraftFrihandel och handelspolitikEUKompetens
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist