NYHET12 maj 2022

Fler än vartannat företag i Jönköpings län utsattes för brott förra året

Fler än vartannat företag i Jönköpings län utsattes för brott under 2021. Hälften av dessa företag lät bli att anmäla då man inte tycker att det är värt besväret. Kostnaderna för dessa brott uppgår, bara i Jönköpings län, till närmare 3 miljarder kronor. “Siffrorna är skrämmande”, konstaterar Anna Gillek, regionchef på Svenskt Näringsliv. 

Foto: MostPhotos

Frågan om hur brott och otrygghet påverkar näringslivet har kommit att bli en av de mest prioriterade för företagen. Den påverkar företag inom alla branscher, stora som små.

Den uteblivna tillväxten och de uteblivna arbetstillfällena slår mot Jönköpings län och samhället i stort.
Anna Gillek
Regionchef Jönköpings län

Svenskt Näringsliv har i en ny undersökning tittat på hur brott och otrygghet påverkar näringslivet i Jönköpings län. Resultatet visar att fler än vartannat företag i länet utsatts för brott under det föregående året. Det motsvarar hela 5 000 företag och kostnaderna uppgår till 3 miljarder kronor, bara i Jönköpings län.

- Siffrorna är skrämmande och är antagligen ännu högre eftersom mörkertalet är stort. Det är pengar som företagen exempelvis hade kunnat lägga på att anställa fler medarbetare och utveckla verksamheten, säger Anna Gillek, regionchef Jönköpings län.

Av de brottsdrabbade företagen är det bara hälften som väljer att anmäla. Detta eftersom man bland annat tror att polisen inte kommer reagera på anmälan. Undersökningen visar även att 4 % av företagen övervägt att lägga ned hela eller delar av verksamheten, på grund av utsattheten för brott.

- Den uteblivna tillväxten och de uteblivna arbetstillfällena slår mot Jönköpings län och samhället i stort. Det innebär en miljardförlust för staten i form av förlorade skatteintäkter. Man måste förstå att brottsligheten mot företagen drabbar hela samhällsekonomin, säger Anna Gillek.

Enligt Karin Johansson, vice vd, har Svenskt Näringsliv i flera år pekat på den stora mängden brott som drabbar företag. Men utvecklingen går fortsatt åt fel håll, allt fler företag vittnar om ökad brottsutsatthet.

- Det är helt oacceptabelt och politiker, polis och myndigheter måste nu börja ta brotten mot företagen på större allvar, säger Karin Johansson.

Det är framöver viktigt att kartlägga omfattningen och mörkertalet när det gäller brott mot företag för att öka prioriteringen av dessa brott. Det krävs att Polisen får ett tydligare uppdrag för att bekämpa brott mot företag.

Nationella siffror

Undersökningen visar att brotten mot företagen under 2021 kostade drygt 100 miljarder kronor. Direkta kostnader för stölder, inbrott, snatterier, bedrägerier och cyberbrott var ca 42 miljarder kronor. Investeringar för att förebygga brott låg på 29,5 miljarder kronor, och intäktsförlusterna uppskattades till 18 miljarder kronor. Till det kommer också andra indirekta kostnader på minst 10 miljarder kronor.  

Brott och trygghetBrott och otrygghetBrottslighet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist