Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET24 mars 2021

Företag förbereder unga inför framtidens arbetsliv

I en tidigare artikel har vi berättat om Gislaveds kommuns arbete med modellen SKAL, en modell för nära samverkan mellan skola och näringsliv. Nu har vi pratat med tre lokala företagare, som är delaktiga i arbetet, för att få deras syn på samarbetet.

Besök på ETAC, ett av de företag som varit med längst i samarbetet inom SKAL. Foto: Gislaveds kommun

SKAL går ut på att elever får besök av och får besöka företag som verkar i kommunen. Syftet är att skolan ska förbereda unga för dagens och framtidens arbetsmarknad och näringsliv.

Hans Palmgren är vd på Palmgrengruppen, som driver Isaberg Höganloft där man driver restaurang och anordnar aktiviteter så som konferenser och bröllop.

Hans Palmgren, vd på Palmgrengruppen.

Isaberg Höganloft har både besökt skolor där eleverna fått lyssna på exempelvis kökschefen och restaurangchefen om vad deras arbete går ut på. De har också bjudit in eleverna till sin verksamhet.

— Vi har anordnat besök här på Isaberg Höganloft där barnen fått se hur vår verksamhet fungerar. Barnen har tyckt det varit särskilt roligt att få laga mat, för att sedan bjuda in föräldrarna och visa upp vad de lyckats skapa hos oss!

Hans Palmgren berättar för oss om hur roligt både barn och medarbetare tycker arbetet med SKAL är – men betonar även vikten av att företag engagerar sig i barn tidigt, för att på lång sikt attrahera arbetskraft.

— Förutom den glädje som barnen får ut av detta både kortsiktigt och långsiktigt, och som vi gärna bidrar med, är det viktigt att näringslivet engagerar sig i ungdomen tidigt för att på så sätt väcka ett intresse i barn kring olika yrken. Något som också är viktigt för oss som företag för att kunna attrahera kvalitativa medarbetare i framtiden. Vi bedriver flera olika samhällsengagemang genom Isaberg Höganloft - SKAL är ett av dessa. Förhoppningen är att de får goda erfarenheter hos oss genom SKAL, och intresserar sig både för vårt företag och branschen i stort.

Gertrud Tuppela, Fabrikschef på Etac Supply Center.
Foto: Privat

Engagemanget bland Gislaveds företagare har varit stort. Ett av de företag som varit med längst är Etac, som tillverkar hjälpmedel för vuxna med nedsatt rörelseförmåga. Gertrud Tuppela, Fabrikschef på Etac Supply Center, beskriver en känsla av stolthet över sina produkter och en glädje i att se barnen utvecklas och ta del av deras verksamhet.

ESBE, ett familjedrivet företag inom tillverkningsindustri, är ytterligare ett av de företag som engagerat sig i arbetet med SKAL. Verksamheten drivs i ”lilla Reftele” och målet är att verksamheten ska förbli där. För att lyckas med det krävs att man jobbar långsiktigt.

— Vi är väldigt måna om Reftele och vill väldigt gärna göra det vi kan för att utveckla samhället här. SKAL är ett ypperligt sätt för oss att kunna visa på alla intressanta jobb som finns på orten. Vi kan inom vår verksamhet erbjuda ett 40-tal olika yrken, alla lika viktiga för oss, säger Ylva Carlson, HR-chef på ESBE.

Ylva Carlson, HR-chef på ESBE.
Foto: Privat

Genom SKAL har ESBE, likt Isaberg Höganloft och Etac, både besökt skolan och tagit emot eleverna på företaget. Vilket senare mynnat ut i projekt på skolan som sedan presenterats för företaget.

— SKAL har inneburit att barnen blivit goda ambassadörer för företaget, men de har också bidragit till god stämning på jobbet. Inte minst bland de föräldrar som jobbar hos oss. Sedan ställer barnen även många frågor som fått oss att tänka över saker som vi inte tänkt på tidigare. Jag skulle uppmana alla som får och har möjligheten att vara del av ett samhällsfrämjande projekt som detta att ta chansen, avslutar Ylva Carlson.

Text: Wilhelm Walaker

Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist