NYHET6 augusti 2019

Företagarens förslag till ett hållbart samhälle

”Vi som alla andra bolag har idag stora utmaningar i den otroliga förändringstakten som finns i näringslivet och samhället” säger Erik Kylberg, VD på Flit AB i Jönköping. ”Men det tror jag att vi kommer reda ut, det är ju det som företagandet går ut på.”

Som VD för ett företag med fokus på rekrytering och uthyrning av personal, så arbetar Erik med dem som har de bästa förutsättningarna och är allra närmast arbetsmarknaden. Därför menar han att den viktigaste frågan för honom som företagare att ge dem som står längst ifrån arbetsmarknaden en chans. Det handlar om människor med funktionshinder, problem med fysisk och psykisk ohälsa, och liknande grupper.

”Min uppfattning är att det inte har funnits speciellt mycket arbeten för denna grupp på arbetsmarknaden och i den mån det har gjort det så har det omfattats av krångel, byråkrati och onödiga kostnader för samhället” säger Erik.

Erik tror att lösningen är att skapa många platser på arbetsmarknaden, därefter kan någon myndighet eller privat aktör försöka matcha rätt individ med rätt företag. Om man tar Flit AB som exempel så är de drygt 100 anställda och Erik uppskattar att de betalar ca 750 000 kr i månaden i arbetsgivaravgifter varje månad. 25 000 kr i månaden gånger 100 gånger 30% blir 750 000 kr.

Hans förslag är att de företag som vill engagera sig för denna grupp och bidra till ett hållbart samhälle ska få möjlighet att ta in dem och få upp till 10% tillbaka på sin arbetsgivaravgift. Det skulle i fallet med Flit AB motsvara 2 personer med heltidslön på 25 000 kr per månad inklusive sociala avgifter, eller fyra personer som jobbar på 50 % vardera. Detta skulle gynna företag med många anställda och som kan erbjuda lite enklare jobb, till exempel inom industri och logistikföretag. Men även It-företag och andra högteknologiska företags skulle kunna ha nytta av detta om de bara slapp byråkratin och krånglet.

Vidare skulle Erik även vilja se en reformering av LAS för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. I de fall det inte fungerar med en anställd från dessa grupper måste företagen ha möjlighet att kunna ta in någon annan utan långa uppsägningstider och turordningslistor.

”Vi har alla någon från denna i grupp i vår närhet och därför skulle jag vilja se en ordentlig satsning på dem genom att skapa möjliga arbetsuppgifter för dem ute på företagen” avslutar Erik.

Text: Mathilda Linnander

Lokalt Företagsklimatjobbskaparna
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist