Gislaved år 2037 enligt Anna och Josefin

NYHET Publicerad

FRAMTID Välkommen till kommunen som har gått från industriell bygd till besöksnäringens mecka. Branschens frammarsch fick hela samhället att vakna till liv. Allt började för 20 år sedan när näringslivet inom besöksnäringen satte ner foten för att motverka den bristande yrkesstoltheten, det har gett resultat…

Hotell Nissastigen

Hotell Nissastigen

…Idag upplever man en bra attityd gentemot branschen från unga, politiker och tjänstemän. Tidigare såg man besöksnäringen som ett stopp på vägen i sitt arbetsliv, innan man gick vidare till ett ”riktigt jobb”. Nu behöver politikerna ständigt förnya och utöka yrkesutbildningarna på skolorna i närområdet. Den nya generationens intresse för att arbeta och göra karriär i besöksnäringen är rekordstort. Vem kan ana att det var brist på kockar för 20 år sedan?

Tillbaka till nutid. Scenariot ovan kanske känns avlägset för många. En vision att sträva efter är viktigt om möjligheter ska skapa och samhället utvecklas, enligt Josefin Pettersson och Anna Z Dimitrievska. Tillsammans äger och driver de Hotell Nissastigen sedan sju år tillbaka. Totalt har de 22 anställda.

Vad krävs för att nå visionen om Gislaved?
— Egentligen är det hela kedjan av politiker, tjänstemän, lärare, föräldrar och elever som behöver få upp ögonen för besöksnäringen. Vi är en av de branscher som skapar många nya jobb, speciellt för unga. Men en bättre attityd börjar hos oss själva, då kan det bli ringar på vattnet. Vi behöver bli mer yrkesstolta och visa upp karriärmöjligheterna i branschen – som nästan är oändliga. Tyvärr finns det en attityd att vår bransch endast är ett stopp på vägen mot utbildning eller ett ”riktigt jobb”. Här finns bara riktiga jobb och det finns allt från avancerade till enklare arbetsuppgifter.

— Attityden hos den yngre generationen som ska ut på arbetsmarknaden kan vara ett första steg. Men då måste politiker, nationellt och regionalt, prioritera skolverksamheten och yrkesutbildningarna. Branschen ökar i arbetstillfällen, men det gör inte kompetensen. Skolan lägger ner yrkesutbildningarna trots att antalet sökande är tillräckligt. Det är dags för politikerna att öppna ögonen och se var arbetstillfällena finns!

Vilka är utmaningarna?
— På det nationella planet måste politikerna inse att en höjd arbetsgivaravgift för unga inte var rätt väg att gå, det var som ett slag i magen på oss småföretagare inom besöksnäringen. Det var en förutsättning för att få marginaler inom restaurangbranschen. Det hade kunnat skapa ännu fler jobb och ökat verksamheternas tillväxt. För oss gjorde den lägre arbetsgivaravgiften skillnad.

— Regionalt och lokalt behövs en bättre inställning och attityd från myndighetsutövarna. Vid tillstånd och tillsyn ska processerna varken vara långdragna eller överprisade. Skillnaderna mellan kommunerna är stora och det skapar en nackdel för oss privata aktörer. Myndighetsutövarnas uppgift är att följa lagboken och se till att vi följer regelverket – men ibland känns det som att de hellre ser problem än nyttan och möjligheten med vår verksamhet för samhället.

Vad krävs för att lyckas?
— Gislaveds kommun ska inte vara en utflyttningskommun. Tvärtom, men då krävs det nyetableringar som skapar aktivitet i hela den samhällsekonomiska kedjan. Att en bransch blomstrar skapar ytterligare jobbtillfällen och tillväxt i andra sektorer. För att locka kompetens och få människor att välja Gislaved som hemkommun behöver vi attraktiva boenden och en rörlig arbetsmarknad. Slutligen tycker vi att kommunen bör uppmuntra de som kanske är mer udda eller små. Där finns företag med tillväxtpotential. Alla företag, oavsett storlek och bransch, förtjänar en klapp på axeln från kommunen. Det är vi som skapar kommunens välfärd.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kommunal upphandling - "betyget har aldrig varit lägre"

KRÖNIKA Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i kommunerna. En av frågorna vi ställer är hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunen. I år var resultatet nedslående – betyget för de kommunala upphandlingarna har aldrig varit längre, 2,63 på en 6-gradig skala. Om vad det kan bero på skriver Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Vem tar ledningen i elförsörjningsfrågan?

KRÖNIKA Lina Håkansdotter, expert på hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, delar med sig av tankar kring elförsörjningens utmaningar och möjligheter.
NYHET Publicerad:

Skatteproblem synliggjorda av krisen

KRÖNIKA "Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Minskad miljöpåverkan när Jönköping växer

Jönköping växer och man planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. En stor utmaning är att minska miljöpåverkan och hur byggandet ska ske hållbart.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckeln till framgång för Jönköping

Jönköping växer och kommunen planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. Utvecklingen är komplex, men en nyckel till framgång är dialog mellan kommun och näringsliv. Det menar Ann-Mari Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen en utmaning för det lilla företaget

KOMPETENSFÖRSÖRJNING "Det har sina fördelar med att vara ett litet företag", säger Sara Grufman, en av ägarna till DecorPanel.
NYHET Publicerad:

Det blir inte alltid som man har tänkt sig

KRÖNIKA Enligt Ungdomsbarometern (UB) säger tre av tio gymnasieungdomar att deras framtidsplaner förändrats på grund av coronapandemin och drygt häften av sistaårseleverna att deras möjligheter att få jobb till hösten är ganska eller mycket dåliga.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Sommaren och semestertiderna har börjat efter en vår som inte liknar någonting vi tidigare upplevt. För många är det nog svårt att känna glädje inför värme, sol och ledighet, kanske är det istället en känsla av lättnad över att den första chockartade fasen är över och att läget nu stagnerat och känns mer greppbart. Men många har drabbats personligen av covid-19 och ännu fler har påverkats av konsekvenserna av den ekonomiska krisen som följt i kölvattnet av pandemin.
NYHET Publicerad:

Fagerhult värnar om sina anställda – också i coronatider

CORONAKRISEN – Vi ser ljust på framtiden, trots Corona. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till samma nivåer, men när vi tagit oss igenom den här krisen då kör vi för fullt igen, säger Daniel Johansson, vd för Fagerhult Belysning.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få större utrymme i kommunernas arbete”

FÖRETAGSKLIMAT Att Näringslivet är så utsatt och påverkat av brott måste få större utrymme i kommunernas arbete”, anser Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. 
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Jönköpings län av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Många företag i Jönköpings län ser otrygghet och brottslighet som ett allt större problem. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv där 1375 företag i Jönköpings län deltog.
NYHET Publicerad:

Lunnagård hoppas på bättre anpassade kontroller och regler

REGELFÖRBÄTTRING Tillsammans med riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) besökte vi, innan coronakrisens utbrott, sjukhemmet Lunnagård för en diskussion om verksamheten och långsiktiga utmaningar. 
NYHET Publicerad:

"Vi är en privat utförare i en skattefinansierad kontext"

FÖRETAGANDE Innan coronakrisen svepte in över Sverige träffade vi Mats Siljehult, verksamhetschef och vd på Wetterhälsan i Jönköping, för ett samtal om hur det är att vara företagare och vilka långsiktiga utmaningar han då såg i sin bransch. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Jönköpings län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen?