NYHET17 januari 2023

Gymnasiepejl – ger fakta för ett genomtänkt gymnasieval

Nu startar årets gymnasieval för niondeklassarna i Jönköpings län. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar siten Gymnasiepejl hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden.

Foto: MostPhotos

De kommande veckorna är det dags för länets niondeklassare att göra sitt gymnasieval. Gymnasievalet är stort och viktigt. Givetvis är det oerhört angeläget att tänka på jobb och vad man vill göra i framtiden. Samtidigt finns det mängder av frågor många ställer sig inför gymnasievalet: Vad är jag intresserad av? Vad ska mina kompisar läsa? Är lärarna bra? Vilken skola ligger bäst till?

Gymnasiepejl, som är en del av Svenskt Näringslivs sajt Ekonomifakta, visar varje år hur tidigare kullar av elever som läst en viss utbildning, klarat sig på arbetsmarknaden. Det kan vara till stor hjälp för både elever och föräldrar att titta igenom för att göra ett genomtänkt val. På Gymnasiepejl kan man bland annat se vilka program som har lett till jobb i störst utsträckning 1 eller 3 år efter examen, vilken medianinkomst elever från olika program har och hur många elever som studerar vidare på högre nivå efter respektive program.

- Statistiken visar till exempel att företagen oftast efterfrågar medarbetare som gått ett yrkesprogram från gymnasiet, så för de som vill ha ett jobb direkt kan det vara ett bättre val än ett enbart högskoleförberedande program. Enligt statistiken ger bl a VVS- och fastighetsprogrammet i Nässjö en etableringsgrad på 100 procent tre år efter examen. Men även Bygg-och anläggningsprogrammet i Eksjö och Fordons- och Transportprogrammet i både Värnamo och Jönköping har mycket höga etableringsgrader tre år efter examen, säger Anna Gillek, regionchef i Jönköpings län.

- Några av de program som har haft hög etableringsgrad har också haft en hög medianinkomst som t ex El- och energiprogrammet i Vetlanda och Bygg- och anläggningsprogrammen i Värnamo och Vetlanda, fortsätter Anna Gillek.

Det är omöjligt att veta exakt hur framtidens arbetsmarknad ser ut. Det vi ändå vet är att en bra utbildning alltid är en god investering och att gymnasieutbildningen är en vattendelare – ungdomar utan gymnasieexamen löper 4 gånger så hög risk att bli arbetslösa än de som tar examen.

Eleverna som idag väljer gymnasieutbildning kommer behöva fundera kring utbildnings- och yrkesval flera gånger under sina arbetsliv. Men det skadar inte att redan från början göra ett välinformerat och genomtänkt gymnasieval.

- Behovet av medarbetare med gymnasial yrkeskompetens är mycket stor ute hos företagen i Jönköpings län idag. Så det finns goda möjligheter till jobb ganska direkt och att kunna fortsätta utvecklas i sitt yrkesliv. Dessutom är alla yrkesutbildningar numera även högskoleförberedande, avslutar Anna Gillek.

Om Gymnasiepejl

Gymnasiepejl visar arbetsmarknadsutfall för personer som avslutat gymnasiet med studiebevis om minst 2500 poäng år 2019 eller 2017. Det som redovisas är utfall för tidigare årskullar och inte garanterade resultat för de elever som påbörjar gymnasiet idag.

Gymnasiepejl tar inte ställning om elevers individuella utbildningsval. Gymnasieväljaren bör själv tänka igenom olika alternativ och fatta beslut om program och skola efter egna intressen, förutsättningar och framtidsplaner. Sidan avser enbart bidrar med underlag och perspektiv kring olika gymnasieprogram.

* Etableringsgrad = visar hur stor andel av eleverna som är etablerade på arbetsmarknaden efter ett och tre år. För att räknas som etablerad krävs att personen är sysselsatt, har en årsinkomst om minst 202 400 kr och inte har varit arbetslös eller studerat under året.

Besök sidan: https://www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl

GymnasiepejlGymnasievaletKompetensförsörjning
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist