NYHET24 januari 2022

“Idag är det för få företag som är med och tävlar om affärerna” 

Större fokus på kvalitet istället för pris och mer relevanta kravspecifikationer. Det hade fått fler företag att lämna anbud i kommunernas upphandlingar. ”Vi behöver göra det enklare och mer attraktivt att bli leverantör åt kommunerna i länet. Det tjänar alla på”, menar Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Jönköping.   

Enligt Svenskt Näringslivs undersökning företagarpanelen finns det främst två anledningar till att företagen i länet väljer att inte lämna anbud vid offentliga upphandlingar, en allt för omfattande administration samt att upphandlingar ofta har för stort fokus på låga priser.Foto: MostPhotos

Sveriges kommuner genomför varje år ca 12 500 annonserade upphandlingar. De kommunala inköpen uppgår till drygt 500 miljarder om året. I Jönköpings 13 kommuner annonseras drygt 800 upphandlingar varje år. Trots att det är en stor marknad för många företag och att upphandling är ett viktigt verktyg för att kommunerna ska kunna få ut mer av varje skattekrona så är det för få företag som är med och lämnar anbud.

I 40 procent av alla upphandlingar inkommer endast 1–2 anbud och 13 procent av alla upphandlingar avbryts. Sverige har generellt få anbud jämfört med övriga OECD-länger.

— För att våra kommuner och näringslivet ska kunna dra nytta av varandra krävs smartare upphandlingar med bättre konkurrens. Idag är det alldeles för få företag som är med och tävlar om affärerna, konstaterar Anna Gillek, regionchef på Svenskt Näringsliv i Jönköpings län.

Svenskt Näringsliv undersöker varje år företagsklimatet i landets 290 kommuner. I en av enkätfrågorna får företagen ge sin syn på hur kommunala upphandlingar fungerar. I Jönköpings län gav företagen i 2021 års mätning det låga betyget 2,93 på en 6-gradig skala. Ett betyg som, trots det låga värdet, vänder uppåt efter en nedåtgående trend de senaste åren.

— Flera kommuner i länet har också påbörjat ett arbete med att just förenkla och förbättra sina upphandlingar. Vi behöver hjälpas åt för att nå en mångfald av leverantörer och öka intresset för att vara med och leverera varor och tjänster. Många har en negativ bild av hur offentlig upphandling fungerar. Det gör att för få företag vill vara med i upphandlingar och att vi därmed inte får en tillräcklig stor konkurrens. Här finns ett förtroendegap som kommunerna måste arbeta bort, konstaterar Anna Gillek.

I Svenskt Näringslivs företagarpanel har företag från Jönköping fått svara på frågor om offentlig upphandling. Totalt genomfördes 166 intervjuer under slutet av 2020, där drygt hälften av de tillfrågade företagen någon gång hade deltagit i offentlig upphandling.

Enligt undersökningen finns det främst två anledningar till att företagen i länet väljer att inte lämna anbud vid offentliga upphandlingar, en allt för omfattande administration samt att upphandlingar ofta har för stort fokus på låga priser.

Många företag anger även att de uppsatta kraven är för höga och att de bedömer chansen att vinna upphandlingen som för liten i förhållande till vilken tid som behöver tas i anspråk för att lämna ett komplett anbud. Sammantaget gör detta att många företag helt enkelt väljer att avstå att lämna anbud.

— Varje krav försvårar möjligheterna att vara med och konkurrera i offentliga upphandlingar. Det drabbar inte minst små företag. Kommunernas viktigaste och övergripande målsättning måste vara att öka antalet anbud och anbudsgivare. De krav man ställer ska vara få, relevanta och följas upp, menar Anna Gillek.

Enligt de tillfrågade företagen var den viktigaste faktorn för att de ska börja lämna, eller öka antalet anbud, i offentliga upphandlingar att de inte ensidigt fokuserar på pris utan även på kvalitet. Många företag efterfrågar mer relevanta krav och mer information om kommande upphandlingar. Dessutom lyfter företagen en bristande uppföljning och utvärdering som problemområden, vilket på sikt riskerar att skada förtroendet för offentlig sektor som affärspartner. 

— Bättre upphandlingar och affärer ger mer pengar över till annat och leder i förlängningen till en bättre kommun att leva i. Upphandling borde stå högt upp på politikernas prioriteringslista inför valåret, avslutar Anna Gillek. 

Offentlig upphandlingLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist