Kompetensbytardag för ökad samverkan

NYHET Publicerad

SKOLA NÄRINGSLIV Svenskt Näringsliv höll sin årliga näringslivsdag för länets Studie- och yrkesvägledare. 28 gäster fanns på plats för att ta del av det dagens sex talare hade att berätta om sina branscher.

Syv-dag
SYV-dag
SYV-dag

Dagen hölls i Hedin Bils nya lokaler utanför Jönköping, där servicemarknadschef Johan Stengel visade runt och berättade om företaget och bilbranschen.
– Det har skett en stor förändring under de senaste åren, våra verkstäder handlar allt mer om elektronik och allt mindre om mekanik. Att bli bilmekaniker är ingen enkel utväg, det krävs goda kunskaper i både engelska och svenska för att kunna ta åt sig all information. Vi investerar flera tusen i vår personal varje år i form av intern utbildning, och då måste de kunna leverera också.

Bilbranschen illustrerar väl den förändring som industrin genomgått, där arbetet blir allt mer krävande och flera enkla jobb försvinner för att ersättas av maskiner. Trots detta har yrkesprogrammen på gymnasiet kvar ett rykte om sig att vara en enkel utväg om man inte kommer in på något annat. Tvärtom blir de duktiga eleverna från YH-utbildningar allt mer eftertraktade, medan en person som läst ett högskoleförberedande program och sedan inte pluggat vidare inte alls har samma värde på arbetsmarknaden.
– Det råder missmatch, säger Christina Riksén, projektledare på Svenskt Näringsliv. Det finns en stor grupp arbetsgivare som söker personal men inte hittar vad de behöver, och en stor grupp arbetssökande som saknar rätt kompetens.

Förutom Hedin Bil som representerade Transportföretagen fanns även Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA), Visita, Teknikföretagen, Trä- och Möbelföretagen och Ung Företagsamhet på plats. Alla på plats var överens om vikten av att informera ungdomar om alla de möjligheter som finns, och även praktiska yrken erbjuder stora chanser till karriär. Det beräknas idag finnas omkring 8 000 olika yrken, av vilka de flesta människor bara känner till en handfull. Därför är det viktigt att visa på den bredd som finns, och väcka ett intresse hos ungdomarna.

Ett sätt att göra detta är att göra som SLA, som i samarbete med LRF driver ett projekt som heter Jobba Grönt som riktar sig mot unga. Målet är att visa hur många möjligheter som finns den gröna näringen, och att göra det på ett sätt som tilltalar målgruppen.
– Vi kan trycka hur många informationsfoldrar som helst, men de kommer ändå bara bli liggande i korridoren, säger Frida Andersson, ambassadör för Jobba Grönt. Istället går vi ut i klassrummen med VR-glasögon, och låter eleverna prova på hur det är att stå mitt i en kohage eller på en åker.

En annan viktig del är föräldrarna, eftersom de påverkar sina barns val så pass mycket. Det är viktigt att de inser att arbetsmarknaden inte ser ut som när de var unga, och sätta sig in i dagens förutsättningar innan de ger råd till sina barn.
– Industrijobb innebär inte längre tungt jobb i en mörk och smutsig lokal, säger Anna-Lena Johansson, Trä- och Möbelföretagen. Det är tvärtom rent och ombonat och riktigt trevligt, och i min bransch luktar det dessutom ofta gott eftersom vi arbetar med trä.

Under dagen konstaterades att ansvaret verkligen inte ligger bara på SYV-arna, utan är något som berör oss alla. För att kunna genomföra saker som studiebesök, prao och praktik krävs att skolan och näringslivet samarbetar. Detsamma gäller allt som kan hjälpa ungdomarna i deras val av utbildning.
– Vi får det samhälle vi skapar! Konstaterar Mikael Ohlson, Teknikföretagen. Vi har ju alla samma mål, och då finns det ingen mening i att motarbeta varandra. För att lösa det här måste vi samarbeta.

Text: Mathilda Linnander

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Företag är en demokrati”

JOBBSKAPARNA ”Det viktigt att samhället vet var välfärden kommer ifrån”, säger Michael Jonsson på AD Plast i Anderstorp. Hans företag har 41 anställda och bidrar med 56 förskoleplatser.
NYHET Publicerad:

Nytt reformförslag för svensk skola

RAPPORT Trots en arbetslöshet på 5,8 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Jönköpings län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Herrgårdsföretagarna: ”Se över personalkostnaderna”

JOBBSKAPARNA Hans Edberg driver Hooks Herrgård i Vaggeryds kommun, och har ett nära och välfungerande samarbete med kommunen. Från de nationella politikerna upplever han dock ett större motstånd.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning är grunden för Nässjöföretaget

JOBBSKAPARNA För Patrik Sandstedt som driver Sandstedt El i Nässjö är personalen det viktigaste. Men brist på förståelse för vad det kostar att ha en anställd gör att det ibland blir ett arbete i motvind.
NYHET Publicerad:

Jönköping – fortsatt bästa länet i Sverige

FÖRETAGSKLIMAT Idag presenterar Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga enkätundersökning i vilken företagare i hela Sverige får ge sin syn på företagsklimatet i sin kommun. Årets enkät visar att Jönköping fortsätter vara i topp av Sveriges län, gällande det sammanfattande omdömet. En position som länet haft sedan mätningens start.
NYHET Publicerad:

Så funkar Europaparlamentsvalet 2019

EU Snart är det dags för val, men inte vilket val som helst. Mellan den 23:e och 26:e maj 2019 väljer medborgarna i EU:s 27 medlemsländer sina ledamöter till Europaparlamentet. Valet är ett av de största valen i världen och är av stor betydelse för svenskars vardag. Trots det ser vi en oroande utveckling med ett sjunkande valdeltagande.
NYHET Publicerad:

Bättre attityder från politikerna ska ge Eksjö skjuts på rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Kompetensförsörjning är den största utmaningen för majoriteten av Sveriges kommuner. För Eksjö kommun är det inte riktigt så. Istället är det politikers attityder till företagande som upplevs fungera sämre i Eksjö, vars rankingplacering i lokalt företagsklimat minskat två år i följd.
NYHET Publicerad:

Varför ska Sverige alltid vara bäst i klassen?

REGELKRÅNGEL Det kallas ”gold-plating”. Det låter väl egentligen som ett ganska trevligt ord; gold-plating – att förgylla. Men det handlar om något helt annat. Det handlar om olika nationers sätt att vara överambitiösa och ineffektiva vid implementeringen av EU-lagstiftning.
NYHET Publicerad:

Dialog mellan kommun och näringsliv i fokus i Gislaved

FÖRETAGSKLIMAT Ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vi har pratat med Carina Johansson (C), ny på posten som kommunstyrelsens ordförande i Gislaved, och tagit del av hennes tankar om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Kollegor istället för konkurrenter i Gnosjö

FÖRETAGSKLIMAT En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark (M) på företagsklimatet i Gnosjö kommun? Vi har intervjuat Kristine för att få svar.
NYHET Publicerad:

Sävsjöföretagaren: ”Det här bör regeringen fokusera på”

FÖRETAGSKLIMAT Ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vi har pratat med Ulf Liljewern, platschef på ABL Construction Equipment i Sävsjö om hur han ser på de kommande åren.
NYHET Publicerad:

Företagaren: ”Hur många regler ska vi behöva acceptera?”

FÖRETAGSKLIMAT. En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har företagare i Jönköpings län på kommande period? Vi har intervjuat Hans Palmgren, VD på Palmgrengruppen, för att få svar.
NYHET Publicerad:

Tredelat fokusområde för Tranås för ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander på företagsklimatet i Tranås kommun? Vi har intervjuat Anders för att få svar.
NYHET Publicerad:

Regionchef vänder hemåt

SVENSKT NÄRINGSLIV Efter två år som regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland vänder Anna Gillek hemåt. Från och med nu återtar hon rollen som regionchef på Svenskt Näringslivs i Jönköpings län och lämnar därmed uppdraget i grannlänet till sommaren.
NYHET Publicerad:

Koncept förde näringsliv och kommun närmare varandra

FÖRETAGSKLIMAT. Ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vi har pratat med Anna-Carin ”Anci” Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande i Nässjö, och tagit del av hennes tankar om förbättring av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Så ser kvinnors företagsamhet ut i Jönköpings län

FÖRETAGSAMHETEN. Kvinnors företagsamhet ökar i 17 av 21 län i Sverige, men det ser inte lika positivt ut när det kommer till kvinnors nyföretagsamhet. Andelen företagsamma kvinnor i Jönköpings län uppgår till 6 procent vilket innebär att man ligger långt under rikssnittet. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019 som presenterades den 7 mars.
NYHET Publicerad:

Här bor Jönköpings läns mest företagsamma befolkning

FÖRETAGSAMHETEN. I Jönköping uppgår andelen företagsamma individer till 11,3 procent av befolkningen. Utav länets kommuner har Aneby såväl den mest företagsamma befolkningen som den största ökningen av antalet företagsamma. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Entreprenören: ”Dags att skapa ordning och reda i välfärden”

JOBBSKAPARNA En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har företagare i Jönköpings län på politiken? Vi har intervjuat Mats Siljehult, VD och verksamhetschef på Wetterhälsan & Wetterhälsan FHV i Jönköpings kommun, för att få svar.
NYHET Publicerad:

Högkonjunkturen biter sig fast i Jönköpings län – men optimismen avtar

KONJUNKTUR Det rådet fortsatt högtryck bland företagen i Jönköpings län. Fler tror på ökad produktion, försäljning, investeringar och nyanställningar framöver – än de som förväntar sig motsatsen. Framtidsoptimismen börjar dock mattas av, särskilt när det gäller försäljning/produktion och anställda. Det visar Svenskt Näringslivs ”företagarpanel” för första kvartalet 2019.