Kompetensbytardag för ökad samverkan

NYHET Publicerad

SKOLA NÄRINGSLIV Svenskt Näringsliv höll sin årliga näringslivsdag för länets Studie- och yrkesvägledare. 28 gäster fanns på plats för att ta del av det dagens sex talare hade att berätta om sina branscher.

Syv-dag
SYV-dag
SYV-dag

Dagen hölls i Hedin Bils nya lokaler utanför Jönköping, där servicemarknadschef Johan Stengel visade runt och berättade om företaget och bilbranschen.
– Det har skett en stor förändring under de senaste åren, våra verkstäder handlar allt mer om elektronik och allt mindre om mekanik. Att bli bilmekaniker är ingen enkel utväg, det krävs goda kunskaper i både engelska och svenska för att kunna ta åt sig all information. Vi investerar flera tusen i vår personal varje år i form av intern utbildning, och då måste de kunna leverera också.

Bilbranschen illustrerar väl den förändring som industrin genomgått, där arbetet blir allt mer krävande och flera enkla jobb försvinner för att ersättas av maskiner. Trots detta har yrkesprogrammen på gymnasiet kvar ett rykte om sig att vara en enkel utväg om man inte kommer in på något annat. Tvärtom blir de duktiga eleverna från YH-utbildningar allt mer eftertraktade, medan en person som läst ett högskoleförberedande program och sedan inte pluggat vidare inte alls har samma värde på arbetsmarknaden.
– Det råder missmatch, säger Christina Riksén, projektledare på Svenskt Näringsliv. Det finns en stor grupp arbetsgivare som söker personal men inte hittar vad de behöver, och en stor grupp arbetssökande som saknar rätt kompetens.

Förutom Hedin Bil som representerade Transportföretagen fanns även Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA), Visita, Teknikföretagen, Trä- och Möbelföretagen och Ung Företagsamhet på plats. Alla på plats var överens om vikten av att informera ungdomar om alla de möjligheter som finns, och även praktiska yrken erbjuder stora chanser till karriär. Det beräknas idag finnas omkring 8 000 olika yrken, av vilka de flesta människor bara känner till en handfull. Därför är det viktigt att visa på den bredd som finns, och väcka ett intresse hos ungdomarna.

Ett sätt att göra detta är att göra som SLA, som i samarbete med LRF driver ett projekt som heter Jobba Grönt som riktar sig mot unga. Målet är att visa hur många möjligheter som finns den gröna näringen, och att göra det på ett sätt som tilltalar målgruppen.
– Vi kan trycka hur många informationsfoldrar som helst, men de kommer ändå bara bli liggande i korridoren, säger Frida Andersson, ambassadör för Jobba Grönt. Istället går vi ut i klassrummen med VR-glasögon, och låter eleverna prova på hur det är att stå mitt i en kohage eller på en åker.

En annan viktig del är föräldrarna, eftersom de påverkar sina barns val så pass mycket. Det är viktigt att de inser att arbetsmarknaden inte ser ut som när de var unga, och sätta sig in i dagens förutsättningar innan de ger råd till sina barn.
– Industrijobb innebär inte längre tungt jobb i en mörk och smutsig lokal, säger Anna-Lena Johansson, Trä- och Möbelföretagen. Det är tvärtom rent och ombonat och riktigt trevligt, och i min bransch luktar det dessutom ofta gott eftersom vi arbetar med trä.

Under dagen konstaterades att ansvaret verkligen inte ligger bara på SYV-arna, utan är något som berör oss alla. För att kunna genomföra saker som studiebesök, prao och praktik krävs att skolan och näringslivet samarbetar. Detsamma gäller allt som kan hjälpa ungdomarna i deras val av utbildning.
– Vi får det samhälle vi skapar! Konstaterar Mikael Ohlson, Teknikföretagen. Vi har ju alla samma mål, och då finns det ingen mening i att motarbeta varandra. För att lösa det här måste vi samarbeta.

Text: Mathilda Linnander

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dalande intresse för offentliga upphandlingar oroar

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Politiker på företagsbesök: “Vi är överens om personalliggare inom byggbranschen”

JOBBSKAPARNA Som verksamma inom byggbranschen välkomnar NaijBygg i Smålandsstenar att man eftersträvar sund konkurrens i branschen. ”Tanken är god men frågan är om detta system gör den nytta som eftersträvas.
NYHET Publicerad:

Företagarens förslag till ett hållbart samhälle

JOBBSKAPARNA ”Vi som alla andra bolag har idag stora utmaningar i den otroliga förändringstakten som finns i näringslivet och samhället” säger Erik Kylberg, VD på Flit AB i Jönköping. ”Men det tror jag att vi kommer reda ut, det är ju det som företagandet går ut på.”
NYHET Publicerad:

Det lilla är det stora i Mullsjö

FÖRETAGSKLIMAT Mullsjö har en stark och positiv utveckling av företagsklimatet sedan 2012, det visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt företagsklimat. Vad kan företagen förvänta sig under pågående mandatperiod? Vi har intervjuat Linda Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Mullsjö.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagaren om näringspolitiskt fokus framåt

JOBBSKAPARNA Snart har ett år av den nya mandatperioden passerat, vilket innebär nya förutsättningar, både lokalt och nationellt. Vi har pratat med Johan Åsbrink, VD för Lunnagårds Sjukhem i Eksjö, om vad han tycker politikerna bör fokusera på.
NYHET Publicerad:

Företagen bidrar till att rädda klimatet

KLIMAT Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. 
NYHET Publicerad:

Fokus kompetensförsörjning i Värnamo

FÖRETAGSKLIMAT Det har snart gått ett år sedan den nya mandatperioden påbörjades. Det innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson på företagsklimatet i Värnamo kommun och mandatperioden han nu besitter?
NYHET Publicerad:

”Vi politiker har mycket att vinna på att öka förståelsen för näringslivet”

FÖRETAGSKLIMAT Snart har första året av den nya mandatperioden gått, vilket innebär nya förutsättningar och spelregler för landets jobbskapare. Vi har pratat med Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande i Aneby, för att lyssna till vad man som företagare kan vänta sig framåt.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft. 
NYHET Publicerad:

Att tanken är god räcker inte

ARBETSMILJÖ De senaste årens utveckling med fler dödsolyckor måste vi ta på största allvar. Det är dock inte detsamma som att applådera allt som föreslås för att minska risken för dödsolyckor.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning - en strategisk fråga för politiken

JOBBSKAPARNA Snart har första året på den nya mandatperioden gått, vilket innebär att nya förutsättningar för näringslivet både genomförts och kan förväntas framåt. Vilka förväntningar har Linda Fransson, VD på Gnosjö Automatsvarvning AB, på näringspolitiken framöver?
NYHET Publicerad:

Fler bostäder för ett välmående Jönköping

BOSTÄDER Hur ser bostadsbristen ut i din kommun? I Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät tar Sveriges kommuner ställning till frågan. Enkätsvaren att döma ser vi att antalet kommuner som upplever ett underskott på bostäder ökat från 155 till 240, samtidigt som antalet som upplever balans på bostadsmarknaden minskat från 98 till 46 sedan 2014 till 2019. Siffrorna ger en fingervisning om en bostadsbrist som växt fram i Sverige under de senaste åren.
NYHET Publicerad:

Sommaren – en tid för reflektion

SOMMARKRÖNIKA Många företag arbetar hårt in i det sista för att sedan klara av att verksamheten taktar av under sommaren – när vi alla ska få tillfälle till ledighet, vila och aktivitet. Då hoppas jag också att våra beslutsfattare nyttjar möjligheten till reflektion kring det fortsatta utvecklingsarbetet av den egna kommunen, regionen och landet som helhet. För om vi inte planerar och agerar strategiskt kommer vi att bli omsprungna av andra som är än mer på tå och med siktet på framtiden.
NYHET Publicerad:

Konditoriägare önskar lägre arbetsgivaravgifter – för alla

JOBBSKAPARNA Snart har ett år av den nya mandatperioden gått, vilket innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har Fredrik Olsson, VD Bernts Konditori, som företagare på denna mandatperiod? Vilka näringspolitiska åtgärder kan vi vänta oss?
NYHET Publicerad:

Gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen i länet

REKRYTERING. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät upplever en majoritet av företagen problem med att rekrytera personal med rätt kompetens. För att lösa det krävs ett ökat samarbete mellan skola och näringsliv, något som bland annat kan göras genom Svenskt Näringslivs årliga SYV-dag.
NYHET Publicerad:

”Företag är en demokrati”

JOBBSKAPARNA ”Det viktigt att samhället vet var välfärden kommer ifrån”, säger Michael Jonsson på AD Plast i Anderstorp. Hans företag har 41 anställda och bidrar med 56 förskoleplatser.
NYHET Publicerad:

Nytt reformförslag för svensk skola

RAPPORT Trots en arbetslöshet på 5,8 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Jönköpings län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Herrgårdsföretagarna: ”Se över personalkostnaderna”

JOBBSKAPARNA Hans Edberg driver Hooks Herrgård i Vaggeryds kommun, och har ett nära och välfungerande samarbete med kommunen. Från de nationella politikerna upplever han dock ett större motstånd.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning är grunden för Nässjöföretaget

JOBBSKAPARNA För Patrik Sandstedt som driver Sandstedt El i Nässjö är personalen det viktigaste. Men brist på förståelse för vad det kostar att ha en anställd gör att det ibland blir ett arbete i motvind.
NYHET Publicerad:

Jönköping – fortsatt bästa länet i Sverige

FÖRETAGSKLIMAT Idag presenterar Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga enkätundersökning i vilken företagare i hela Sverige får ge sin syn på företagsklimatet i sin kommun. Årets enkät visar att Jönköping fortsätter vara i topp av Sveriges län, gällande det sammanfattande omdömet. En position som länet haft sedan mätningens start.