Kompetensbytardag för ökad samverkan

NYHET Publicerad

SKOLA NÄRINGSLIV Svenskt Näringsliv höll sin årliga näringslivsdag för länets Studie- och yrkesvägledare. 28 gäster fanns på plats för att ta del av det dagens sex talare hade att berätta om sina branscher.

Syv-dag
SYV-dag
SYV-dag

Dagen hölls i Hedin Bils nya lokaler utanför Jönköping, där servicemarknadschef Johan Stengel visade runt och berättade om företaget och bilbranschen.
– Det har skett en stor förändring under de senaste åren, våra verkstäder handlar allt mer om elektronik och allt mindre om mekanik. Att bli bilmekaniker är ingen enkel utväg, det krävs goda kunskaper i både engelska och svenska för att kunna ta åt sig all information. Vi investerar flera tusen i vår personal varje år i form av intern utbildning, och då måste de kunna leverera också.

Bilbranschen illustrerar väl den förändring som industrin genomgått, där arbetet blir allt mer krävande och flera enkla jobb försvinner för att ersättas av maskiner. Trots detta har yrkesprogrammen på gymnasiet kvar ett rykte om sig att vara en enkel utväg om man inte kommer in på något annat. Tvärtom blir de duktiga eleverna från YH-utbildningar allt mer eftertraktade, medan en person som läst ett högskoleförberedande program och sedan inte pluggat vidare inte alls har samma värde på arbetsmarknaden.
– Det råder missmatch, säger Christina Riksén, projektledare på Svenskt Näringsliv. Det finns en stor grupp arbetsgivare som söker personal men inte hittar vad de behöver, och en stor grupp arbetssökande som saknar rätt kompetens.

Förutom Hedin Bil som representerade Transportföretagen fanns även Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA), Visita, Teknikföretagen, Trä- och Möbelföretagen och Ung Företagsamhet på plats. Alla på plats var överens om vikten av att informera ungdomar om alla de möjligheter som finns, och även praktiska yrken erbjuder stora chanser till karriär. Det beräknas idag finnas omkring 8 000 olika yrken, av vilka de flesta människor bara känner till en handfull. Därför är det viktigt att visa på den bredd som finns, och väcka ett intresse hos ungdomarna.

Ett sätt att göra detta är att göra som SLA, som i samarbete med LRF driver ett projekt som heter Jobba Grönt som riktar sig mot unga. Målet är att visa hur många möjligheter som finns den gröna näringen, och att göra det på ett sätt som tilltalar målgruppen.
– Vi kan trycka hur många informationsfoldrar som helst, men de kommer ändå bara bli liggande i korridoren, säger Frida Andersson, ambassadör för Jobba Grönt. Istället går vi ut i klassrummen med VR-glasögon, och låter eleverna prova på hur det är att stå mitt i en kohage eller på en åker.

En annan viktig del är föräldrarna, eftersom de påverkar sina barns val så pass mycket. Det är viktigt att de inser att arbetsmarknaden inte ser ut som när de var unga, och sätta sig in i dagens förutsättningar innan de ger råd till sina barn.
– Industrijobb innebär inte längre tungt jobb i en mörk och smutsig lokal, säger Anna-Lena Johansson, Trä- och Möbelföretagen. Det är tvärtom rent och ombonat och riktigt trevligt, och i min bransch luktar det dessutom ofta gott eftersom vi arbetar med trä.

Under dagen konstaterades att ansvaret verkligen inte ligger bara på SYV-arna, utan är något som berör oss alla. För att kunna genomföra saker som studiebesök, prao och praktik krävs att skolan och näringslivet samarbetar. Detsamma gäller allt som kan hjälpa ungdomarna i deras val av utbildning.
– Vi får det samhälle vi skapar! Konstaterar Mikael Ohlson, Teknikföretagen. Vi har ju alla samma mål, och då finns det ingen mening i att motarbeta varandra. För att lösa det här måste vi samarbeta.

Text: Mathilda Linnander

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Skatt är skatt och avgift är avgift

KRÖNIKA De flesta av oss vet vad vi har i månadslön och vad vi ”får ut” i lön varje månad. Men hur många vet vad den totala kostnaden är för varje anställd varje månad? Vi pratar ofta om arbetsgivaravgifter. Men vet du vad de bekostar och går verkligen allt till olika former av förmåner för alla anställda i våra företag?
NYHET Publicerad:

Helt nytt grepp löser kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjningen är ett stort problem för många företag. Därför har Falks metall i Gnosjö utvecklat en egen lösning.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen - så sparar vi 70-100 miljarder

UPPHANDLING I TV, tidningar och på sociala medier pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras.
NYHET Publicerad:

Så rustar vi för framtidens utmaningar

KRÖNIKA De ekonomiska framtidsutsikterna tycks dystra, såväl i Jönköpings län som i riket i helhet. Konjunkturinstitutet sänker sina tillväxtprognoser för 2019 och 2020 och konstaterade senast att högkonjunkturen är över.
NYHET Publicerad:

Lagligt, lämpligt och listigt

FÖRETAGSKLIMAT Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, det menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunal myndighetsutövning - så tycker de lokala företagen 

FÖRETAGSKLIMAT Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan en kommun och ett företag handlar om tillstånd eller tillsyn. Frågan är hur bra din hemkommun hanterar frågorna om tillstånd, tillsyn eller kontroll. Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen betygsätter kommunen.
NYHET Publicerad:

Här är det bäst och sämst företagsklimat i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag, den 24 september, släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Gnosjö kommun har bäst företagsklimat i Jönköpings län, enligt företagen. För första gången på fyra år återfinns nu alla länets kommuner på den övre halvan av landets 290 kommuner.
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT. Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för kommunerna i Jönköpings län ut inför 2019 års ranking?
NYHET Publicerad:

Jönköping fortsatt bra på att använda patent

PATENT Företag i Jönköpings län har under många år varit duktiga på att använda sig av nationella patent. Av den statistik för 2018 som Patent- och registreringsverket nyligen presenterade framgår att detta fortsatt gäller. Såväl Jönköpings län som Jönköpings kommun ligger bra till i en nationell jämförelse, vare sig man tittar på absoluta tal eller sett i relation till antal invånare.
NYHET Publicerad:

Politikers makthunger oroar Gnosjöföretagaren

JOBBSKAPARNA Snart har ett år gått av den nya mandatperioden, vilket innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har företagare i Jönköpings län på kommande period? Vi har intervjuat Michael Jonsson, VD och Ägare på AD-plast, för att få svar.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist fortsatt viktigast i servicebranschen

JOBBSKAPARNA Snart har ett år av den nya mandatperioden passerat. Det innebär nya förutsättningar och spelregler för näringslivet. Vi har pratat med Åsa Storm, VD för städ- och hemtjänstföretaget Stormtrivs i Jönköping, och tagit del av hennes tankar om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Dalande intresse för offentliga upphandlingar oroar

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Politiker på företagsbesök: “Vi är överens om personalliggare inom byggbranschen”

JOBBSKAPARNA Som verksamma inom byggbranschen välkomnar NaijBygg i Smålandsstenar att man eftersträvar sund konkurrens i branschen. ”Tanken är god men frågan är om detta system gör den nytta som eftersträvas.
NYHET Publicerad:

Företagarens förslag till ett hållbart samhälle

JOBBSKAPARNA ”Vi som alla andra bolag har idag stora utmaningar i den otroliga förändringstakten som finns i näringslivet och samhället” säger Erik Kylberg, VD på Flit AB i Jönköping. ”Men det tror jag att vi kommer reda ut, det är ju det som företagandet går ut på.”
NYHET Publicerad:

Det lilla är det stora i Mullsjö

FÖRETAGSKLIMAT Mullsjö har en stark och positiv utveckling av företagsklimatet sedan 2012, det visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt företagsklimat. Vad kan företagen förvänta sig under pågående mandatperiod? Vi har intervjuat Linda Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Mullsjö.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagaren om näringspolitiskt fokus framåt

JOBBSKAPARNA Snart har ett år av den nya mandatperioden passerat, vilket innebär nya förutsättningar, både lokalt och nationellt. Vi har pratat med Johan Åsbrink, VD för Lunnagårds Sjukhem i Eksjö, om vad han tycker politikerna bör fokusera på.
NYHET Publicerad:

Företagen bidrar till att rädda klimatet

KLIMAT Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. 
NYHET Publicerad:

Fokus kompetensförsörjning i Värnamo

FÖRETAGSKLIMAT Det har snart gått ett år sedan den nya mandatperioden påbörjades. Det innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson på företagsklimatet i Värnamo kommun och mandatperioden han nu besitter?
NYHET Publicerad:

”Vi politiker har mycket att vinna på att öka förståelsen för näringslivet”

FÖRETAGSKLIMAT Snart har första året av den nya mandatperioden gått, vilket innebär nya förutsättningar och spelregler för landets jobbskapare. Vi har pratat med Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande i Aneby, för att lyssna till vad man som företagare kan vänta sig framåt.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.